Home Nyheter Invent stärker patentportföljen med nytt godkännande i USA

Invent stärker patentportföljen med nytt godkännande i USA

Invent stärker patentportföljen med nytt godkännande i USA

25 maj, 2021

Det Lundabaserade medicinteknikbolaget Invent Medic, som utvecklar produkter som främjar kvinnohälsa, har fått patentgodkännande i USA gällande Efemia kontinensstöd. Godkännandet, som gäller för nuvarande version av produkten, innebär ytterligare en förstärkning av bolagets patent- och designskyddsportfölj.

Invent Medic LogoEfemia kontinensstöd är Invent Medics första produkt, som just nu rullas ut på flera marknader runt om i världen. En viktig del i marknadslanseringen är att säkra ett adekvat IP-skydd och här står bolagets patentportfölj på två ben. Dels har man patentskydd på Efemia kontinensstöd i såväl Europa som USA samt produktdesignskydd på flera marknader runt om i världen. Enkelt uttryckt har man använt sig av både livrem och hängslen för att skydda produkten.

Förstärkt patentskydd i USA

Invent Medic har som strategi att äga intellektuella tillgångar som berör produkterna som säljs och utvecklas. Antalet patent utökas successivt allteftersom produkten utvecklas. Arbetet med att skydda den andra generationen av kontinensstödet pågår för fullt efter att man under 2020 fått patentet godkänt i Sverige. I och med det senaste beskedet åtnjuter den nya versionen av produkten alltså skydd även i USA fram till 2039, samtidigt som en ansökan är under behandling för den europeiska marknaden och övriga världen.

»Den här förstärkningen av vårt patentskydd i USA för Efemia kontinensstöd är glädjande för vår pågående etableringsprocess på denna marknad. Det bidrar bland annat till en förbättrad position när det blir dags att gå från samtal till förhandlingar med potentiella affärspartners i USA.« – Karin Bryder, vd Invent Medic.

Invent Medic lämnade i början av året även in en så kallad prioritetsansökan för bolagets kommande produkt, Edemia menskopp.

Även designen är skyddad

Det andra benet i portföljen av IP-skydd gäller designskydd av produkterna. Ett designskydd, eller formskydd alternativt mönsterskydd som det också kallas, skyddar inte produktens funktion som sådan, utan det utseende och form som produkten i fråga har. För att kunna åtnjuta designskydd måste produkten vara ny och skilja sig från all tidigare offentliggjord design. Man kan till exempel inte erhålla designskydd bara för att man bytt en färg.

Ett designskydd innebär att ingen annan får lov att tillverka, sälja eller importera kopior av den skyddade designen. Skyddet gäller i fem år från det att man lämnat in ansökan och kan förlängas upp till max 25 år.

Invent Medic har erhållit designskydd för bland annat EU, Japan, Kina och Ryssland och har en ansökan under behandling för den amerikanska marknaden. I Europa är designen på Efemia kontinensskydd skyddad fram till 2043.

Vd kommenterar

BioStock har kontaktat Invent Medics vd Karin Bryder för att få veta mer om bolagets portfölj av IP-skydd samt om bolagets senaste patentbesked.

Karin Bryder, vd Invent Medic
Karin Bryder, vd Invent Medic

Den senaste patentförstärkningen gäller för en vidareutveckling av kontinensskyddet. För de som inte hängt med under hela er resa, vilka förändringar har gjorts sedan den förra versionen?

– När vi genomförde den kliniska studien på vårt kontinensstöd som då kallades TVS uppfattades produkten som ”skrämmande”. Vi startade därför ett utvecklingsarbete tillsammans med industridesignern Line Andersen som tog fram flera förslag. En panel med kvinnor fick se och känna på olika varianter och valet föll till sist på det som idag är Efemia kontinensstöd.

Enligt er ger skyddet en förbättrad position när ni går från samtal till förhandlingar med potentiella partners. Pågår det sådana samtal just nu?

– Samtal med potentiella distributörer och partners pågår ständigt i ett bolag som vårt. Jag kan inte berätta specifikt vilka samtal pågår som pågår. För USA måste vi invänta FDA innan vi kan påbörja riktiga diskussioner.

För de som inte är så bekanta med designskydd, vilken roll skulle du säg att designskyddet spelar för er?

– Designskyddet har varit ett sätt att snabbt skydda den slutgiltiga produkten. Som nämndes ovan är det lite hängslen och livrem men också ett sätt att skydda produkten på marknader där vi vet att ett patentgodkännande kan ta lång tid och där vi inte har skydd genom patentfamilj nummer ett.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev