Home Nyheter Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition går mot börsen

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition går mot börsen

Karolinska Developments portföljbolag Umecrine Cognition går mot börsen

21 maj, 2021

Investmentbolaget Karolinska Development meddelade idag att portföljbolaget Umecrine Cognition förbereder en notering på First North Growth Market under Q4, 2021. Syftet är att finansiera utvecklingsplanen för läkemedelskandidaten golexanolon för behandling av leverencefalopati, baserat på de positiva fas II-resultat som erhölls under 2020. KD avser att teckna 15 procent av aktierna i den nyemission som planeras i samband med börsnoteringen.

Karolinska Development (KD) är Skandinaviens enda börsnoterade investmentbolag med exklusivt fokus på life science. Ett av portföljbolagen är Umecrine Cognition, som KD äger till cirka 74,5 procent. Förra året kunde Umecrine publicera positiva data från sin fas IIa-studie med läkemedelskandidaten golexanolon mot hepatisk encefalopati (HE) i patienter med levercirros.

HE är ett neuropsykiatriskt och neurokognitivt tillstånd som uppstår vid akut och kronisk leverskada med bakomliggande leversvikt. Upp till 1 procent av populationen i USA och EU drabbas och cirka 25 procent av dessa dör inom fem år. Därtill utgör det en hög belastning på samhällsekonomin med mellan 180 000 – 290 000 inlagda patienter årligen, enbart i USA.

Positiva fas IIa-studier under 2020

Umecrine Cognitions fas IIa-data från 2020 visade att att golexanolon är tolererbar, säker samt uppvisar gynnsamma farmakokinetiska egenskaper. Därtill kunde bolaget se att kandidaten hade en signifikant effekt på förändringar i hjärnaktiviteten genom en förbättrad reaktionsförmåga (CRT), normaliserad hjärnsignalering (EEG) samt förbättrad sömnstatus (ESS).

En fördjupad analys indikerade även en förbättring av extrem dagtrötthet, något som ofta är förknippat med CNS-relaterade sjukdomar som HE, Alzheimers och schizofreni. Läs mer här.

Dessa data var övergripande i linje med tidigare resultat från studier i djur och människor. Det var dessutom den första studien som visat förbättring av nedsatt hjärnfunktion hos patienter med levercirros genom en ny och alternativ mekanism i HE.

Sammantaget gjorde bolaget bedömningen att denna nya läkemedelsklass har potential att bli en effektiv behandling av en mängd olika kognitiva och psykiatriska sjukdomar som har sin grund i hjärnan eller andra organ. Fynden från fas IIa-studien innebar även att golexanolon potentiellt kan utvärderas inom extrem dagtrötthet.

Viktor Drvota, vd Karolinska Development

»Baserat på de övertygande resultat som genererats och den kliniska utvecklingsplan som utarbetats i samråd med ledande experter och key opinion leaders har Umecrine Cognition nått en mogen klinisk fas med många utvecklingsmöjligheter. En börsintroduktion är således ett naturligt steg framåt i syfte att finansiera den fortsatta kliniska utvecklingen av golexanolon mot leverencefalopati och expandera dess potential till andra sjukdomsområden för att ytterligare stärka bolagets attraktionskraft inför framtida licensaffärer« – Viktor Drvota, vd Karolinska Development

Börsnotering och kapitalinjektion

Baserat på dessa positiva resultat avser Umecrine nu att gå vidare med studier i sen klinisk fas samt expansion av utvecklingsprogrammet till andra sjukdomsområden. I fredagens pressmeddelande slår KD fast att portföljbolaget drivs av en ledningsgrupp och styrelse som har gedigen erfarenhet och expertis inom såväl CNS-området som läkemedelsutveckling, och som stöds av ett omfattande nätverk av key opinion leaders.

I syfte att realisera de fortsatta kliniska utvecklingsplanerna förbereder Umecrine Cognition nu en notering på Nasdaq First North Growth Market under fjärde kvartalet 2021.Karolinska Development Logo

Några närmare detaljer kring dessa aktiviteter är ännu inte kända, men målsättningen är att finansiera den utvecklingsplan som bolaget tagit fram baserat på de positiva fas IIa-resultaten. Karolinska Development har för avsikt att teckna 15 procent av aktierna i nyemissionen som planeras i samband med den planerade börsnoteringen.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev