Home Nyheter CLS partnersjukhus får grönt ljus för prostatacancerstudie

CLS partnersjukhus får grönt ljus för prostatacancerstudie

CLS partnersjukhus får grönt ljus för prostatacancerstudie

29 juni, 2021

Clinical Laserthermia Systems partnersjukhus, tyska Otto-von-Guericke-Universitetssjukhus i Magdeburg, har fått myndighetsgodkännande för att genomföra en klinisk studie på lokaliserad prostatacancer med fokal laserablation med CLS nya generation TRANBERG produkter. Studien omfattar 10 patienter med start under det tredje kvartalet och resultatet väntas presenteras under 2023. BioStock kontaktade bolagets tf. vd Dan J. Mogren för att få veta mer.

Medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer TRANBERG Thermal Therapy System för minimalinvasiv bildledd laserablationsbehandling av mjukvävnad, såsom cancertumörer. CLS produkter används för fokal laserterapi (FLA/LITT) där laserljus leds in i vävnaden i syfte att avdöda och förstöra t.ex. en tumör. För att leda in ljuset används en tunn optisk fiber, placeringen av fibern och övervakning av behandlingen görs med stöd av olika bildledningssystem såsom t.ex. magnetresonans eller ultraljud.

Fördjupat samarbete med universitetssjukhuset i Magdeburg

Förra året inledde CLS ett samarbete med universitetssjukhuset i Magdeburg där sjukhuset utvärderade TRANBERG-systemet för MR-guidad LITT-behandling av små levermetastaser och primärtumörer. Otto-von-Guericke-Universitetssjukhuset i Magdeburg rankas som ett av de främsta sjukhusen i Tyskland och ses även som en viktig aktör inom fokalterapi för prostatacancer, vilket enligt CLS ger en kvalitetsstämpel åt det kommande projektet. I höstas valde sjukhuset att fördjupa sitt samarbete med CLS genom att initiera en klinisk studie med MR-ultraljud-fusion-guidad fokal laserablation av prostatacancer. Denna studie har nu alltså blivit godkänd av det tyska läkemedelsverket BfArM och av den lokala etikkommittén.

Ökad studieaktivitet för CLS

Studien genomförs på totalt 10 patienter med lokaliserad prostatacancer som behandlas med TRANBERG-systemet där rekryteringen är planerad att inledas under det tredje kvartalet. Patienterna följs därefter upp 12 månader efter behandling och man hoppas kunna få fram ett första resultat från studien någon gång under 2023.

Prof Dr med Martin Schostak, chef för Urologen vid Universitetssjukhuset Otto-von-Guericke i Magdeburg, kommenterar beskedet i ett pressmeddelande:

»Mitt team och jag är mycket nöjda med att snart kunna inleda patientrekrytering till den här studien, som avser behandling av prostatacancer med MR-ultraljud-fusion-bildledd fokal laserablation, och att få använda den innovativa teknologi som CLS TRANBERG-systemet erbjuder. Prostatacancer är idag den vanligaste cancerformen hos män och det är synnerligen relevant att utvärdera behandlingsalternativ för denna patientgrupp«

Prostatacancer är en vanlig och ökande cancerform och bolagets ambition är att visa att FLA/LITT kan vara ett relevant behandlingsalternativ för indikationen. Utöver studien som nu inleds i Tyskland pågår även en klinisk studie avseende MR-bildledd FLA/LITT-behandling av prostatacancer med TRANBERG-systemet på Toronto General Hospital i Kanada. Bolaget har hittills sett lovande tecken från studien, som just nu håller på att utökas med ytterligare 30 patienter.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat CLS tf. vd Dan Mogren för att få veta mer.

Först och främst, vad innebär det för er att det nu genomförs ytterligare en studie för behandling av prostatacancer med TRANBERG-systemet?

– Det innebär främst tre saker för mig, det är ett viktigt tecken på att den så förlamande pandemin börjar släppa greppet om sjukvården i Europa. Det innebär också att CLS för första gången får tillgång till viktig information om hur väl vår nya produktgeneration fungerar tillsammans med s.k. fusionerat ultraljud som bildledning. Om studien faller väl ut innebär det även ett genombrott för CLS på marknaden för minimalinvasiv fokalterapibehandling av prostatacancer i tidig fas.

Vilka är dina förhoppningar på studien?

– Att allt går väl, att resultaten är tydliga och att den ger oss ett bra underlag att bygga vår fortsatta kommersialisering på.

I planen framöver ligger en expansion av ert kliniska program, vilka indikationer ligger närmst till hands? Kan vi förvänta oss ytterligare fokus på prostata eller hur går tankarna här?

– Vi har planer på att expandera på alla områden om än inte samtidigt. CLS målsättning är att i ett första skede ta fram understödjande kliniska data för vår nya produktgeneration vid användning inom ”MR”- och ”MR/ultraljud fusion”- bildledd behandling av prostatacancer och i samarbete med ClearPoint Neuro ”MR”-bildledd behandling av tumörsjukdom i hjärnan och läkemedelsresistent epilepsi.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev