Home Nyheter BrainCool får genombrottsorder i Tyskland för behandling av stroke

BrainCool får genombrottsorder i Tyskland för behandling av stroke

BrainCool får genombrottsorder i Tyskland för behandling av stroke

22 juni, 2021

BrainCool har nu fått en första order på den tyska marknaden för nedkylning vid trombektomi, en behandlingsteknik som används för att avlägsna blodproppar i hjärnan vid stroke. Genombrottsordern omfattar ett BrainCool System och två RhinoChill System och har ett värde på cirka 300 000 kronor. Tidig kylning med BrainCools behandlingskoncept i samband med trombektomi förväntas minska risken för hjärnskador och bestående men efter en stroke, vilket även kan leda till samhällsekonomiska vinster.  

BrainCool utvecklar och säljer medicinska kylningssystem med fokus på två affärsområden, hjärnkylning och onkologi. Under förra veckan fick BrainCool en order från det tyska universitetssjukhuset i Freiburg på ett BrainCool System och två RhinoChill System, bolagets produkter inom hjärnkylning.

Utrustningen planeras att levereras till universitetssjukhuset i juli och kommer användas för behandling av patienter som genomgår trombektomi, en relativt ny behandlingsmetod som började användas 2016 för behandling av patienter som drabbats av stroke. Sjukhuset i Freiburg kommer även använda BrainCool System för behandling av patienter med neurologisk feber inom intensivvård (IVA).

Trombektomi och kylning kan rädda hjärnvävnad vid stroke

Globalt drabbas hela 15 miljoner människor varje år av stroke, ett allvarligt tillstånd som orsakas av en blodpropp eller blödning i hjärnan. I Sverige är stroke den mest kostsamma fysiska sjukdomen som årligen orsakar kostnader på drygt 16 miljarder kronor enligt Karolinska Institutet. De höga samhällskostnaderna beror framförallt på långvarig vård och rehabilitering.

I cirka 85 procent av fallen får patienterna en stroke på grund av en blodpropp i hjärnan. Idag kan man mekaniskt avlägsna blodproppen med hjälp av trombektomi. Ingreppet innebär att tunna katetrar förs in via blodkärl i ljumsken och sedan upp till hjärnan där blodproppen tas bort, vilket gör att blodflödet i det påverkade området återupprättas.

Enligt BrainCool finns det en risk att skador uppstår när blodet återigen börjar cirkulera i hjärnvävnaden. Därför har bolaget utvecklat en teknik för att kyla ned hjärnvävnaden innan blodflödet återkommer vilket kan minska risken för bestående hjärnskador. Detta kan i sin tur leda till minskat lidande för patienten och en större chans att kunna återgå till en normal vardag, men eventuellt även betydande hälsoekonomiska besparingar.

Stroke – en kamp mot tiden

Ju längre tid en del av hjärnan utsätts för syrebrist p.g.a. en blodpropp, desto större är risken för bestående neurologiska skador. Därför är det viktigt att trombektomin och nedkylningen av hjärnan görs så tidigt som möjligt.

BrainCools behandlingsstrategi går ut på att tidigt kyla med RhinoChill System vid trombektomin och därefter fortsätta kylbehandlingen med BrainCool System, en kombination som BrainCool marknadsför under konceptet BrainCell. Under några år har BrainCool levererat BrainCell-konceptet till tyska sjukhus, däribland Freiburg, som även har utvärderat behandlingskonceptet i en första klinisk studie, vilket nu har lett till en första kommersiell beställning på konceptet för behandling vid stroke.

Under 2021 kommer BrainCool även genomföra en andra studie med cirka 30 patienter för kombinerad behandling av trombektomi och temperaturbehandling med BrainCell-konceptet. Bolaget planerar även att genomföra en större studie med 8 – 10 neurologiska universitetssjukhus i Tyskland.

Det långsiktiga målet är att implementera BrainCell-konceptet i vårdkedjan för behandling av både neurologiska tillstånd och hjärtstillestånd. För tillfället diskuteras nyttan med nedkylning vid plötsligt hjärtstopp, något som inte påverkar bolagets verksamhet inom neurologi enligt BrainCools vd Martin Waleij.

Covid-19 ökar intresset för kylning vid neurologisk feber

Ytterligare en indikation inom neurologi som BrainCool har valt att fokusera på är neurologisk feber. Som en följ av covid-19-pandemin har intresset ökat för kylbehandling av patienter med hög svårbehandlad feber (refraktär/neurologisk feber). I Tyskland har BrainCool framgångsrikt genomfört flera behandlingar av covid-19-patienter med neurologisk feber på IVA.

Ordern från universitetssjukhuset i Freiburg omfattar dels behandling av patienter med stroke, dels behandling av patienter med neurologisk feber – två områden med betydande marknadspotential och stark tillväxt. Enligt vd Martin Waleij är genombrottsordern värdefull av flera anledningar:

»Ordern är inte så stor beloppsmässigt men det är den första kommersiella beställningen och representerar ett genombrott på den viktiga tyska marknaden för den snabbt växande behandlingsmetoden trombektomi. Det är också positivt att intresset ökar för kylbehandling på IVA av patienter med neurologisk feber som en följd av Covid-19. Ordern är även en signal att sjukvårdsmarknaden i Tyskland håller på att öppnas upp igen efter att i princip stått stilla under Covid-krisen«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev