Home Nyheter Respiratorius blickar framåt mot en spännande höst

Respiratorius blickar framåt mot en spännande höst

Respiratorius blickar framåt mot en spännande höst

29 juni, 2021

Det har varit en händelserik vår för den lundabaserade läkemedelsutvecklaren Respiratorius. Huvudkandidaten VAL001 fortsätter att tåga mot fas III-studier samtidigt som man uppnått flera viktiga milstolpar för lungprojektet RCD405, som tidigare gick under projektnamnet RESP9000. BioStock kontaktade bolagets vd Johan Drott för att få hans syn på inledningen av 2021 och höra vad han ser framför sig för resten av året.

Biotechbolaget Respiratorius har två läkemedelskandidater i sin pipeline. Det första och längst gångna är VAL001 som utvecklas för behandling av diffust storcelligt B-cellslymfom (DLBCL). Det andra, RCD405, syftar till en ny behandling för KOL och svår astma, en mogen behandlingsmarknad där det dock finns ett stort behov av att hitta nya verkningsmekanismer. De som följt Respiratorius under en längre tid känner RCD405 som RESP9000, men detta namn har man alltså gått ifrån till förmån för RCD405 som är den specifika läkemedelskandidaten i RESP9000-projektet.

Då bolaget befinner sig i stadiet där man söker en partner för VAL001-projektet läggs alltmer operationellt fokus på RCD405. Det innebär dock inte att VAL001 läggs på is under sökandet. Bolaget slöt nyligen avtal med en klinisk kontraktsforskningsorganisation gällande den farmakokinetiska bryggstudie med den nya formuleringen av VAL001. Studien väntas få godkännande att starta under hösten. För att finansiera studien genomförde bolaget nyligen en emission riktad mot ett antal internationella investerare som inbringade 25 Mkr.

Tar viktiga steg i patentprocessen

VAL001 har tidigare erhållit särläkemedelsstatus i Europa och USA och är utöver det patentskyddad i USA, Europa, Japan, Kanada och Korea. Man har dessutom ansökt om ett patent gällande den formulering som nu är under utveckling. Här har man under våren kunnat bemöta förelägganden i flera länder med starka argument, ett viktigt steg i processen för att kunna få patentet godkänt.

Samarbetar kring ny inhalatorprodukt

För RCD405 nåddes nyligen en viktig milstolpe i och med samarbetsavtalet med Iconovo där de båda bolagen ska ta fram en produkt baserad på Respiratorius läkemedelskandidat och Iconovos inhalator ICOone.

Bolaget har under våren även noterat lovande resultat i det prekliniska studiepaket som man nu genomför. Bland annat genomfördes en studie på lungvävnad från råtta där RCD405 uppvisade motsvarande goda effekt som tidigare uppnåtts i interna prekliniska försök. Nästa steg blir att även prova kandidaten på lungvävnad från hund och från människa. Även i det här projektet ser pågående patentprocess ut att löpa smidigt, där bolaget endast hanterat formella kommentarer från länderna där man lämnat in ansökningar.

Utnyttjandeperiod i teckningsoption pågår

En annan viktig milstolpe för Respiratorius är utnyttjandet av de teckningsoptioner av serie TO1 som emitterades i samband med den unitemission som genomfördes i juni förra året. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna pågår fram till den 5 juli och kommer vid fullt utnyttjande att tillföra bolaget cirka 18,9 Mkr.

BioStock har kontaktat Respiratorius vd Johan Drott för att höra mer om hans tankar kring starten på 2021 och vad han ser framför sig.

Johan Drott, vd Respiratorius
Johan Drott, vd Respiratorius

Johan, först och främst, hur skulle du sammanfatta det första halvåret 2021?

– Givet förutsättningarna med en pågående pandemi så har arbetet med både VAL001 och RCD405 löpt på bra. Framförallt så har vi fått mycket positiv säkerhetsdata för den omfattande prekliniska dokumentationen.

Det ser ut som om vi kanske börjar närma oss slutet av covid-pandemin, är det något särskilt som du som vd för Respiratorius tar med dig när du ser tillbaka på pandemin?

– Utmaningarna med pandemin för vår del har framför allt varit att utrustning hos de olika kontraktslaboratorierna vi samarbetar med inte kunnat få service och underhåll på grund av reserestriktioner vilket ställt krav på flexibilitet och kreativitet. Vi ser också att mycket går att lösa i webmöten men fysiska möten har sin givna plats i utvecklingsarbetet. 

Slutligen, vilka aktiviteter ser du som allra viktigast under resten av året?

– Jag ser PK-studien för VAL001 som väldigt viktig. Vi hoppas då kunna visa att vi har en produkt, dedikerad för den nya indikationen (DLBCL) och även ett godkännande av patent.

– För RCD405 är det också viktigt att starta de stora toxikologiska studierna i djur där vi skall bekräfta säkerhet för RCD405 som ett inhalerat läkemedel.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev