Home Nyheter Riktad emission på 20,7 Mkr stärker kassan i Sprint Bioscience

Riktad emission på 20,7 Mkr stärker kassan i Sprint Bioscience

Riktad emission på 20,7 Mkr stärker kassan i Sprint Bioscience

8 april, 2021

Stockholmsbaserade Sprint Bioscience, som bedriver tidig preklinisk läkemedelsutveckling främst riktad mot cancer, meddelade under torsdagsmorgonen att man tagit in 20,7 Mkr i en emission riktad mot en grupp befintliga och externa investerare. BioStock har kontaktat bolagets vd Erik Kinnman för att få veta mer om vad det innebär för bolaget.

Bioteknikbolaget Sprint Bioscience har specialiserat sig på tidig preklinisk utveckling av läkemedelskandidater, primärt riktade mot cancer. Idag består bolagets portfölj av fem utvecklingsprojekt där målet är att nå tidig utlicensiering till partner som kan driva dem till klinisk testning och sedan vidare mot marknad.

Hittills har två projekt ur bolagets existerande portfölj utlicensierats; onkologiprojektet PETRA01 där bolaget samarbetar med cancerläkemedelsbolaget HiberCell, samt ett projekt inom leversjukdomen NASH som utvecklas tillsammans med sydkoreanska LG Chem.

Stärker kassan med riktad emission

Under torsdagen meddelade Sprint Bioscience att man genomfört en riktad emission på 20,7 Mkr. Emissionen riktades mot befintliga och externa investerare med RoosGruppen som den enskilt störste investeraren och genomfördes till en teckningskurs på 5,10 kr per aktie. Det motsvarar en rabatt om cirka 12 procent jämfört med stängningskursen den 7 april. Emissionen kommer att innebära en utspädning för de aktieägare som inte deltog i emissionen om cirka totalt 16 procent. I samband med emissionen betalar bolaget tillbaka ett utstående lån på 10 Mkr.

Vd kommenterar

BioStock har talat med Sprint Biosciences vd Erik Kinnman för att höra mer om vad den riktade emissionen innebär för bolaget.

Erik Kinnman, vd Sprint Bioscience

Ni har nu stärkt kassan med 20,7 Mkr. Varför valde ni att stärka bolagets finansiella situation genom just en riktad emission?

– Vi har genom denna emission kunnat öka bolagets aktieägande bland kvalificerade investerare, såväl existerande som nya. Intresset pekar på en förståelse för potentialen i vår portfölj av innovativa läkemedelskandidater och vår affärsmodell.

Vad innebär den här senaste kapitalinjektionen för bolaget?

– Den förstärkta kassan gör att vi kan accelerera aktiviteter i våra olika projekt samt inom affärsutveckling. Allt för att bygga aktieägarvärde och fortsätta att leverera läkemedelskandidater som är attraktiva för potentiella licenstagare och så småningom kan bli nya unika läkemedel för cancerpatienter med medicinska behov som behöver alternativa behandlingar.

Hur skulle du beskriva den finansiella situationen i bolaget i förhållande till kapitalbehovet framöver?

– Kapitalbehovet är nu täckt för den närmaste tiden och möjliggör fortsatt värdeuppbyggande utveckling av vår portfölj och stärker möjligheter till leveranser när det gäller våra licensieringsaktiviteter.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev