Home Nyheter BiBBInstruments lämnar in en tredje internationell patentansökan

BiBBInstruments lämnar in en tredje internationell patentansökan

BiBBInstruments lämnar in en tredje internationell patentansökan

9 april, 2021

BiBBInstruments meddelade i torsdags att man lämnat in ännu en internationell patentansökan gällande EndoDrill Model X, ett eldrivet biopsiinstrument för endoskopiskt bruk som ska bidra till tidigare cancerdiagnoser. Bolaget har hittills ansökt om sammanlagt tre patent för EndoDrill Model X och med denna ansökan avser man alltså att ytterligare stärka patentskyddet för produkten.

Lundabaserade BiBBInstruments har utvecklat EndoDrill Model X, sedan 2020 världens första CE-märkta eldrivna biopsiinstrument för endoskopiskt bruk, i syfte att förbättra cancerdiagnostiken för flera av de mest allvarliga cancerformerna. Till skillnad från dagens biopsiinstrument kan EndoDrill Model X ta sammanhängande kärnbiopsier, vilket ökar sannolikheten att kunna fastställa diagnos redan vid första provtagningstillfället.

Två kliniska studier  

BiBBInstruments undersöker nu den fulla potentialen hos sitt instrument och genomför två kliniska studier med EndoDrill Model X. Under 2020 initierade bolaget en klinisk studie gällande cancer i övre mag-tarmkanalerna och i mars i år rekryterade man den första patienten in en ny studie i urinblåsecancer.

I början av april kom beskedet att patientrekryteringen till de båda studierna tillfälligt pausas p.g.a. produktionsproblem hos en extern leverantör. Bolaget arbetar intensivt med att säkra leveranser av engångsinstrument för att kunna återuppta studierna så snabbt som möjligt.

Stärkt patentskydd

De kliniska studierna har dock redan burit i frukt i form av ökad kunskap om EndoDrill Model X och dess egenskaper. Detta är viktigt för bolaget och leder till att man kan arbeta aktivt med att stärka patentskyddet kring sin produkt. I torsdags meddelade BiBB följaktligen att man lämnat in en tredje internationell patentansökan gällande EndoDrill Model X. Patentskydd är en viktig del av BiBBInstruments strategi och man har sedan 2018 ansökt om tre patent för EndoDrill Model X, ett europeiskt och två internationella ansökningar. Dessa är just nu under behandling, d.v.s. patent pending.

I ett pressmeddelande underströk BiBBInstruments vd Fredrik Lindblad att bolaget lärt sig mycket om instrumentet under de kliniska studierna:

»Under vinterns kliniska försök har vi fått bekräftat fler unika egenskaper för EndoDrill Model X. Vi har insett att vi har ett fantastiskt biopsiinstrument och vi vill nu ytterligare stärka patentsituationen genom att lämna in vår tredje internationella patentansökan.«

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev