Home Nyheter Iconovo visar upp den nya inhalatorn ICOpre på RDD

Iconovo visar upp den nya inhalatorn ICOpre på RDD

Iconovo visar upp den nya inhalatorn ICOpre på RDD

28 april, 2021

Iconovo har satsat stort på att utveckla en ny förfylld tvåkavitetsinhalator under namnet ICOpre. Nu visar bolaget upp inhalatorn för omvärlden för första gången vid den internationella konferensen Respiratory Drug Delivery 2021. Detaljer om designen, funktionen och utvecklingsprocessen för ICOpre kommer att presenteras på en workshop under RDD-konferensen.  

Iconovo utvecklar kompletta inhalationsprodukter, d.v.s. inhalatorer med tillhörande torrpulverformuleringar, som licenseras ut till läkemedelsbolag och generikabolag. Detta innebär att kunderna slipper genomföra flera komplicerade och kostsamma steg i utvecklingsprocessen, vilket leder till en snabbare väg till inhalationsmarknaden med lägre risk och till en lägre kostnad.

Det fjärde och senaste tillskottet i Iconovos familj med inhalationsplattformar är den förfyllda tvåkavitetsinhalatorn ICOpre. Igår meddelade bolaget att ICOpre kommer visas upp publikt för första gången på en workshop vid den virtuella konferensen Respiratory Drug Delivery 2021 (RDD) som äger rum den 4–7 maj. Under workshopen kommer ICOpre användas som exempel för att visa hur Iconovos koncept kan bidra till att övervinna utmaningar som uppstår under utvecklingen av generiska inhalationsprodukter.

ICOpre är Iconovos storsatsning

Under 2019 tog Iconovo beslutet att utveckla en ny inhalationsplattform vid namn ICOpre. Redan då gick man ut med att den nya plattformen kommer vara en generika på GlaxoSmithKlines Ellipta, både med avseende på inhalator och pulverformuleringar, och att plattformen kommer vara avsedd för en global marknad inklusive USA.

»Detta är den största och viktigaste investeringen i Iconovos 5-åriga historia. Med ICOpre-plattformen kommer vi, inte att bara nå den europeiska, utan även den värdefulla amerikanska marknaden« – Orest Lastow, CTO Iconovo 

Sedan dess har Iconovo gjort betydande framsteg i utvecklingen av ICOpre. Utvecklingen startade under första kvartalet 2020 och efter mindre än 12 månaders utveckling uppnåddes utmärkt in-vitroekvivalens med originalet, alltså Ellipta. Enligt bolaget har ICOpre utvecklats i egna laboratorier av specialister inom inhalatorkonstruktion, pulverformulering och produktkaraktärisering.

Workshop vid RDD 2021

Nu ska den nyutvecklade inhalatorn alltså visas upp för omvärlden för första gången vid RDD-konferensen. Detta är en stor internationell konferens för forskare, tillsynsmyndigheter, affärsmän och leverantörer som är verksamma inom lung- och nasal läkemedelsadministration.

Vid konferensen kommer Iconovo hålla en workshop med temat “Development of a Generic Dry Powder Inhaler Platform for a Global Market”. Under workshopen kommer Iconovo presentera designen, funktionen och utvecklingsprocessen för ICOpre.

Tanken med workshopen är använda ICOpre som exempel för att visa hur en integrerad utvecklingsprocess kan accelerera utvecklingstiden för en komplett inhalationsprodukt. Dr. Orest Lastow, CTO på Iconovo, grundare och uppfinnare av Iconovos inhalatorer, kommer visa en on-demand video på ICOpre som kan ses av deltagarna på RDD.

Inhalatorns design

Iconovos nyutvecklade ICOpre

ICOpre är en förfylld tvåkavitetsinhalator med 30 doser individuellt förseglade och skyddade av aluminiumfolie. En dosräknare visar antalet kvarvarande doser och enligt bolaget har inhalatorns yttre en skandinavisk design. Själva hanteringen sker i tre steg: öppna-inhalera-stäng. Varje dos kommer från två olika kammare som inhaleras samtidigt vilket gör ICOpre lämplig för mono-, duo- och trippel-produkter.

ICOpre är utformad för att kunna användas på ett likande sätt som GSKs Ellipta, men den bygger på en egenutvecklad mekanism med formsprutad disk och kavitetsöppning. De egna tekniska lösningarna gör att ICOpre inte begränsas av patentskyddet för Ellipta inhalatorn som sträcker sig till 2030. Detta minimerar risken för patentintrång och möjliggör att Iconovo kan få ett patentskydd för ICOpre i 20 år. De två första patentansökningar för ICOpre lämnades in i februari 2021.

Stor marknadspotential för generiska produkter av Ellipta

Tanken är att ICOpre ska bli ett AB-klassat (terapeutiskt ekvivalent) substitut för GSKs Ellipta-portfölj som för närvarande består av fem inhalationsprodukter: Relvar/Breo, Anoro, Incruse, Trelegy och Arnuity. Den totala försäljningen av dessa produkter väntas öka till USD 4,9 miljarder år 2025.

GSK har patentskydd för både inhalatorn och läkemedelssubstanserna i inhalationsprodukterna. När baspatenten och marknadsexklusiviteten för läkemedelssubstanserna faller öppnas därmed en stor marknadsmöjlighet för generiska produkter.

Redo för fem lanseringar

Iconovo genomför parallell utveckling av generiska produkter av samtliga Ellipta produkter och planerar för en utlicensiering av produkterna till en potentiell partner, vilket beräknas ske under H1 2022. Iconovo siktar på att vara redo för lansering vid patentutgångarna för var och en av produkterna i Ellipta portföljen.

Det första patentet som löper ut gäller Breo/Relvar år 2025 i USA. Iconovo planerar att lansera en generisk Breo/Relvar-produkt strax efter detta på den värdefulla amerikanska marknaden. Enligt Iconovo har en sådan produkt åtminstone en försäljningspotential på 100–150 MUSD. Dock väntar den största lanseringen till 2030 då planen är att lansera en generisk Trelegy, den bästsäljande inhalationsprodukten i Ellipta portföljen.

Presentationen av ICOpre vid RDD är ett steg på vägen till att hitta lämpliga samarbetspartners och så småningom lansera upp till fem generiska produkter som väntas skapa stort värde för Iconovo.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev