Home Nyheter Redsense vd om trenden mot hemdialys

Redsense vd om trenden mot hemdialys

Redsense vd om trenden mot hemdialys

25 mars, 2021

I veckan kom spännande nyheter från dialysområdet då två amerikanska tungviktare, DaVita Kidney Care och Fresenius Medical Care, meddelade att man tillsammans kommer att satsa på att kunna ge fler patienter möjlighet att genomföra dialys i hemmet. Svenska Redsense Medical är verksamma inom dialysvården och bolagets tillväxt har redan gynnats av en växande trend mot hemdialys. BioStock har pratat med bolagets vd Patrik Byhmer som kommenterade utvecklingen inom dialysvård.

DaVita Kidney Care och Fresenius Medical Care, två av de största dialysleverantörerna på den amerikanska marknaden, har alltså slutit ett utökat avtal som syftar till att möjliggöra för fler patienter att utföra dialys i hemmet istället för på klinik. Avtalet innebär att DaVita Kidney Care utökar sitt användande av Fresenisus hemdialysmaskiner. Dessutom får DaVita-patienter tillgång till plattformen Nx2me Connected Health. Plattformen samlar in och delar informationen om patientens behandling med kliniker och vårdteam samtidigt som systemet gör det möjligt för patienten att själva genomföra dialysen.

Redsense Medical och ökad användning av hemdialys

För Halmstadbaserade Redsense Medical, verksamma inom dialysområdet och vars största marknad är USA, är nyheten av stort intresse då den understryker trenden mot hemdialys. Detta är en trend som vuxit sig starkare de senare åren, inte minst under den pågående pandemin då dialyspatienter, som har försvagat immunsystem, uppmanats att hålla social distans och isolera sig. För dessa patienter är det en stor fördel att genomföra dialys i det egna hemmet istället för i sjukhusmiljö.

I USA är det krav på blodläckagealarm för att genomföra hemdialys, något som stämmer väl överens med Redsense Medicals affärsidé där bolagets huvudprodukt Redsense syftar till att upptäcka blodläckage under dialys. Hemdialys innebär ett ökat behov av läckagekontroll eftersom sjukvårdspersonal inte finns på plats.  Detta har påpekats i en artikel publicerad i veckan i American Journal of Kidney Diseases, där även Redsense nämns vid namn som ett system för blodläckagelarm som har börjat användas vid medicinska center i USA.

Redsense detekterar läckage genom bolagets patenterade fiberoptiska sensor som placeras över nålen som levererar tillbaka blodet från dialysen till patienten. Om ett läckage skulle uppstå under den här processen känner sensorn av detta vilket leder till att enheten blinkar och ett larm ljuder.

 Vd Patrik Byhmer kommenterar

BioStock fick chansen att tala med Redsense Medicals vd Patrik Byhmer om nyheten från de två amerikanska tungviktarna och vad trenden mot hemdialys innebär för Redsense Medical.

Patrik, vad betyder den här nyheten för marknaden för hemdialys?

Patrik Byhmer, vd Redsense Medical

– Det är lovande för utvecklingen av hem-hemodialys (HD)-marknaden. Det visar att de stora aktörerna i USA satsar på detta och det är bra för patienten. Studier har visat att det ger dem bättre förutsättningar och hälsa och det innebär ju också en ökande marknad för Redsense Medical.

Hur har den här marknaden utvecklats de senaste åren och vilken roll har pandemin spelat?

– Den här marknaden har framförallt utvecklats i USA med den tidigare administrationens initiativ 2019, som genomförde en uttalad satsning på just hemdialys. Den nya administrationen har fullt upp med Covid-19, men har även den tydligt visat att de vill fortsätta på denna väg och även utöka satsningen.

– Pandemin i sig har understrukit hur viktigt det är att göra så mycket som möjligt av vården i hemmet, för att undvika smittspridning, om inte annat. Det finns en högre dödlighet av Covid-19 bland dialyspatienter jämfört med genomsnittspopulationen.

Vilken roll kan Redsense spela på den här marknaden?

– Vi minskar risken vid hemdialys, något som gör det lättare för läkare och patienter att välja behandlingsformen.

Hur ser alternativen för larmsystem för hemdialys ut?

– Hemdialys görs antingen med hemodialys (HD) där du behandlar blodet i en maskin utanför kroppen eller påsdialys (PD), där du använder kroppens egna membran som dialysator.

– I USA kan man göra HD hemma, vanligtvis med en annan person som övervakar patienten under behandlingen, alternativt att gör man det själv. Är man själv eller gör behandling under natten behöver man ett övervakningssystem för nålen, d.v.s. Redsense.

Kan du berätta mer om Redsense Medicals strategi på just den amerikanska marknaden för hemdialys?

– Vi har jobbat länge med både Fresenius och DaVita där vi tillsammans med dem utvecklar träning för sjukvårdspersonal och patienter.

– Redsense Medical har etablerat samarbete med de fem största dialyskedjorna i USA och vi håller på att utveckla samarbetet för att få fler patienter att välja hem-HD-dialys. Även läkare behöver utbildas i att risken med oupptäckt vennålsutdragning minskar med Redsense. Vi ser dock en tydlig ökning i viljan att välja hemdialys både från patienter och vårdgivare och dessutom med politiskt stöd.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev