Home Nyheter Invent Medic stärker marknadsorganisationen och sluter avtal

Invent Medic stärker marknadsorganisationen och sluter avtal

Invent Medic stärker marknadsorganisationen och sluter avtal

3 februari, 2021

Lundabolaget Invent Medic, som utvecklat ett kontinensstöd för att hjälpa kvinnor som lider av ansträngningsinkontinens, fortsätter att accelerera sin marknadssatsning. Förra veckan meddelade bolaget att man slutit ramavtal med Region Östergötland och under måndagen tillkännagavs rekryteringen av två medarbetare i syfte att stärka marknadsteamet. BioStock har pratat med bolagets vd Karin Bryder för att få veta mer.

Invent Medic utvecklar och marknadsför produkter som ska höja livskvaliteten för kvinnor. Med sin första produkt Efemia kontinensstöd, vänder sig bolaget till kvinnor som upplever problem med ansträngningsinkontinens. Man arbetar även med att ta fram en menskopp som är tänkt att lanseras senare under året.

Stärker närvaron på den svenska marknaden

Under förra veckan stärkte bolaget sin ställning på den svenska marknaden genom att skriva ramavtal om leverans av Efemia med Region Östergötland. Det innebär att produkten nu finns representerad som kostnadsfritt hjälpmedel i sju svenska regioner. Utöver den svenska marknaden finns produkten i Danmark, Norge, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Belgien och Spanien.

»Det är glädjande att följa de regioner som har kommit igång med att erbjuda Efemia till kvinnor som är i behov av ett välfungerande hjälpmedel. Vi märker tydligt av att vår produkt tas emot på ett positivt sätt, och dessutom att många kvinnor som börjar använda Efemia även fortsätter att göra det över tid.« – Karin Bryder, vd Invent Medic.

Stärker marknadsteamet

Strategin för att ta Efemia till marknad vilar på två ben. Bolaget riktar sig till sjukvårdssystem runt om i världen där produkten går att få utskriven för de inkontinensbesvär som patienten upplever. Parallellt byggs en organisation upp för att digitalt driva försäljning direkt mot kund, antingen med egen webbhandel eller via distributör.

Invent Medic gör nu ytterligare en satsning i de båda strategibenen när man anställer Klara Rasmusson och Jonatan Sanchez Hallén som Customer Success Manager respektive Growth Marketing Manager. Rasmusson är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet från läkemedels- och medicinteknikindustrin och kommer att utveckla kommunikationen med patienter och personal inom vården. Sanchez Hallén är digital marknadsföringsspecialist och kommer att driva bolagets satsning på den digitala marknadsföringen, dels i egen regi, dels i samarbete med distributörer.

BioStock har pratat med Invent Medics vd Karin Bryder för att få veta mer.

Karin Bryder, vd Invent Medic

Karin, ni har nu tecknat ramavtal med sju av Sveriges totalt 21 regioner. Kan du berätta mer om hur det fortsatta arbetet går?

– Vårt arbete med upphandlingar fortsätter och vi lämnar anbud på de upphandlingar som kommer ut. Det som är intressant och glädjande är att kraven i de senaste upphandlingarna redan från början inkluderar flergångsprodukter, vilket inte var fallet för ett år sedan. Då fick vi påtala det.

– När väl upphandlingen är genomförd och vi skrivit avtal börjar det riktiga jobbet med att informera om att produkten finns till utskrivning. Då vi inte får kontakta personal och kliniker direkt går det mesta genom s.k. kategoriansvarig där vi kan erbjuda informationsmaterial, webinarier, utbildningar etc. Klara är nu ett tillskott i det arbetet och kommer tillsammans med Kerstin att bearbeta de regioner som redan har produkten och se till att alla andra vet om den till kommande upphandlingar.

Hur ser satsningen ut när ni jobbar mot andra länder? Behöver ni t.ex. gå igenom samma process där upphandling sker per region?

– Utanför Sverige arbetar vi med distributörer och det är de som ansöker om och får godkännandet. I de flesta länderna i Europa har de en central enhet som godkänner hjälpmedel. Sen finns det olika system för hur produkter blir utskrivna och vilken typ av kostnadstäckning som kan erhållas, allt ifrån gratis till olika procentsatser. I Tyskland handlar det t.ex. om försäkringsbolag som ska täcka kostnader, där måste distributören förhandla med varje försäkringsbolag. Det är glädjande att våra distributörer i Storbritannien, Tyskland, Holland och Norge fått Efemia kontinensstöd godkänt som hjälpmedel i respektive centrala myndighet.

Ni tar nu in en digital marknadsföringsspecialist. Kan du berätta lite om hur er strategi för den digitala marknadsföringen ser ut?

– Vi fokuserar på att optimera innehåll, intensifiera aktiviteter i sociala medier och överlag vill vi driva en större interaktion med våra målgrupper. Detta gäller både för våra återförsäljare, vårdpersonal och direkt med användarna. Ett nyckelord for vår “approach” under 2021 är micro-influencing.

– En produkt som Efemia kontinensstöd och en tematik som berör underlivet kräver ett enormt förtroende från kunderna. Vi önskar bygga samarbeten med förankring i just detta. Under året kommer vi därför att introducera både referral-, affiliate- och ambassadörprogram.

 

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev