Home Nyheter Aptahems vd om den icke-bindande avsiktsförklaringen

Aptahems vd om den icke-bindande avsiktsförklaringen

Aptahems vd om den icke-bindande avsiktsförklaringen

10 mars, 2021

Aptahem kunde igår meddela att bolaget har ingått en icke-bindande avsiktsförklaring med ett europeiskt läkemedelsbolag avseende en förhandling om en licens för exklusiv utveckling, tillverkning och distribution av Apta-1 för behandling av sepsis i Europa. BioStock kontaktade vd Mikael Lindstam för att få veta mer.

Bioteknikbolaget Aptahem har i prekliniska studier kunnat visa att läkemedelskandidaten Apta-1 motverkar koagulation, hämmar hyperinflammation, reparerar vävnad och modulerar kroppens egen immunrespons. Samtliga dessa egenskaper tyder preliminärt på att kandidaten har potential att kunna motverka de skadeverkningar som uppstår vid sepsis, ett tillstånd som årligen drabbar 49 miljoner människor världen över varav 11 miljoner dör.

Ny avsiktsförklaring

Igår kunde Aptahem meddela att bolaget, efter drygt 1 års dialog och utbyte av data, undertecknat en icke-bindande avsiktsförklaring gällande utveckling, tillverkning och distribution i Europa av Apta-1 för behandling av sepsis. För BioStock berättar bolagets vd Mikael Lindstam mer.

Mikael Lindstam, vd Aptahem
Mikael Lindstam, vd Aptahem

Mikael, i pressmeddelandet står det att ni nu kommer gå in i en mer djuplodande due diligence-fas för att möjligen finalisera en licensaffär. Kan du berätta lite mer om avtalet med den än så länge icke offentliggjorda partnern, ett medelstort europeiskt läkemedelsbolag?

– Ja det stämmer! Vi har varit i dialog med vår motpart strax över ett år där vi har haft möjlighet att gå igenom data och diskutera ett eventuellt samarbete. Vi har således kommit långt i vår diskussion kring licensvillkor. Jag vill inte gå in på detaljer om innehållet men flera avtalsbitar är redan tydligt beskrivna.

Hur kommer det sig att ni släpper ett pressmeddelande när avsiktsförklaringen inte är bindande för någondera av parterna?

– Vår avsikt var att inte gå ut med information kring den pågående dialogen men eftersom vår motpart valde att förhandla igenom en period av exklusivitet kände vi oss tvungna att meddela marknaden.

Vad innebär exklusiviteten? När kan marknaden förvänta sig att veta om förhandlingen har resulterat i ett licensavtal eller inte?

– Den avtalade exklusiviteten gäller under 4 månader och innebär att Aptahem inte får inleda dialog med andra parter under samma tid. Det är viktigt att nämna att utgången av den här tidsperioden inte automatiskt betyder att dialogen stannar. Även om vår avsikt för nuvarande är att ingå ett licensavtal kan det förstås ändras under processens gång och det finns inga garantier att förhandlingen utmynnar i ett bindande avtal.

Vad är anledningen till att förhandlingen har tagit så lång tid?

– Jag tycker inte att vår dialog har tagit särskilt mycket längre tid än vad som är brukligt. Vi är väldigt måna om att en eventuell partner ska förstå teknologin och kunna omsätta den i de utmärkta resultat vi har. Det är till viss del en mognadsprocess att förstå sig på en sådan multikomplex läkemedelskandidat som Apta-1 och relatera till dess unika och potentiella karaktär i sepsisliknande tillstånd, vilket är en av anledningarna till att vi redan har fört diskussioner under en längre tid. Det är just Apta-1s komplexitet, multiverksamma profil och utmärkande resultat, som står i konflikt med att de flesta läkemedelskandidater för sepsis historiskt sett har misslyckats, som vi har lärt oss är det som tar tid att få potentiella partners att förstå.

Hur uppstod kontakten mellan era två bolag och vad specifikt har motparten framhållit som intressant med Apta-1 när det gäller potentialen att kunna behandla sepsis?

– Vi som många andra är ute på olika partnerevent och träffar olika potentiella tagare av vår teknologi. Vi blev helt enkelt tillfrågade att komma på ett möte. Och precis som med andra partnermöjligheter har det funnits återknytande möten vid andra event eller per mail etc. Dessa möten kan ibland leda till att intressenter bjuds in till vårt datarum under sekretessavtal. Detta specifika bolag är kunnigt inom området och kunde tämligen tidigt ta till sig den komplexa natur som Apta-1 uppvisar. Det handlar om att förstå sig på de tydliga bevisen från våra omfattande prekliniska studier och koppla samman med Apta-1s unika mekanism, vilket detta bolag gjort. Nu ska det tilläggas att det även är andra potentiella tagare som förstår detta.

Er partner kommer ha en exklusiv rätt till utveckling av Apta-1, vid vilket skede skulle detta kunna bli aktuellt?

– Jag ber att få återkomma med att svara på den frågan vid ett eventuellt färdigställande av avtalet.

Avslutningsvis, vad kan vi se framemot i Aptahem under de kommande månaderna?

– Vi fortsätter med vårt program, dvs starta GLP-tox som är den avslutande prekliniska delen innan klinik, få GMP-produktionen av Apta-1 i hamn så klinik-batchen blir säkrad och jobbar vidare på regulatoriska fakta för att färdigställa den ansökningsakt som ska lämnas in till valda länders läkemedelsmyndighet. Utöver det arbetar vi med att färdigställa material för publicering i vetenskapliga artiklar.

– Vi ser också fram emot att få ta del av slutresultatet från vår coronavirus-studie i Kanada samt från våra övriga samarbeten och inte minst att färdigställa ett potentiellt licensavtal. Aptahems övriga aktiviteter fokuserar på att generellt växa bolaget inklusive affärsutveckling av Apta-1 inom andra geografiska områden.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev