Home Nyheter Cereno Scientific erhåller rätten att inlicensiera preklinisk kandidat

Cereno Scientific erhåller rätten att inlicensiera preklinisk kandidat

Cereno Scientific erhåller rätten att inlicensiera preklinisk kandidat

15 mars, 2021

Förra veckan meddelade Cereno Scientific att man ingått ett optionsavtal med University of Michigan. Avtalet ger Cereno Scientific rättigheterna att utvärdera en ny läkemedelskandidat i ett prekliniskt utvecklingsprogram under en period om upp till 27 månader. Det faktum att man tecknat ett sådant avtal signalerar att bolaget satsar på att expandera sin utvecklingsportfölj.

 Cereno Scientific växer fram som ett ledande bolag inom epigenetisk modulering inom hjärt-kärlsjukdomar tack vare utvecklingen av CS1, ett läkemedel byggt på en omformulering av den effektiva HDAC (Histone DeACetylase) -hämmaren valproinsyra. Valproinsyra fungerar som en epigenetisk modulator med antitrombotiska, antiinflammatoriska, anti-fibrotiska och tryckavlastande egenskaper, alla egenskaper som är relevanta för behandling av ett antal hjärt-kärlsjukdomar.

Bolaget fokuserar nu på planeringen inför en klinisk fas II-prövning av CS1 hos patienter som lider av den sällsynta sjukdomen pulmonell arteriell hypertension (PAH). I januari inledde Cereno Scientific ett samarbete med kontraktsforskningsorganisationen (CRO) Worldwide Clinical Trials för stöd och vägledning i de sista förberedande stegen inför den kliniska prövningen samt genomförandet av den densamma. Den kliniska fas II-studien inom PAH förväntas börja i mitten av 2021, under den särläkemedelsklassificering som FDA har beviljat.

Optionsavtal med University of Michigan

Samtidigt som förberedelserna för fas II-prövningen pågår tittar bolaget på nya möjligheter för sin utvecklingspipeline inom CVD och utvidgar sitt prekliniska utvecklingsprogram. Dessa s.k. new chemical entities (NCEs) har utvecklats internt och har initialt utvärderats av University of Michigan i Ann Arbor, USA, i ett samarbete som etablerades under sommaren 2020. Studierna leds av dr Michael Holinstat, vars team utvärderar substanserna både in vitro och in vivo med ett primärt fokus på antitrombotiska egenskaper.

Förra veckan bar samarbetet ny frukt när Cereno Scientific meddelade att man undertecknat ett optionsavtal med University of Michigan där bolaget erhåller exklusiva rättigheter att utvärdera marknadspotentialen för en ny preklinisk läkemedelskandidat upptäckt av forskare vid universitetet.

Avtalet ger också Cereno Scientific rätten att genomföra ytterligare prekliniska utvärderingar under en tidsperiod på upp till 27 månader. Därefter kan bolaget, om utvärderingen är lyckad, exklusivt licensiera läkemedlet för vidare klinisk utveckling med globala rättigheter för kommersialisering. Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen gav en kommentar i ett pressmeddelande:

»Vi är glada över att ingå i detta avtal med University of Michigan efter vår initiala utvärdering av denna lovande läkemedelskandidat. Detta passar bra in i vår strategi att utveckla nya behandlingar för vanliga och sällsynta kardiovaskulära sjukdomar. Vi ser fram emot att både få starta detta och det kommersiella värde vi tror detta kommer att ge Cereno allt eftersom kandidaten framgångsrikt tar sig igenom läkemedelsutvecklingsprocessen.«

Fler detaljer följer

Cereno Scientific förväntas tillkännage ytterligare detaljer om optionsavtalet under de kommande månaderna, samt mer information om bolagets prekliniska program när de utvecklas. Sammantaget innebär detta en utvidgning av Cerenos projektportfölj med ytterligare en lovande preklinisk läkemedelskandidat inom hjärt-kärlsjukdomar.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev