Home Nyheter Ultimovacs påbörjar klinisk evaluering av ny TET-plattform

Ultimovacs påbörjar klinisk evaluering av ny TET-plattform

Ultimovacs påbörjar klinisk evaluering av ny TET-plattform

26 februari, 2021

Efter att ha presenterat sin Q4-rapport för 2020 riktade Ultimovacs omedelbart sin uppmärksamhet tillbaka till 2021 genom att tillkännage att man inlett en ny fas I-studie, TENDU. TENDU-studien syftar till att testa bolagets TET-plattform i patienter med prostatacancer. Plattformen är baserad på en innovativ patenterad teknik som har potential att generera flera cancervaccinkandidater.

Ultimovacs publicerade under förra veckan sin Q4-rapport där man redogjorde för de betydande framsteg som bolaget gjorde under de sista månaderna 2020 trots den pågående Covid-pandemin. BioStock har skrivit mer om detta här.

Under livepresentationen av Q4-rapporten nämnde vd Carlos de Sousa, CMO Jens Bjørheim och CFO Hans Eid också några av de aktiviteter som bolaget redan har genomfört under 2021 och några som väntar framöver, däribland en första klinisk prövning för att testa TET-plattformen.

En ny cancervaccinplattform

Förutom det universella vaccinet UV1 utvecklar Ultimovacs nya vaccinprodukter baserade på den patentskyddade tekniken kallad Tetanus-Epitope Targeting (TET). TET-plattformen är ett leveranssystem baserat på ett adjuvans som man kan tillsätta vaccinpeptider för att främja ett immunsvar. Det erbjuder ett lovande tillvägagångssätt för att stärka och öka T-cellsvar mot cancerspecifika peptider genom att kombinera antigener och vaccinadjuvans i samma molekyl, vilket gör det möjligt med en fördelaktig säkerhetsprofil och förenklad administrering av läkemedel.

Som visats i de prekliniska utvecklingsstadierna har plattformen potential att generera nya, first-in-class cancervaccinkandidater som utnyttjar det redan existerande antikroppssvaret mot stelkramp som härstammar från den vanliga tetanusvaccinationen. Dessa vaccinkandidater kan skräddarsys för många olika typer av cancer, och plattformen öppnar också upp för potentialen att generera vaccinkandidater som syftar till att behandla infektionssjukdomar.

TENDU-studien ska testa TET

Kort efter att man presenterat sin Q4-rapport tillkännagav Ultimovacs att man inlett den kliniska prövningen TENDU – en first-in-human fas I-studie som testar TET-plattformen. Studien genomförs vid Oslo universitetssjukhus och utvärderar vaccinets säkerhet i patienter vars prostatacancer har återkommit efter radikal prostatektomi. Totalt förväntas 9–12 patienter delta i studien.

Dr Wolfgang Lilleby, huvudutredare vid Oslo universitetssjukhus, är mycket motiverad att leda studien:

“By offering Ultimovacs’ new therapeutic prostate cancer vaccine to patients that have relapsed after radical prostatectomy but prior to their standard radiation and antihormone therapy, we hope to further reduce the risk of recurrence and to take the next step towards a better outcome for these patients.The design of the study allows us to obtain a range of important insights regarding the activation of the immune system, including following the patients to identify novel biomarkers. I am convinced that the TET-technology has great potential to aid us in our battle against prostate cancer and it is a great pleasure to participate in this trial.”

Det primära syftet med studien är att utvärdera säkerheten och tolerabiliteten för tre olika doser av vaccinet. Patienterna kommer att få vaccinet innan de får standardbehandling som består av strålning och antihormonbehandling. De kommer sedan att följas i 6 månader efter den sista dosen av vaccinet för att bedöma immunologiska svar såsom aktivering av T-celler och antitumöraktivitet. Patientregistreringen förväntas vara klar under första halvåret 2022.

 Sara Mangsbo, Chief Innovation Officer på Ultimovacs, pratade om vikten av den här studien i ett färskt pressmeddelande:

“Conducting the TENDU study is an important step for us to gain initial data on the novel platform, while continuing to optimize the core TET-molecule and production process. The TET-technology will enable us to expand our pipeline and bring us closer to fulfilling our ultimate ambition of establishing Ultimovacs as a leader in the cancer vaccine field.”

Aktiv klinisk utveckling

TENDU-studien utvidgar Ultimovacs redan omfattande kliniska utvecklingsportfölj, som innehåller fyra fas I-studier och fyra fas II-studier med UV1-vaccinet. I bolagets rapport för det fjärde kvartalet framgår också att man räknar med att det negativa kassaflödet kommer att öka under 2021, främst på grund av en ökning i FoU-kostnader. De ökade kostnaderna beror på initieringen av TENDU-studien, den fortsatta inkluderingen av patienter i INITIUM och NIPU-studierna, samt initiering av de nya fas II-studierna DOVACC och FOCUS.

Tack vare en god kassaposition förväntas den befintliga finansieringen dock ta bolaget genom resultatavläsning av primära slutpunkter i fas II-studierna under 2022 och 2023. För en mer omfattande redogörelse för Ultimovacs kliniska pipeline, läs här och här.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev