Home Nyheter Diagonal Bio siktar in sig på diagnostikmarknaden

Diagonal Bio siktar in sig på diagnostikmarknaden

Diagonal Bio siktar in sig på diagnostikmarknaden

16 juni, 2021

Lundabaserade Diagonal Bio grundades så sent som 2020, mitt under brinnande pandemi, med målet att utveckla en flerkanalig diagnostisk plattform som är lättanvänd, snabb, exakt och prisvärd. Med sin plattformsteknik och aktiemarknadens stöd tror bolaget att det har potential att revolutionera marknaden för test av infektionssjukdomar. Diagonal Bio tar nu in 40,05 Mkr i en nyemission för att påskynda utvecklingen och den planerade marknadslanseringen av Panviral.

Diagonal Bio LogoBehovet av snabb, korrekt, prisvärd och lättanvänd diagnostik har blivit smärtsamt uppenbart under covid-19-pandemin, som definierar vår tids hälsokris. En betydande svaghet med dagens diagnostikmarknad är att det inte finns något system som kombinerar snabbhet, noggrannhet och överkomliga priser, vilket är avgörande för att begränsa spridningen av infektionssjukdomar över hela världen.

Detta är något som det nystartade diagnostikbolaget Diagonal Bio avser att lösa med sin diagnostikplattform Panviral, som är utvecklad för att leverera snabba och exakta tester för i stort sett alla typer av infektionssjukdomar, d.v.s. virus, bakterier och svampar, samtidigt som den gör det möjligt att genomföra flera patienttester parallellt.

Riktar sig mot en jättemarknad

Marknaden för testning av infektionssjukdomar uppskattas till cirka 34 miljarder USD per år. Under de kommande åren väntas en årlig tillväxt på drygt sju procent, delvis drivet av uppkomsten av covid-19, men också av det generella fokuset på att begränsa smittspridning i allmänhet.

När det gäller teknologi består dagens marknad för testning av infektionssjukdomar till stor del av tre typer av tester – antikroppstest, antigentest och PCR-tester. Antikroppstestet detekterar om immunsystemet har börjat producera antikroppar för att bekämpa en infektion och mäter därmed inte mängden patogen i kroppen. Antigentest, även känt som snabbtester, letar efter specifika proteiner som uttrycks på ytan av det infekterande viruset. Fördelen med antikropps- och antigentesterna är att de ger ett resultat relativt snabbt, medan nackdelen är att de tenderar att ge felaktiga resultat. Läs mer om det här.

PCR-testet anses vara gold standard inom diagnostik – en känslig teknik med hög noggrannhet, men den här tekniken har sina begränsningar då den är dyr, komplex och tidskrävande.

Noggrannhet i nivå med gold standard-tekniken

Panviral-plattformen är baserad på den s.k. LAMP-tekniken (Loop-mediated isothermal Amplification) där små specifika delar av det genetiska materialet, DNA eller RNA, förstärks i mycket hög takt. Tillsammans med elektrokemisk avkänning möjliggör denna teknik snabb och exakt detektion. Teknikens initiala funktionalitet testades 2020, inklusive i en studie med covid-19-prover på den första prototypen av Panviral, som visade mycket hög noggrannhet, i linje med gold standard för diagnostik, PCR.

Diagonal Bio har testat olika bakterier, virus och svampar för att visa hur robust analysen är och just nu genomförs en undersökning tillsammans med läkare för att välja ut vilka specifika sjukdomsområden och patogener att fokusera på i inledningsfasen.

Hastighet kombineras med noggrannhet

Bolagets vision är att begränsa spridningen av infektionssjukdomar världen över genom att skapa en flerkanalig, lättanvänd, kostnadseffektiv, snabb och exakt diagnostisk plattform för upptäckt av alla typer av patogener i realtid, vilket i stort sett tar diagnostikens gold standard till patienten.

Om man jämför Panviral med PCR, så tar en PCR-reaktion vanligtvis ett par timmar. Då räknar man inte in den kostsamma och tidskrävande processen att skicka prover till ett centralt laboratorium, DNA eller RNA-extraktion samt analys av resultatet. Vanligtvis tar ett PCR-test, från det att du tar själva testet, till det att du har svaret mellan 24 och 72 timmar. Med Panviral kan hela processen från prov till resultat vara så kort som cirka 10 till 15 minuter. Dessutom möjliggör plattformen testning av flera patogener och mutationer parallellt. Enligt bolaget finns det helt enkelt inget annat system på marknaden idag som kan matcha Panvirals prestanda.

I inledningsskedet ligget fokus för Panviral på sjukvårdssektorn, men tekniken skulle i huvudsak också kunna användas inom t.ex. jordbruk och livsmedelsindustrin där screening av specifika virus, bakterier, svampar eller parasiter krävs. Detta är marknader som kommer att utforskas i ett senare skede.

Inledande kommersiell verksamhet planerad till 2022

Panviralplattformen är utvecklad tillsammans med en kontraktstillverkare som specialiserat sig på tillverkning av elektrokemiska sensorer. Just nu ligger fokus på att gå från prototyp- och studiefas till en kommersiellt livskraftig plattform, vilket krävs för att initiera den kommersiella verksamheten. Diagonal planerar att ingå ett partnerskaps- eller licensieringsavtal med en större partner för att påskynda den kommersiella verksamheten.

När Panviral lanseras kommer den främsta intäktsdrivaren att vara försäljning av förbrukningsvaror som används med Panviral-plattformen, detta kommer att inkludera paneler av reagenser för att påvisa specifika patogener eller sjukdomar.

Patentansökningar under behandling

Totalt lämnades tre patent för den utvecklade detektionstekniken in med prioritetsansökningar under första kvartalet 2020. Vid godkännande ger de skydd fram till 2040.

Genomför nyemission

Med en marknadslansering runt hörnet tar Diagonal Bio nu in cirka 40,05 Mkr i en nyemission, samtidigt som aktien noteras på Nasdaq First North Growth Market. Kapitalinjektionen är avsedd att finansiera och påskynda den fortsatta utvecklingen, samt de processer som är förknippade med marknadslanseringen, inklusive CE-märkning av plattformen och uppskalning av produktionen.

Emissionslikviden är avsedd att fördelas enligt följande:

  • Forskning och utveckling – cirka 56 procent
  • Administrativa kostnader – cirka 25 procent
  • Patent och regulatoriska tillstånd – cirka 19 procent
ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
LISTA Nasdaq First North Growth Market
EMISSIONSBELOPP 40,05 Mkr
TECKNINGSKURS 10,50 kr
TECKNINGSPERIOD 10 juni – 24 juni 2021
PRE MONEY-VÄRDERING 56 Mkr
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL 29 juni 2021
TECKNINGSFÖRBINDELSER Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 22 MSEK, motsvarande cirka 55 procent av emissionen. Bolaget har genomfört en bryggfinansiering om cirka 10 Mkr, med en premie till bryggfinansiärerna om 20 procent (motsvarande totalt cirka 2 Mkr). Både bryggfinansiering och premie kvittas mot aktier i den kommande emissionen och är en del av det befintliga teckningsåtagandet.
DOKUMENT & INFO

Länk för att teckna via Avanza
Länk för att teckna via Nordnet

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev