Home Nyheter Intervju med Idogens CSO

Intervju med Idogens CSO

Intervju med Idogens CSO

7 april, 2021

Sedan september 2020 leder Åsa Schiött Idogens forsknings- och utvecklingsavdelning i rollen som Chief Scientific Officer. Hon bidrar med viktig kunskap och erfarenhet inom bland annat immunologi och transplantation och kommer tillsammans med sitt team att spela en avgörande roll i planeringen och förberedelserna inför den kommande kliniska studien inom hemofili A. Här berättar Åsa Schiött mer om sin första tid som CSO och sina tankar om bolagets cellterapiutveckling.

Under 2020 lämnade Hanne Risager Romedal rollen som CSO i Idogen efter att ha gjort betydande insatser under sin tid i bolaget. Som efterträdare på CSO-posten utsågs Åsa Schiött som bidrar med värdefull kunskap till bolagets utveckling av tolerogena cellterapier mot allvarliga sjukdomar där immunförsvaret har blivit patientens fiende.

Under 2021 går Idogen in i en spännande fas där bolagets nya CSO har en central roll. Bolagets första och längst komna projekt IDO 8, behandling av patienter med svår blödarsjuka, förbereds just nu för klinisk prövning med start i slutet av 2021.

»De inledande 6 månaderna har varit en rivstart för Åsa. Inte nog med att bolagets utvecklingsprojekt är nya för Åsa, det har också varit en händelserik period med många viktiga milstolpar som passerats. Till råga på allt har året 2020/21 ramats in av helt andra förutsättningar med tanke på den situation som hela samhället befinner sig.« – Anders Karlsson, vd Idogen 

Bred bakgrund inom immunologi

Åsa Schiött har en doktorsgrad inom immunologi och mer än 20 års erfarenhet inom bioteknik- och läkemedelsindustrin med tidigare positioner i stora bolag såsom Novo Nordisk. Hon kommer närmast från Hansa Biopharma där hon hade en aktiv roll i utvecklingen av bolagets behandling vid njurtransplantation och högsensibiliserade patienter. Under sina fem år på Hansa Biopharma var hon delaktig i ett flertal utvecklingsprojekt inom transplantationsområdet, från preklinisk forskning till slutförande av en klinisk fas II-studie.

Därmed passar Åsa Schiött som handen i handsken i rollen som Idogens CSO då man nu accelererar utvecklingen av transplantationsprojektet IDO T – behandling i samband med njurtransplantation med anhörig som donator.

Åsa Schiött, CSO, Idogen

Åsa Schiött, kan du berätta vad som lockade dig med Idogen och varför du valde att ta dig an rollen som CSO för Idogen?

– Idogen har en intressant cellterapiplattform som går att applicera på flera immunologiska indikationer och det är självklart oerhört intressant att få vara delaktig i att utveckla en ny produktkandidat inom transplantation, ett område som ligger mig nära och som jag under de senaste 5 åren varit mycket aktiv inom.

– Idogen har också ett kunnigt och erfaret ledningsteam som täcker de områden som är viktiga i den fas vi nu befinner oss i. Forskargruppen som jag leder består av motiverade och mycket kompetenta och disputerade immunologer.

Hur har din första tid som CSO i Idogen varit?

– Det har varit fantastiskt intressant, lärorikt och inspirerande att få dela med mig av min erfarenhet att ta ett forskningsprojekt från utvecklingsfas in i klinisk fas. Hela teamet har varit involverat i att bidra till att vi uppfyller de obligatoriska krav som ställs på ett bolag som med hög fart nu närmar sig klinisk fas. Vi har under denna tid arbetat mycket aktivt med preklinisk dokumentation av IDO 8 inför starten av vår kliniska prövning under andra halvan av 2021.

Kan du utveckla vad ditt uppdrag som CSO innebär och hur ditt team ser ut?

– Mitt uppdrag blir att leda forskningen och mitt team i utvecklingsfasen och in i den kliniska fasen. Forskarteamet arbetar fokuserat ihop mot samma mål om att få ett godkännande för att inleda vår första kliniska prövning. Nu har vi fokus på att sammanställa dokumentationen av våra intressanta forskningsresultat som teamet producerat tillsammans med min företrädare och att paketera i rätt format för en komplett Clinical Trial Application (CTA).

Vad tycker du är särskilt spännande med Idogens teknologi och ditt arbete?

– Idogens teknologi är applicerbar på flera viktiga indikationer, där det idag finns ett stort medicinskt behov att förbättra behandlingen och därmed minska komplikationer och lidande. Att kunna skapa en antigenspecifik tolerans mot oönskade reaktioner i immunsystemet är för mig som immunolog otroligt spännande. Därutöver lockas jag av att som grupp lyckas med att applicera vårt kunnande hela vägen in i klinisk fas.

– I mina tidigare roller har jag agerat som projektledare inom utvecklingsprojekt och rapportering av kliniska studier. I rollen som Idogens CSO kan jag använda mina kunskaper till att leda forskningen genom utvecklingsfasen och fram till klinisk fas.

Vilka utmaningar ser du i arbetet som CSO för Idogen?

– Vårt fokus just nu – och vår mest inspirerande utmaning – är att förbereda och genomföra vår första studie med vår tolerogena cellterapi.  Detta är ett spännande och mycket viktigt projekt.

– Samtidigt har vi i Idogen en ledningsgrupp med bred och lång erfarenhet från såväl mindre biotechbolag till de allra största läkemedelsbolagen. Vi arbetar här tillsammans som ett team och med samarbetspartners.

Vad kan du bidra med från dina tidigare erfarenheter och lärdomar inom produktutveckling?

– Att hjälpa Idogen och mitt R&D team att navigera rätt i den regulatoriska världen. Jag har med mig stor erfarenhet från min tid på Novo Nordisk och Hansa Biopharma av vad Europeiska Registreringsmyndigheten (EMA) och den amerikanska motsvarigheten FDA har för regulatoriska krav för genomförande av kliniska prövningar samt för framtida marknadsgodkännande.

– Jag har också erfarenhet av vilka avvägningar som man ibland behöver göra under utvecklingsprocessen. Det är viktigt att vi har en stark utvecklingsorganisation internt, men också att vi har kunskap och förståelse av hur man som mindre bolag kan addera externa resurser och samarbetspartners för att möjliggöra bolagets mål.

Vad är dina främsta målsättningar för 2021?

– Vi ser fram emot ett godkännande av vår ansökan om klinisk studie (CTA) inom svår blödarsjuka (hemofili A), så att vi kan starta studien enligt plan under andra halvåret 2021. Vidare är arbetet med pre-kliniska studier inom transplantationsprojektet, IDO T, ett mycket högt prioriterat arbete som jag räknar med att vi kommer göra spännande framsteg med under året.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev