Home Nyheter Aptahems styrelseordförande om de senaste nyheterna

Aptahems styrelseordförande om de senaste nyheterna

Aptahems styrelseordförande om de senaste nyheterna

5 maj, 2021

Bioteknikbolaget Aptahem, som utvecklar den prekliniska läkemedelskandidaten Apta-1 för behandling av sepsis, meddelade nyligen att man har avbrutit den exklusiva förhandlingsperiod med det ej namngivna läkemedelsbolag rörande Apta-1 som ingicks i mars. BioStock kontaktade bolagets styrelseordförande Bert Junno för en kommentar.

Aptahems prekliniska studier har visat att bolagets primära läkemedelskandidat Apta-1 motverkar koagulation, hämmar hyperinflammation, reparerar vävnad och modulerar kroppens egen immunrespons – egenskaper som preliminärt indikerar att kandidaten har potential att kunna motverka de skadeverkningar som uppstår vid sepsis.

Aptahem väljer att avbryta exklusiv förhandlingsperiod med motpart

För den fas I-studie som planeras att kunna inledas när det prekliniska programmet har avslutats, har Aptahem som målsättning att ingå ett partnerskap för den fortsatta utvecklingen. Den 9 mars i år kunde bolaget meddela att en icke-bindande avsiktsförklaring hade ingåtts med ett europeiskt läkemedelsbolag. Avsiktsförklaringen gällde licensvillkor för exklusiv utveckling, tillverkning och distribution av Aptahems läkemedelskandidat Apta-1 för behandling av sepsis i Europa. Den 29 april valde dock Aptahem att avbryta denna förhandling.

Styrelseordföranden kommenterar

BioStock kontaktade Aptahems styrelseordförande Bert Junno för en kommentar kring de senaste nyheterna, samt vad som väntar för bolaget under resten av 2021.

Bert Junno, styrelseordförande Aptahem
Bert Junno, styrelseordförande Aptahem

Bert, till att börja med, kan du säga något kort om orsaken till att ni valde att avsluta förhandlingarna med det läkemedelsbolag som ni tecknade en avsiktsförklaring med i mars?

– Först är det viktigt att poängtera att diskussionerna handlade om en option för dem att köpa in sig i en licens i bolaget, men många missuppfattade nog detta. Det var alltså en framtida möjlighet att köpa rättigheterna till Aptahems teknologi och detta föregicks av en utvärdering med ett fastställt slutdatum och en parallell förhandling. Denna förhandling utmynnade dock i att vi inte var överens om ersättningsnivåerna och vi uppfattade från Aptahems sida att ersättningen inte var i paritet med våra och därmed även aktieägarnas förväntningar. Sammanfattningsvis och lite förenklat kan man säga att de tyckte vi var för dyra och vi tyckte att de erbjöd för lite.

Har ni pågående dialoger med andra potentiella tagare av er teknologi?

– Ja det har vi och då tycker jag att det faktum att vi kom så här långt i förhandlingen med denna part i sig är en validering av att teknologin är tillräckligt intressant för att attrahera fler tagare, annars hade det inte funnits en anledning att påbörja denna typ av process och dessutom teckna en icke-bindande avsiktsförklaring. Så enbart detta tycker jag är en anledning för oss att jobba vidare. Många tror ju att man måste göra dessa förhandlingar i en mycket senare fas, men det är inte alls fallet utan avtal sluts i alla faser av läkemedelsutveckling beroende på hur intressanta data man kan presentera.

I framförallt större bolag är det ovanligare att vd sitter i styrelsen och att man vill hålla styrelse och ledning separerade. Är detta orsaken till att vd inför årsstämman den 2 juni 2021 har avböjt omval i styrelsen?

– Valberedningen tyckte det var olämpligt, baserat på de riktlinjer som finns för aktiebolag i Sverige att en vd även är medlem i styrelsen. I själva verket var det så att vi i valberedningen övertygade Mikael att avböja omval. Även om det inte finns någon lag om att man inte får sitta på dubbla stolar, så är det tveklöst så att många ser det som olämpligt att inte följa denna praxis och däribland även några av de största aktieägarna i Aptahem. Det finns ju historiska anledningar till att vd satt på dubbla stolar från början, i och med det att han är en av grundarna av Aptahem och därmed satt som styrelseledamot i denna tidiga konstruktion av bolaget. I övrigt är ju Mikael med på styrelsemötena ändå, så det blir ingen större praktisk skillnad nu jämfört med hur det var innan. Jag vill också framhålla att detta på intet sätt är kopplat till det faktum att vi valde att avbryta vidare förhandlingar med det bolag som var potentiella tagare av vår teknik.

Vad ser du främst framemot i Aptahem under de resterande månaderna av 2021?

– Dels att vi kommer vidare med förberedelserna för klinisk utveckling, dels resultaten från de pågående studierna, samt även att vi fortsätter med övriga diskussioner och söker nya potentiella partnerskap. Det faktum att vi har haft en långtgående utvärdering är som sagt en validering av vår plattform och vi har alla möjligheter att göra en liknande resa framöver med ett för oss mer intressant utfall – det är i varje fall det vi hoppas på och ser framemot. Jag uppmuntrar vår vd att fortsätta arbetet med att hitta en ny partner för vårt sepsis-projekt, en indikation där det ju faktiskt inte finns så många tillgängliga terapier på marknaden och där vi kommer in med en helt ny molekyl och ett nytänkande inom ett område som sett väldigt få framsteg under flera årtionden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.  

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev