Home Nyheter Sprint Bioscience fortsätter NASH-utveckling efter prekliniska resultat

Sprint Bioscience fortsätter NASH-utveckling efter prekliniska resultat

Sprint Bioscience fortsätter NASH-utveckling efter prekliniska resultat

29 mars, 2021

Stockholmsbaserade Sprint Bioscience, som bedriver tidig preklinisk läkemedelsutveckling främst riktad mot cancer, har beslutat att fortsätta tester och utveckling av sitt utlicensierade NASH-projekt. Efter positiva effektresultat tas nu nästa steg tillsammans med partnern LG Chem för att få ytterligare validering inför kliniska studier. BioStock har kontaktat bolagets affärsutvecklingschef Anne-Marie Wenthzel för att höra mer om vad detta innebär för bolaget.

Bioteknikbolaget Sprint Bioscience utvecklar en portfölj med läkemedelskandidater i första hand riktade mot behandling av cancer. Projekten ligger samtliga i preklinisk fas med målet att nå tidig utlicensiering till partner som kan driva dem till klinisk testning och sedan vidare mot marknad.

Utvecklar behandling mot NASH

I ett av de utlicensierade projekten arbetar bolaget tillsammans med sydkoreanska LG Chem för att utveckla en behandling av den allvarliga leversjukdomen NASH (Non-Alcoholic Steatohepatitis). Projektet riktar sig mot ett målprotein som är involverat i fettinlagring i lever och andra vävnader, inflammatorisk respons och fibros i NASH. Projektet utlicensierades 2019 och kan innebära milstolpar på upp till cirka 230 MUSD plus royalties.

NASH-behandlingar saknas

NASH är ett komplicerat sjukdomstillstånd som drivs av flera aspekter, såsom inflammation, fibros och ansamling av lipider. Idag finns inget godkänt läkemedel för behandling av sjukdomen, men flera läkemedel väntas nå marknaden under de kommande tio åren.

Enligt rapporter från GlobalData väntas lanseringarna av NASH-behandlingar driva en stark tillväxt inom området på de sju stora läkemedelsmarknaderna – Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Spanien, Storbritannien och USA. Då det i dag inte finns något godkänt läkemedel tillgängligt på marknaden är den svår att uppskatta, men enligt GlobalData väntas den nå drygt 18 miljarder USD 2026.

Söker validering av resultaten

LG Chem har under en tid genomfört en serie in vivo-studier med de läkemedelskandidater som ingår i NASH-projektet och funnit en effekt på steatos och inflammation. Sprint meddelade under måndagen att de båda parterna nu ämnar vända sig till en extern partner, antingen inom industrin eller akademin, för att få ytterligare validering av de resultat man fått fram. Visar även sådana studier positiva resultat har LG Chem rätt att driva vidare projektet mot klinik i egen regi, enligt det avtal som gäller med Sprint.

BioStock har pratat med Anne-Marie Wenthzel, som är affärsutvecklingschef på Sprint Bioscience, för att få en djupare förståelse för vad detta innebär för bolaget.

Anne-Marie Wenthzel, affärsutvecklingschef Sprint Bioscience

Anne-Marie, vad kan man säga i dag om de resultat ni fått hittills i projektet?

– NAFLD och NASH är sjukdomar som orsakar komplexa förändringar i kroppens metabola signalvägar. Vi har använt oss av djurmodeller för att på bästa sätt återskapa vad om händer i människor som lider av dessa sjukdomar. Våra resultat visar att farmakologisk inhibering av vårt målprotein kan påverka flera parametrar som kan leda till en förbättring av framför allt NAFLD.

Ni söker nu tillsammans med LG Chem en partner för att validera de resultat ni fått fram. Vad innebär det här för projektet och bolaget?

– Vi har tillsammans med LG Chem en fortsatt tro på målproteinet som relevant för att behandla NAFLD och NASH. Vi måste komma ihåg att studierna som nu gjorts i djurmodeller har varit relativt begränsade och vi tror i dagsläget att vi kan förbättra dessa resultat ytterligare genom att vända oss till externa experter för att tillsammans förstå målproteinets roll i sjukdomsförloppet.

Ni riktar större delen av utvecklingsportföljen mot cancer medan det här projektet handlar om behandling av NASH. Vad kan man säga om potentialen i det här projektet?

– Vårt fokus är bland annat tumörmetabolism och när vi fick möjlighet att starta NASH-projektet, som också riktar sig mot en metabol sjukdom, såg vi att det skulle kunna passa väl in i vår arbetsprocess. Detta i kombination med den viktiga och växande marknaden som NASH och NAFLD utgör, utan en i dag godkänd behandling, gjorde att vi såg hög potential för projektet. Den globala marknaden för NASH-behandling förväntas växa årligen med 40% fram till 2028. Totalt kan vårt avtal med LG Chem ge cirka 230 miljoner USD i potentiella prekliniska, kliniska och nettoomsättningsbaserade delmålsbetalningar. Vi är också berättigade att erhålla royalties på den globala nettoomsättningen för de produkter som når marknaden.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev