Home Nyheter Polymer Factorys vd om bolagets kommersiella transformation

Polymer Factorys vd om bolagets kommersiella transformation

Polymer Factorys vd om bolagets kommersiella transformation

25 februari, 2021

Polymer Factory utvecklar dendritiska material som bland annat används för effektiv leverans av läkemedel. Som en del i strategin att transformera bolaget och mer aktivt marknadsföra sin teknologi genomför Polymer Factory nu en nyemission. BioStock kontaktade vd Michael Malkoch för att få veta mer om satsningen och bolagets potential.

Dendritiska polymerer är små trädformade molekylära strukturer som skulle kunna beskrivas som nanoskopiska byggnadsställningar. De kan användas i en lång rad applikationer inom bl.a. läkemedelsindustrin vid exempelvis leverans av läkemedel eller vid diagnostik.

Rötter i Kungliga Tekniska Högskolan

Polymer Factory grundades 2006 vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm och har sedan dess utvecklat en portfölj med flera biokompatibla och biologiskt nedbrytbara dendritiska material med olika utformning och egenskaper. Bolaget har även tagit fram en patenterad kalibreringsteknologi vid namn SpheriCal, som används vid masspektrometri.

Stor marknadspotential inom läkemedelsleverans

Marknaden för läkemedelsleverans är mycket stor och Polymer Factory menar att bolagets teknik medför en rad fördelar jämfört med de traditionella läkemedelsbärare som idag finns på marknaden. Enligt bolaget är det svårt att uppskatta ett potentiellt marknadsvärde, men man poängterar att nanomedicinsektorn – där dendritiska material är ett ben – värderades till ungefär 146 miljarder EUR 2019.

Ett exempel på ett bolag som använder sig av ett dendritiskt bärmedel är australiensiska Starpharma Holdings som med sin FDA-godkända produkt Vivagel behandlar olika virussjukdomar. Starpharma uppskattar sin marknad till uppemot 3 miljarder USD årligen, vilket kan ge en fingervisning gällande marknadsvärdet för den plattform för dendritiska material som Polymer Factory byggt, och som man menar är strået vassare än existerande dendritiska nanoteknologier.

Tekniken används även inom masspektrometri

Polymer Factory har även tagit fram SpheriCal, som är en teknik för kalibrering vid masspektrometri. Målet med SpheriCal är att göra analys av biomolekyler och infektioner både noggrannare och effektivare än vad som är möjligt med dagens kalibreringsteknik. Marknadspotentialen för SpheriCal uppskattas av bolaget kunna uppgå till 380 MEUR per år.

Flera stora läkemedelsbolag är redan kunder

Bolaget har redan i dag en stabil intäktsström och flera namnkunniga kunder och partners där läkemedelsjättar som Novartis och Sanofi liksom diagnostikföretag såsom Illumina och Bio-Rad ingår. Hittills har Polymer Factory inte fokuserat på att marknadsföra sin teknik, utan förfrågningar har kommit in allteftersom ryktet om tekniken spridit sig i branschen. Detta är något som bolaget nu alltså planerar att ändra på genom en mer aktiv marknadsföring.

Tar in kapital för att bygga säljorganisation

För att accelerera tillväxten genomför bolaget nu en kapitalisering som ska tillföra bolaget totalt 18,2 Mkr. I samband med emissionen kommer bolagets aktie att upptas till handel på Spotlight Stock Market. Likviden är i huvudsak tänkt att användas för rekrytering av personal inom sälj, affärs- och produktutveckling.

BioStock har talat med Polymer Factorys vd Michael Malkoch för att få veta mer om bolagets planer.

Michael Malkoch, vd Polymer Factory

Michael, kan du till att börja med berätta lite om dig själv och din professionella bakgrund?

–  Jag är ursprungligen från Libanon, är gift och far till fyra små busungar. Till profession är jag huvudsakligen professor på KTH där vi utvecklar nya materialkoncept som kan adressera dagens flaskhalsar inom sjukvården. Jag är också entreprenör som gärna är delaktig i de innovationer som tas fram i min grupp på KTH för att sen säkerställa de kan komma till nytta för mänskligheten.

Skulle du i korta drag kunna beskriva er teknik?

–  Vår teknologi bygger på starkt förgrenade nanomaterial som produceras med hög precision och som har många unika egenskaper bl.a. att dom kan bära en stor last av t.ex. cytostatika, är icke-toxiska och bryts ner till sina grundstenar.

–  Alla dessa är viktiga egenskaper för framtida leveranssystem för idag utmanande sjukdomar såsom cancer. Dom är nanoscopiska byggställningar som kan maximera en eftertraktad egenskap. Ett bra exempel från naturen är träd där rötter och grenar som genom evolutionen utvecklats för att maximera viktiga egenskaper, dvs. ta upp ljus och näring.

Vad är det som skiljer er teknik från dagens läkemedelsbärare?

–  Bolaget har olika nanoteknologier som läkemedelsbärarkandidater, både dendritiska material lika väl DNG-teknologin som i och för sig har sitt ursprung i den tidigare nämnda. De flesta bärarteknologier har inte den precision som våra dendritiska material kan leverera. Till exempel Liposomer, som är ett populärt leveranssystem, är ihåliga bärare som i samma system är av varierande storlekar – från nano- till micrometerstora sfärer. Vår teknologi möjliggör byggandet av helt felfria bärare där vi kan optimera bärkraften efter behovet. Med sådan kontroll ser vi också stor potential.

Det är en stor marknad som ni riktar er mot. Hur stor marknadsandel siktar ni på att ta?

–  Svår fråga att besvara i dagens läge. Bolaget har kommunikation med marknadsledande aktörer inom läkemedel, biotech och diagnostik. Dessa är också kunder till oss som utvärderar våra produkter. Vi har ambitionen att bli marknadsledande inom kalibrantmarknaden för masspektrometrar. Här fyller vår SpheriCal-teknologi ett behov där dagens kalibranter ”faller kort” och där marknaden är omättlig, inte minst vid analys av infektioner såsom Covid-19, sepsis etc.

–  Som bärarteknologi så har jag stora förhoppningar om ett eller flera samarbetsavtal med kunder, inte minst vaccinbolag, som kontinuerligt köper och utvärderar våra dendritiska material. I och med listning kommer Polymer Factory ha nödvändiga resurser för att säkerställa rätt ackrediteringar ifall våra produkter ska vara en viktig leveranskomponent i t.ex. ett vaccin.

Hur ser konkurrenssituationen ut inom dendritiska bärmedel?

–  Här är jag inte orolig. Vi har funnits sedan 2006 och har koll på de få bolag som utvecklar dendritiska bärare. Australiensiska Starpharma är det bolag som primärt fokuserat på att utveckla dendritiska produkter för klinisk användning. Det finns allt för många sjukdomar och alltför få bärarsystem, och enligt mig så är vår teknologi unik.

Ni har även tagit fram SpheriCal som ska användas för kalibrering vid masspektrometri. Om man jämför SpheriCal med dagens metoder hur särskiljer den sig?

–  Det beror på tekniken. MALDI används idag för att bl.a. detektera sjukdomar som bakteriella infektioner, cancer och till och med Covid-19. Instrumenten måste konstant kalibreras så att inte provsvaren ger fel utslag och idag använder man sig av proteiner och peptider. Dessa är svåra att isolera, måste förvaras i frysen för att inte brytas ner, ger dålig upplösning vid kalibrering – allt sammantaget utmanade kalibranter för slutanvändaren.

–  SpheriCal är vad jag kallar en perfekt ”calibrant for dummies”. Den är otroligt robust, tillförlitlig, stabil och ger 10 gånger bättre upplösning jämfört med dagens peptider och proteiner.

Hur ser marknaden för SpheriCal ut?

–  Lovande och med god tillväxt med tanke på att masspektrometri är en etablerad teknik som används för att detektera sjukdomar, infektioner, läkemedel etc. och det sker i stor skala. Covid-19 är ett bra exempel där MALDI MS används tillsammans med PCR-teknik. SpheriCal är enligt min mening en överlägsen kalibrant jämfört med nuvarande standarder som har en handfull nackdelar som vår teknik adresserar.  

Ni har redan i dag en rad namnkunniga kunder och partners. Kan du berätta mer om de samarbetena?

–  Polymer Factory har många globala kunder inom nästan alla sektorer, men jag kan inte riktigt gå in vilka dessa är. Vi ser alla som är återkommande kunder som potentiella partners och vi försöker följa upp dessa kontakter för att säkerställa god kommunikation. Merck KGaA är en partner som vi har haft ett långt samarbete med. De är världens största leverantör av finkemikalier och tillhandahåller våra produkter till sin kundbas. Samarbetet ökar bolagets exponering till kunder där Merck är en upphandlad leverantör.

–  Inom MS-marknaden har Polymer Factory väldigt god kontakt med de största instrumenttillverkarna som har utvärderat SpheriCal som en ny plattform av kalibranter för deras precisionsinstrument. Vår förhoppning är att vi i år ska skriva partnerskapskontrakt med minst en av dessa tillverkare och där SpheriCal kan ingå som kalibranten av deras instrument.

Ni vill nu genomföra en större satsning på att marknadsföra er produkt. Hur ser strategin för marknadsföringen ut?

–  Vi har en unik position och bolaget har redan nu en imponerande lista av kunder över hela världen. Med kapitaliseringen kommer vi kunna vara mer aktiva med att nå ut till dessa bolag för att erbjuda mer av våra unika produkter. Utöver detta och med fler medarbetare i bolaget kommer vi vara mer närvarande på viktiga konferenser inom medtech och biotech där potentiella samarbeten kan knytas.

I april tillträder er nya vd, vad innebär det för bolaget och för dig personligen?

–  Det är bra med en ny VD som kan kommunicera med marknaden nu när bolaget blir publikt. Personligen ser jag fram emot att samarbeta med Elin. Min ambition är att ge henne allt stöd som hon behöver parallellt med att skapa värden för bolagets räkning genom att utveckla våra teknologiska plattformar.

Vilka är de viktigaste milstolparna som du ser framför dig i närtid?

–  Att attrahera nyckelindivider till bolaget med rätt kompetens inom både teknik och försäljning samt säkra avtal med nuvarande samarbetspartners.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev