Home Nyheter Duearity vill hjälpa personer med tinnitusbesvär

Duearity vill hjälpa personer med tinnitusbesvär

Duearity vill hjälpa personer med tinnitusbesvär

20 april, 2021

Tinnitus är ett vida utbrett symptom som påverkar livet för hundratals miljoner människor världen över. Behandlingsalternativen är få och begränsade, något som Malmöbaserade Duearity vill ändra på med sin nyutvecklade tinnitusprodukt Tinearity. Nu genomför bolaget en nyemission för att finansiera de sista stegen innan produkten tas till marknad, samtidigt som bolagets aktie tas upp till handel på First North Growth Market.

Tinnitus är ett symptom där ljud uppstår, utan någon extern källa som orsak. Det kan handla om ett pip, en ton, ett visslande eller ett brus i öronen. Att tinnitus uppstår kan bero på flera olika saker såsom buller, stress eller sjukdom och det kan även uppstå som en biverkning vid läkemedelsanvändning. Det är framför allt i den äldre populationen som problemen uppstår, men de senaste åren har de blivit allt vanligare även hos yngre människor.

Mellan 10 och 20 procent av världens befolkning bedöms ha någon form av tinnitus varav 2 till 3 procent har så svåra livspåverkande problem att de inte kan leva ett normalt liv. Ytterligare 2 till 3 procent av en befolkning har besvärande tinnitus. Förutom koncentrationssvårigheter kan den utsatte få sömnsvårigheter eller drabbas av en depression.

Nuvarande hjälpmedel otillräckliga

Ett vanligt sätt att lindra tinnitus i dag är så kallad Tinnitus Retraining Therapy (TRT) där KBT kombineras med så kallad vitt brus, där ljud i alla frekvenser spelas upp för att minska patientens uppmärksamhet på tinnitusljuden. Detta så kallade vita brus spelas upp under 6 till 8 timmar per dag under en period på mellan 6 och 24 månader.

Uppspelningen görs i dag med hörapparater, öronpluggar eller högtalare och genomförs ofta på natten för att påverka personens vardag så lite som möjligt. Problemet med hörapparater och öronpluggar är dock att de är svåra att sova med och med högtalare försvinner mobiliteten. Detta gör att det i dag inte är ovanligt att patienter avbryter behandlingen innan den gett någon effekt.

Vill erbjuda ett smidigt hjälpmedel

Medicinteknikbolaget Duearity vill med sin första produkt Tinearity lösa den här problematiken genom att erbjuda tinnituspatienter ett enkelt och smidigt hjälpmedel som inte stör i vardagen. Tinearity är ett ljudelement som fästs med ett litet plåster bakom örat och som genererar vitt brus genom skallbenet. Patienten får enligt bolaget därmed möjlighet att genomföra behandlingen när som helst på dygnet utan att den stör det vardagliga livet.

Produkten befinner sig för närvarande i prototyp 3-stadiet med målet att en färdig och CE-märkt produkt skall kunna presenteras i december i år och i samband med det lansera produkten. En patentansökan lämnades in i juli 2020 och ytterligare ett patent avses lämnas in i samband med bolagets kommande börsnotering. I ett första skede är planen att sälja Tinearity via bolagets egna e-handelslösning och marknadsföra produkten på sociala medier och sökmotorer.

Ser goda möjligheter att nå snabb lönsamhet

Inför lanseringen bedömer bolaget att det finns en god chans att snabbt kunna leverera kassaflöde för att nå break-even redan under 2022. För att uppnå det krävs att ungefär 1600 personer börjar använda produkten. För helåret 2022 siktar Duearity på att minst 3000 personer ska köpa Tinearity och för 2023 siktar man på att ha minst 9000 kunder.

Bolaget har redan startat pre-lanseringen genom digitala kampanjer, dels för att slipa på kommunikationen, men även för att bygga upp en kunddatabas inför produktsläppet. Sedan kampanjstart i februari har flera hundra personer visat sitt intresse för produkten, dels personer som har tinnitus, men även många anhöriga.

Stor marknadspotential

För att beräkna marknadspotentialen för produkten pekar Dearity på studier som uppskattat genomsnittskostnaden för tinnitusbehandlingar. I Storbritannien beräknades en behandling uppgå till 717 brittiska pund per patient och år, medan en nederländsk studie visat att det kan handla om så mycket som 1544 Euro. Baserat på dessa estimat räknar Duearity med att den europeiska marknaden är värd cirka 23 – 35 miljarder Euro, även om man enbart riktar sig till den delen av populationen som har svåra livspåverkande problem.

Utvecklar även AI-koncept

Utöver utvecklingen av Tinearity jobbar Duearity på att ta fram ett AI-koncept vid namn Tinearity AI. Genom att mäta de koppsliga värden som är förknippade med tinnitussymptom hoppas bolaget kunna ge användaren möjlighet att undvika situationer som kan förvärra tinnitusen. Utvecklingen av konceptet är i full gång och utvecklingen beräknas vara färdig för att kunna lanseras under 2023.

Genomför nyemission inför produktlansering

För att kunna slutföra de avslutande förberedelserna inför lanseringen av Tinerity genomförs nu en nyemission på 24,9 Mkr samtidigt som aktien tas upp för handel på Nasdaq First North Growth Market. Emissionslikviden avses användas enligt följande:

  • Slututveckling, verifiering, validering, CE-märkning, produktion av de första batcherna av Tinearity. Start av utveckling av Tinearity-AI fram till proof of concept (cirka 52 procent av emissionslikviden).
  • Marknadsföring och lansering i form av digitala annonser på sociala medier samt försäljning (cirka 10 procent).
  • Personalkostnader (cirka 15 procent av emissionslikviden).
  • Verksamhetskostnader, patent och regulatoriska avgifter (cirka 23 procent av emissionslikviden).

 

ERBJUDANDET I SAMMANDRAG
LISTA Nasdaq First North Growth Market
EMISSIONSBELOPP Duearity tillförs vid full teckning 24,9 Mkr före avdrag för emissionskostnader
PRE MONEY-VÄRDERING 60,1 Mkr
TECKNINGSPERIOD 13 april – 27 april 2021
OFFENTLIGGÖRANDE AV UTFALL Omkring den 27 april 2021
PRELIMINÄR FÖRSTA HANDELSDAG 11 maj 2021
TECKNINGSÅTAGANDEN Bolaget har fått in teckningsåtaganden uppgående till cirka 18,8 Mkr, motsvarande cirka 75,3 procent av erbjudandet, från befintliga aktieägare och externa investerare.
DOKUMENT & INFO

MEDIA

BioStock Live bolagspresentation 

Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev