Home Nyheter Cereno Scientific erhåller IR-skydd i Australien

Cereno Scientific erhåller IR-skydd i Australien

Cereno Scientific erhåller IR-skydd i Australien

30 juni, 2021

Cereno Scientific fortsätter att stärka sitt IR-skydd av huvudprojektet CS1. Igår meddelade bioteknikbolaget att man erhållit ett patent som utökar skyddet av CS1 på den australiensiska marknaden. Patentet är en del av den andra patentfamiljen kopplad till CS1 som redan täcker USA, Ryssland och Japan. 

En hållbar och genomtänkt strategi för immateriella rättigheter (IR) viktig för att läkemedels- och bioteknikbolag ska uppnå vetenskaplig och kommersiell framgång. Det svenska biofarmabolaget Cereno Scientific har varit mycket aktivt när det gäller att stärka sina immateriella rättigheter och har kontinuerligt utvärderat nya fynd i sin prekliniska och kliniska forskning, särskilt när de nu avancerar i den kliniska utvecklingen av sitt ledande projekt CS1 för behandling av den sällsynta hjärt-kärlsjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Programmet är redo att gå in i fas II i september. Under tiden har Cereno Scientific pågående patentprocesser i flera strategiskt viktiga länder och regioner som kommer att ge marknadsexklusivitet efter godkännande. Hittills under 2021 har Cereno fått skydd för CS1 på ett antal stora marknader runt om i världen.

Nytt patent i Australien

I slutet av januari meddelade Cereno Scientific att man erhållit två nya patent för CS1, som var relaterade till två olika patentfamiljer; ett patent gällande den första patentfamiljen beviljades i Kanada, medan ett patent relaterat till den andra patentfamiljen beviljades i Ryssland. BioStock skrev om patentnyheten och Cereno Scientifics Chief Intellectual Property Officer, Jonas Faijerson Säljö, redogjorde för vikten av att säkra dessa patent och deras betydelse.

I februari tillkännagav bolaget så att ett patent som avser den andra patentfamiljen beviljats ​​i Japan. Idag meddelade Cereno att ytterligare ett patent från den familjen har beviljats, den här gången i Australien. Detta patent kommer att gälla fram till 2035, med möjlighet till förlängning på ytterligare fem år. Detta är den fjärde stora marknaden som omfattas av denna patentfamilj, som inte bara inkluderar Australien, Japan och Ryssland utan även USA.

Bolagets vd Sten R Sörensen uttryckte sin glädje över nyheten i ett färskt pressmeddelande:

»Vi tycker det är mycket positivt med det stärkta skyddet kring vår läkemedelskandidat CS1. Utökningen att även täcka Australien med CS1s andra patentfamilj tillsammans med tidigare beviljade huvudmarknader Japan, Ryssland och USA är en del av vårt pågående strategiska IP-arbete för att säkra en fördelaktig position inför framtida utveckling«

Ökat värde för bolaget

Utvidgningen av dessa patent är ett viktigt tillägg till det långsiktiga värdet av CS1-programmet då Cereno strävar efter att bli ledande inom CVD-terapi. En diversifierad projektportfölj med bred terapeutisk potential inom CVD, ett gediget team av CVD-experter, robust klinisk data och en bred patentportfölj kommer att bidra till att Cerenos vision blir en verklighet. I en framtida utlicensiering eller affär med ett stort läkemedelsbolag kommer Cereno kunna förlita sig på sådana tillgångar för att öka sitt kommersiella värde.

För en djupare inblick i och översikt av hur Cereno Scientific potentiellt kan påverka CVD-området, läs BioStocks nyligen publicerade statusrapport.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev