Home Nyheter Stor potential i onoterade svenska life science-bolag

Stor potential i onoterade svenska life science-bolag

Stor potential i onoterade svenska life science-bolag

14 april, 2021

År 2018 finansierade det svenska investerarnätverket Sciety det onoterade bioteknikbolaget Cartana, som två år senare förvärvades av amerikanska 10x Genomics. Affären, som speglar det stora intresset för svensk life science, gav en avkastning om nio gånger investerat kapital. BioStock kontaktade Scietys vd Andreas Lindblom som guidar oss genom de tydligaste trenderna just nu och hur man kan investera tillsammans med Sciety. Närmast på agendan under våren står investeringar i två bolag, ett inom cancer och ett inom artros.

Investeringar i bolag i tidiga utvecklingsfaser är förenat med hög risk, men även med hög avkastning om bolaget når sina mål. Det svenska investerarnätverket Sciety bevakar branschen och väljer ut tillväxtbolag inom life science att investera i efter en medicinsk, affärsmässig och legal bedömning. Därefter erbjuder Sciety sitt nätverk att investera på samma villkor som dem själva.

»Under våren kommer vi att presentera två spännande bolag för vårt nätverk. Ett bolag som är inriktat på precisionsdiagnostik inom cancer och ett annat som utvecklar ett nytt läkemedel mot folksjukdomen artros.« – Andreas Lindblom, vd Sciety

Vd berättar mer

BioStock kontaktade Scietys vd Andreas Lindblom för att få veta mer om investeringar i onoterade bolag på den svenska life science-arenan och vilka han anser vara de starkaste trenderna just nu.

Andreas, ni fokuserar enbart på onoterade life science-bolag. Vad är bakgrunden till att ni har valt denna inriktning?

Andreas Lindblom, vd Sciety

– Det är en bransch i snabb utveckling vilket skapar utrymme för nya innovationer. Den tydliga trenden i dag är att större teknik- och läkemedelsbolag förvärvar eller samarbetar med innovativa bolag som redan tagit de första produktutvecklingsstegen. Ett färskt exempel är Cartana som Sciety-nätverket investerade i och som två år senare förvärvades av 10x Genomics, vilket gav en avkastning om nio gånger pengarna.

– Tidig investering i ett bolag ger möjlighet att ta del av en större värdeutveckling. Dessutom är det många bolag som framgångsrikt finansierar sin utveckling utanför börsen för att senare gå mot ett förvärv. Genom att investera i onoterade bolag får man alltså tillgång till en större del av marknaden, men det kräver också kunnande och här fyller Sciety en viktig funktion.

– Vi utvärderar hundratals tillväxtbolag inom life science om året och presenterar bara de allra främsta för vårt investerarnätverk. De bolag som vi väljer ut har målsättningen att börsnoteras eller förvärvas inom två till fyra år.

»De större bolagen tappar i innovationskraft vilket också avspeglas i att de, i allt högre utsträckning, förvärvar bolag som redan tagit de första produktutvecklingsstegen.« 

Varför är life science ett så attraktivt investeringsområde?

– Vi ser ett antal trender som kommer driva efterfrågan under lång tid framöver och som gör life science till ett extra intressant område att investera i. Det handlar bland annat om den globala demografiska utvecklingen som leder till större efterfrågan. Ökad livslängd och minskat barnafödande skapar ökat vårdbehov samtidigt som andelen arbetsföra personer minskar. Till exempel förväntas andelen personer över 80 år i Europa fördubblas mellan 2016 och 2050. Denna utveckling leder till ökat behov av läkemedel, innovativa medicintekniska produkter och digitala lösningar.

– En annan trend är den bioteknologiska revolutionen som vi nu upplever, vilken ger oss helt nya förutsättningar inom medicin. Ett område som är särskilt intressant är precisionsmedicin, det vill säga anpassade behandlingar för varje enskilt sjukdomsfall. Utvecklingen här går enormt snabbt framåt och vi ser en ökad efterfrågan på precisionsdiagnostik och tekniklösningar inom bland annat genteknik, high-throughput screening och informatik.

– Sverige är litet land men vi rankas kontinuerligt som ett av de mest innovativa länderna i världen. Swelife, ett av Sveriges strategiska innovationsprogram, har särskilt lyft fram precisionsmedicin som ett prioriterat område, och identifierat svenska bolag som framstående inom området.

– En tredje, tydlig trend är att innovationskraften i de mindre bolagen blir allt starkare. Under 2018 stod till exempel tillväxtbolag inom biopharma bakom 64 procent av alla nya läkemedel som blev godkända av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. De större bolagen tappar i innovationskraft vilket också avspeglas i att de, i allt högre utsträckning, förvärvar bolag som redan tagit de första produktutvecklingsstegen.

Hur går man tillväga för att investera med Sciety?

– Den som vill investera i life science-bolag med Sciety anmäler sig här för att få löpande inbjudningar till investerarpresentationer och information om kommande investeringsmöjligheter.

– Under våren kommer vi att presentera två spännande bolag för vårt nätverk. Ett bolag som är inriktat på precisionsdiagnostik inom cancer och ett annat som utvecklar ett nytt läkemedel mot folksjukdomen artros.

 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev