Home Nyheter Nya data styrker Ultimovacs cancervaccin

Nya data styrker Ultimovacs cancervaccin

Nya data styrker Ultimovacs cancervaccin

20 maj, 2021

Det verkar som om Ultimovacs är något på spåren med sitt cancervaccin UV1. Nya data från fas I-studien med UV1 och checkpointhämmaren pembrolizumab hos patienter med avancerad malignt melanom, tyder på att kombinationen ökar överlevnadstiderna och minskar tumörstorleken eller får tumörer att elimineras. De kompletta resultaten, som kommer att presenteras vid ASCO-konferensen i juni, är ett bevis på den kombinationspotential som UV1 inte bara har vid melanom, utan även i andra cancerformer.

Immunonkologi (IO) är det snabbast växande läkemedelssegmentet, främst drivet av terapier som kallas checkpointhämmare (CPIs) – antikroppar som hjälper till att stärka immunförsvaret hos cancerpatienter för att bekämpa cancerceller. Hela premissen bakom IO är tilltalande eftersom bevis tyder på att ett stärkt immunsystem är nyckeln till en framgångsrik cancerbehandling.

Under det senaste decenniet har flera checkpointhämmare godkänts av FDA. Enligt en nyligen publicerad analys av Global Data är checkpoint-modulering den mest värdefulla IO-sektorn, med en marknad värderad till 24 BUSD globalt under 2019 och som prognostiseras att nå 67 BUSD 2026 (16 procent CAGR), med Mercks Keytruda (pembrolizumab) som ledande på marknaden.

Kombinationsterapi är rätt väg att gå

Tyvärr är CPI-behandlingar inte perfekta – de kan orsaka allvarliga biverkningar, och alltför ofta är deras effektnivåer låga, och hos vissa patienter är de inte effektiva alls. Därför söker man efter andra typer av IO för användning i kombination med CPI för att öka immunsvaret ytterligare, vilket potentiellt kan garantera längre överlevnadstider för cancerpatienter.

Det norska bioteknikbolaget Ultimovacs arbetar mot detta mål med sitt universella cancervaccin UV1 – en typ av IO som kan öka antalet immunceller som identifierar och förstör cancerceller och som i slutändan kan leda till att en tumör elimineras. Bolagets strategi är att kombinera UV1 med CPI och andra klasser av IO för att skapa ett starkt immunsvar mot tumören samtidigt som tumörens förmåga att undertrycka detta svar elimineras. Tack vare UV1:s verkningsmekanism har den potential att tillämpas på de flesta cancertyper. Läs mer om bolagets teknik här.

Nya lovande data för Ultimovacs i melanompatienter

Avancerat malignt melanom är en av de indikationer som Ultimovacs riktar sig mot med UV1 genom sitt breda kliniska utvecklingsprogram. Om melanom upptäcks tidigt är det ganska lätt behandlat, men om cancern metastaserar är prognosen väldigt dålig. Ungefär en tredjedel till hälften av patienterna med metastaserad melanom svarar inte på behandling vilket resulterar i tidig död, även efter behandling med immunterapier. Således är behovet av förbättrade terapier fortfarande betydande, och Ultimovacs försöker tillgodose det behovet med UV1.

Bolaget inledde en öppen fas I-studie i USA under 2018 där UV1 testades i kombination med checkpointhämmaren pembrolizumab hos melanompatienter, och inskrivningen för samtliga 30 patienter slutfördes under tredje kvartalet förra året. Patienterna delades in i två kohorter – 20 patienter med UV1 med låg dos av adjuvansen GM-CSF (37, 5μg) och 10 patienter med UV1 med en standarddos av adjuvansen GM-CSF (75μg) – och studiens primära utfallsmått var att mäta säkerheten för de två doserna, medan de sekundära utfallsmåtten var effektparametrar.

I går kväll tillkännagav Ultimovacs den 21 månader långa uppföljningsuppdateringen från den första kohorten av patienter. Resultaten visar en objektiv svarsfrekvens på 60 procent (ORR) (som anger andelen patienter som upplever en tumörreduktion eller tumörförsvinnande. Alla patienter observerades i minst 18 månader och medianobservationstiden var 21 månader. Dessutom var medianvärdet för progressionsfri överlevnad (mPFS) 18,9 månader, medan den totala överlevnaden (OS) var 80 procent.

ORR på 60 procent överstiger de 33-37 procent som man tidigare har sett hos melanompatienter som enbart fått pembrolizumab. Dessutom uppvisade denna fas I-kohort en 30 procent fullständig svarsfrekvens (CR) (vilket innebär att man inte upptäckte någon tumör alls vid överlevnadsuppdateringen). Detta står i kontrast till en CR på 5-12 procent som erhålls med enbart pembrolizumab. Även mPFS-och OS-siffrorna förbättrades jämfört med pembrolizumab som uppvisar 5,5-11 månader respektive 62 procent.

Ultimovacs CMO Jens Bjørheim förklarade varför han ansåg att denna data var spännande i ett pressmeddelande:

»These very strong and exciting data further strengthen the foundation for our broad phase II clinical program for UV1. To show this level of beneficial clinical response while being safe and well-tolerated in combination with pembrolizumab underscores our development strategy to show that UV1 can provide a significant increase in therapeutic effect in a broad range of indications and combinations.«

Nya dörrar öppnas för Ultimovacs

Denna data stöder i hög grad Ultimovacs breda fas II-pipeline där UV1 testas hos mer än 500 patienter i kombinationmed fyra av de fem vanligaste CPIs och i ett brett spektrum av indikationer. Två av dessa fas II-studier genomförs isamarbete med stora pharma-bolag (Bristol-Myers Squibbs för NIPU-studien och AstraZeneca för DOVACC-studien). De nya resultaten som presenterades igår kväll öppnar dörren för framtida samarbeten inomkombinationsterapi. En översikt över Ultimovacs kliniska pipeline återfinns här.

Ultimovacs vd Carlos de Sousa lyfte de framtida implikationerna för Ultimovacs till följd av den nyligen presenterade studiedatan:

»These data reinforce our conviction that UV1 can play a transformative role in the treatment of conditions such as malignant melanoma. It suggests that UV1 in combination with checkpoint inhibitors like pembrolizumab can mobilize the immune system to fight cancer. This is very encouraging for melanoma patients and for those involved with the roll-out of Ultimovacs’ broader programs in solid cancers.«

Delårsresultaten från första kohorten i Ultimovacs fas I-studie på melanompatienter kommer att presenteras i en online-poster vid American Society of Clinical Oncology (ASCO) årsmöte 2021 den 4-8 juni.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev