Home Nyheter Scandion Oncologys COO om viktiga kommande kliniska milstolpar

Scandion Oncologys COO om viktiga kommande kliniska milstolpar

Scandion Oncologys COO om viktiga kommande kliniska milstolpar

21 april, 2021

Förra månaden tog Scandion Oncology ett viktigt steg i sin transformation från ett bioteknikbolag i tidigt skede till ett moget kliniskt bolag genom att utse Maj Hedtjärn till ny COO och Head of R&D operations. Hedtjärn är det senaste tillskottet i bolagets ledningsgrupp och hennes långa erfarenhet av FoU passar utmärkt för Scandion Oncology, som siktar på att bygga värde i klinisk fas. BioStock kontaktade Hedtjärn för att få veta mer om hennes roll på Scandion Oncology och hennes visioner för bolaget.

Förra året gjorde det danska bioteknikbolaget Scandion Oncology betydande framsteg på såväl klinisk som preklinisk nivå med sin ledande läkemedelskandidat mot cancerläkemedelsresistens, SCO-101. Bolaget sjösatte två kliniska utvecklingsprojekt: CORIST-studien, där SCO-101 testas i kombination med kemoterapi (FOLFIRI) hos metastaserade kolorektalcancerpatienter, och PANTAX-studien, som testar kandidaten i kombination med standard första linjens kemoterapi hos patienter med bukspottskörtelcancer.

Mot kommersialisering

Med dessa studier har Scandion Oncology format hörnstenarna i den strategiska riktningen mot att bli det bolag som utvecklar de första läkemedlen som kan återställa resistens mot kemoterapi.

Genom att ta dessa stora kliniska utvecklingssteg med sina intresseväckande projekt såg bolaget, som refererar till sig själva som The Cancer Drug Resistance Company, en möjlighet att stärka den verkställande ledningen för att förbereda sig för en potentiell kommersialisering. Den första större åtgärden kom i oktober 2020, då Scandion Oncology utsåg Bo Rode Hansen till vd och koncernchef. Hansen har två decenniers bolagserfarenhet från life science-sektorn, både i Europa och Nordamerika, inklusive en position som vd och koncernchef för Genevant Sciences – ett bioteknibolag baserat i Cambridge, Massachusetts, USA – som utvecklar nukleinsyraterapier och leveransmekanismer för nya behandlingar, samt en position som Global Head för Roche RNA Therapeutics & General Manager vid Roche Innovation Center Copenhagen.

Ny COO utsedd

Efter att ha godkänts för notering på Nasdaq First North Growth Market Sweden den 3 februari i år, och därmed bytt lista från den mer lokala Spotlight Stock Market i syfte att göra aktien mer tillgänglig för fler internationella investerare, rekryterade Scandion Oncology ytterligare ett viktigt tillskott till sin ledningsgrupp i form av Maj Hedtjärn som Chief Operating Officer (COO) och Head of R&D Operations.

»Cancer är en förödande sjukdom som drabbar många människor och deras familjer världen över.  Varje år registreras mer än 9 miljoner dödsfall i cancer, och det finns ett stort medicinskt behov. Jag tycker att Scandion Oncology har tagit sig an ett mycket viktigt uppdrag när de försöker att attackera cancerläkemedelsresistens som en lösning på den utmaning som cancer utgör« — Maj Hedtjärn, COO och Head of R&D Operations för Scandion Oncology.

Hedtjärn har mer än 15 års gedigen FoU- och ledarskapserfarenhet från både skandinaviska och internationella läkemedels- och bioteknikbolag, inklusive Lundbeck, Santaris Pharma och Roche. Hon har lett mer än 50 projekt inom olika sjukdomsområden, inklusive onkologi, infektionssjukdomar, sällsynta sjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar och har hjälpt till att säkra viktiga milstolpar. I takt med att Scandion Oncology fortskrider stadigt framåt i sina kliniska program, såg bolaget värdet i att anställa någon med dokumenterad erfarenhet av att avancera FoU-program och bygga portföljer på ett strategiskt och professionellt sätt, både genom interna forskningsaktiviteter och allianser med externa läkemedelspartners.

Maj Hedtjärn berättar mer

BioStock kontaktade Maj Hedtjärn för att få veta mer om hennes ambitioner och den nya rollen på Scandion Oncology.

Maj, kan du berätta lite mer om din bakgrund och varför du passar bra i rollen som Scandion Oncologys COO och chef för FoU-verksamheten?

– Jag är utbildad forskare och har en doktorsexamen i neurovetenskap. Under de senaste mer än 15 åren har jag haft olika ledande FoU-befattningar i skandinaviska och internationella bolag verksamma inom bioteknik och läkemedelsutveckling. Jag har lång erfarenhet av läkemedelsupptäckt och utveckling, av att leda utvecklingsprojekt, att bygga portföljer som spänner över olika sjukdomsområden, partnerskap med big pharma, allianshantering samt utveckling och implementering av både vetenskapliga och affärsstrategier. Jag tror att mina färdigheter kommer att vara värdefulla för Scandion Oncology då vi går från att vara ett bioteknikbolag i tidigt stadium till ett moget bolag i kliniskt stadium.

Vad var det med Scandion Oncology som attraherade dig?

Maj Hedtjärn, COO och Head of R&D Operations, Scandion Oncology

– Cancer är en förödande sjukdom som drabbar många människor och deras familjer världen över.  Varje år registreras mer än 9 miljoner dödsfall i cancer, och det finns ett stort medicinskt behov. Jag tycker att Scandion Oncology har tagit sig an ett mycket viktigt uppdrag när de försöker att attackera cancerläkemedelsresistens som en lösning på den utmaning som cancer utgör.  Detta, tillsammans med det starka teamet på Scandion Oncology, finansieringen samt viktiga kommande kliniska milstolpar under året gjorde Scandion Oncology till ett mycket attraktivt alternativ för mig.

Vilket är ditt främsta mål i din nya roll på Scandion Oncology?

– En av mina främsta prioriteringar är att professionalisera FoU-verksamheten och se till att tidslinjerna hålls. Jag kommer att se till att vi effektivt balanserar resursanvändningen och fokuserar våra FoU-aktiviteter till bolagets prioriteringar. Biologi i sig är komplext men strukturen kring FoU kan hanteras. Jag kommer också att se till att vi gör organisationen redo för interaktion med omvärlden genom att säkra rätt datapaket runt våra tillgångar. En annan prioritering är att skapa ramar för att bygga vår pipeline, med målet att bli The Cancer Drug Resistance Company. Jag kommer även att etablera och övervaka strategiska samarbeten, forskningskontrakt och immateriella rättigheter.

Vad kan du berätta om aktuell status i Scandion Oncologys kliniska projekt?

– Arbetet fortskrider enligt de fastställda planerna. I CORIST fas II-studien, som är den första kliniska studien med vår first-in-class substans SCO-101, har vi slutfört behandling av den första gruppen om 12 patienter. I januari fick vi grönt ljus från Data Safety Monitoring Board för att gå vidare med nästa behandlingskohort. De primära målen i denna första del av studien har varit att optimera dosen för behandling av kolorektal cancer med SCO-101 i kombination med FOLFIRI och att förstå säkerheten och toleransen. I PANTAX fas Ib-studien arbetar vi nu med att etablera avtal som gör det möjligt att internationalisera rekryteringen av patienter.

Slutligen, vilka kommande milstolpar kan vi förvänta oss från CORIST och PANTAX-projekten?

– Vi har kommunicerat att vår CORIST fas II-studie förväntas leverera data från den första delen av studien under andra kvartalet 2021. Detta är en viktig milstolpe för oss på Scandion Oncology. CORIST-studien förväntas gå vidare in i effektdelen av studien omedelbart efter interimsdataavläsning. PANTAX fas Ib-studien, som testar vår ledande kandidat i kombination med första linjens standard kemoterapi hos patienter med bukspottkörtelcancer, förväntas avläsas under andra halvåret 2021.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev