Home Nyheter 2cureX en blivande nyckelspelare inom precisionscancerbehandling

2cureX en blivande nyckelspelare inom precisionscancerbehandling

2cureX en blivande nyckelspelare inom precisionscancerbehandling

27 april, 2021

Med lanseringen av IndiTreat i höstas och den slutförda kliniska studien i kolorektalcancerpatienter har 2cureX tilldragit sig onkologernas uppmärksamhet. Anledningen är den låga effektiviteten i dagens cancerläkemedel och att IndiTreat fyller behovet av mer tillförlitliga cancerbehandlingsstrategier som ger onkologen mer förtroende hos sina patienter.  BioStock har tittat närmare på vad som väntar det danska medicinteknikbolaget, samtidigt som teckningsperioden för teckningsoptionen TO1 påbörjades denna vecka med en teckningskurs om 13,22 kronor per aktie.

Behandlingssvaret på läkemedel bland cancerpatienter varierar ganska markant, främst på grund av att cancer har ett unikt beteende hos olika individer, och denna variabilitet är nästan omöjlig att förutsäga. Detta har lett till ineffektiva behandlingar eftersom onkologer inte har haft rätt verktyg för att veta vilket läkemedel som kommer att fungera bäst för varje patient – det vill säga, fram tills nu.

2cureX lanserar IndiTreat

Vid ESMO-konferensen i september förra året, ägnade onkologer stor uppmärksamhet åt det danskabioteknikföretaget 2cureX, då bolaget officiellt lanserade sitt kliniska test IndiTreat. IndiTreat är ett verktyg medförmågan att förutsäga vilken av de tillgängliga cancerbehandlingarna som passar bäst för varje enskild patient. Testetbygger på principerna för Functional Precision Medicine (FPM), ett område som har framstått som mycket lovandeunder de senaste åren för sin förmåga att komplettera, och i vissa fall överträffa den nuvarande standarden inomprecisionsmedicin – genomisk precisionsmedicin (GPM). Läs mer om effekten av FPM och hur 2cureX anses vara enpionjär inom området, här.

2cureX produkt har genomgått klinisk validering i kolorektalcancerpatienter i studien TICC – världens förstainterventionsstudie där ett funktionellt mikrotumörtest används av onkologer som vägledning i valet avcancerbehandling. Den första patienten inkluderades i oktober 2017 och i december 2020 avslutades behandlingenav den sista patienten. Tidigare i våras meddelade bolaget interimsdata som visar att det primära effektmåttet i denkliniska prövningen hade uppnåtts: IndiTreat-guidad behandling vid metastaserad kolorektalcancer förbättrarprogressionsfri överlevnad (PFS) efter åtta veckors behandling. Den fullständiga datamängden kommer attpresenteras vid ASCO-konferensen i juni.

Viktiga steg för effektiv kommersialisering

Inditreat, som nu är i sin kommersialiseringsfas, förväntas bli en viktig del av arbetsflödet för många praktiserandeonkologer för att hjälpa dem att upprätta och anpassa en behandlingsplan som är optimerad för varje enskild patient. Läs mer. Dessutom kommer IndiTreat också potentiellt att ha en viktig roll i patientstratifieringen för kliniskaprövningar. Ett bra exempel på detta är 2cureX samarbete med det danska bioteknikbolaget Scandion Oncology, som planerar att använda IndiTreat för att välja bröstcancerpatienter i en klinisk studie med Scandions toppkandidatför cancerläkemedelsresistens SCO-101. Läs mer här.

Under de senaste månaderna har 2cureX varit mycket aktiva för att säkerställa att kommersialiseringen av IndiTreatblir så smidig och effektiv som möjligt. Ett av de viktigaste stegen som bolaget har tagit, har varit att stärka sinledningsgrupp för att  öka de kommersiella aktiviteterna.

I januari tillkännagav 2cureX utnämningen av Fernando Andreu till ny vd för bolaget – som tar med sig mer än 25 års internationell entreprenörserfarenhet inom medtech och in vitro-diagnostik (IVD). Läs mer om Fernando Andreu här. Senare samma månad meddelade 2cureX även rekryteringen av Kenneth Graabek Johansen som CFO, ett tillskottsom syftar till att stärka 2cureX affärsverksamhet och finansiella utveckling. Samtidigt fortsätter den tidigare vd:n OleThastrup, som också är en av grundarna av bolaget, att spela en nyckelroll på 2cureX som CSO för att fokusera påatt expandera den kliniska utvecklingen av IndiTreat.

Teckningsoptioner

Den här veckan inleds teckningsperioden för 2cureX teckningsoption TO1 (från 26 april till 7 maj). Teckningsoptionerna emitterades i samband med bolagets riktade emission under tredje kvartalet 2020. Priset för utnyttjande av teckningsoptionerna är 13,22 kr, vilket är betydligt lägre än de 18,54 SEK per aktie vid börsens stängning i fredags, då teckningsperioden annonserades. Dessutom meddelade 2cureX idag att vd Fernando Andreu har köpt 7 987 aktier i marknaden till 18,87 kr per aktie.

Foto: Shutterstock

Samtliga i 2cureXs exekutiva ledning samt styrelseledamöter som innehaft teckningsoptioner har valt att utnyttja dem isin helhet. Dessa uppgår till 457 018 teckningsoptioner, motsvarande 457 018 nya aktier till ett värde av 6,04 Mkr. CSO Ole Thastrup har utnyttjat flest TO1-teckningsoptioner (377 830), motsvarande nästan 5 Mkr.

Vid fullt utnyttjande kommer 2cureX att tillföras cirka 32,46 Mkr före emissionskostnader, vilket ger bolaget möjlighetatt utöka en klinisk validering av IndiTreat inom nya indikationer såsom bukspottskörtel-, äggstocks- och bröstcancer.Likviden kommer också att ge 2cureX möjlighet att bygga vidare på sin försäljningsverksamhet genom att inte baraförlita sig på kompetenta IVD-distributörer över hela Europa, utan också bygga upp egen kritisk kapacitet.

Ljus framtid för 2cureX

Sammantaget kan 2cureX, som snabbt genomgår en transformation till ett fullfjädrat kommersiellt bolag som erbjuder patenterad, banbrytande FPM-teknik, se framtiden an med tillförsikt. Bolaget planerar att expandera bortom de nordiska marknaderna (Danmark, Sverige och Tyskland) till övriga Europa samt Storbritannien år 2022 och de asiatiska marknaderna år 2023 (för en övergripande bild av 2cureX kommersiella färdplan, läs mer här).

Om 2cureX spelar sina kort rätt, fortsätter att expandera sin försäljningsverksamhet och validera IndiTreat i nyacancerindikationer, har bolagets FPM-test potential att bli ett viktigt verktyg som onkologer inte kommer vilja vara utan.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev