Home Nyheter Stayble Therapeutics vetenskapliga råd stärks med två toppnamn

Stayble Therapeutics vetenskapliga råd stärks med två toppnamn

Stayble Therapeutics vetenskapliga råd stärks med två toppnamn

26 januari, 2021

Stayble Therapeutics har utökat sitt vetenskapliga råd med två kunniga och välrenommerade medlemmar – dr Aaron Calodney och dr Douglas Beall. De två nyförvärven kommer framförallt bidra med stor erfarenhet och kunskap inom smärtlindring och ryggrelaterade besvär, men även med ett värdefullt amerikanskt perspektiv. BioStock kontaktade bolagets Chief Scientific Officer (CSO) Anders Lehmann angående förstärkningarna.

Stayble Therapeutics utvecklar en injicerbar behandling, STA363, mot diskogen ryggsmärta. STA363 utvärderas för tillfället i en klinisk fas II-studie i Nederländerna, Ryssland och Spanien.

För ett bolag i den fas som Stayble Therapeutics befinner sig är det viktigt att ha tillgång till god kunskap och erfarenhet. Bolaget har därför rekryterat två nya medlemmar till sitt vetenskapliga råd – dr Aaron Calodney och dr Douglas Beall. Stayble Therapeutics CSO Anders Lehmann menar att nyförvärven är en viktig validering och ett bevis på förtroendet för bolagets läkemedelskandidat:

»Att rekrytera toppexperter av denna kaliber till vårt vetenskapliga råd är ett kvitto på förtroendet för vår teknologi och läkemedelskandidat STA363 från medicinska opinionsledare som dagligen träffar patienter som lider av kronisk ländryggssmärta. Det är en viktig bekräftelse på att vi utvecklar en lovande behandling som förutspås medföra betydande skillnader för patienter, vårdgivare och betalare.« 

Aaron Calodney

Aaron Calodney – kunnig inom smärtlindring

Aaron Calodney har en läkarexamen från University of Missouri School of Medicine och är specialiserad inom anestesiologi. Han har även genomfört ett fellowship inom smärtlindring vid University of Texas Health Science Center.

Med ett särskilt intresse för behandling av ryggradsproblem är Calodney en mycket passande medlem i Stayble Therapeutics vetenskapliga råd.

Bland Calodneys tidigare positioner kan nämnas rollen som President för American Society of Interventional Pain Physicians (ASIPP) och Texas Pain Society. För tillfället är han bl.a. medlem i det vetenskapliga rådet för World Institute of Pain (WIP) samt föreläsare och examinator för American Board of Interventional Pain Physicians (ABIPP).  

Douglas Beall

Douglas Beall – erfarenhet av kliniska studier inom ryggsmärta

Douglas Beall tog sin läkarexamen vid Georgetown University School of Medicine år 1993. Därefter genomförde han en specialiseringstjänstgöring (ST) inom diagnostisk radiologi och ett fellowship inom muskoskeletal radiologi vid Mayo Clinic i Rochester.

Beall är numera bl.a. Chief of Operations vid The Spine Fracture Institute och Chief of Radiology Services vid Clinical Radiology of Oklahoma.

Dessutom har Beall varit involverad i flera kliniska prövningar av nya behandlingar mot diskogen ryggsmärta, något som kommer väl till pass i hans nya roll som medlem av Stayble Therapeutics vetenskapliga råd. 

Stärker närvaron i USA

Det vetenskapliga rådets uppgift är att bidra med värdefulla insikter och åsikter som kan guida bolaget genom dess utveckling. De två nytillskotten kommer framförallt att tillföra Stayble Therapeutics viktig kunskap om ryggsmärta, men även nya synvinklar och idéer.

Det var framförallt deras expertkompetens som låg bakom rekryteringen av Beall och Calodney men de kommer också hjälpa Stayble att få bättre förståelse för det amerikanska perspektivet. Valet av två experter baserade i USA var viktigt då USA är en av Stayble Therapeutics nyckelmarknader, enligt bolagets vd Andreas Gerward:

»Vi är mycket glada över att stärka expertisen i det vetenskapliga rådet, särskilt med ett amerikanskt perspektiv. USA är inte bara en viktig marknad för oss utan det finns dessutom en otrolig drivkraft för medicinsk innovation som det är viktigt för oss att utnyttja för att fortsätta bygga en stark vetenskaplig närvaro och i slutändan öka marknadsintresset.« 

Fem kunniga personer i det vetenskapliga rådet

Calodney och Beall kommer att komplettera de tre nuvarande medlemmarna i det vetenskapliga rådet – dr Björn Strömqvist, dr Jan-Willem Kallewaard och Jeff F. Doerzbacher.

Strömqvist är överläkare inom ortopedi i Lund medan Kallewaard är chef för två nederländska sjukhusavdelningar inriktade mot smärta. Doerzbacher har lång erfarenhet av kliniska studier och statistisk analys av studiedata samt kunskap om regulatoriska ansökningar och interaktioner med FDA.  

Anders Lehmann, CSO

CSO Anders Lehmann kommenterar

BioStock har kontaktat Anders Lehmann, Stayble Therapeutics CSO, för att få veta mer om nyförvärven.

Anders Lehmann, hur kom ni i kontakt med de två nya medlemmarna i det vetenskapliga rådet?

– Vi visste att USA skulle vara en viktig marknad för oss ju längre i den kliniska utvecklingen med STA363 vi kom. Därför har vi ett tag haft ett extra öga på potentiella experter baserade i USA med expertis inom bland annat smärta och erfarenhet av liknande kliniska studier som vi genomför och har framför oss.

– Vi identifierade dem genom den vetenskapliga litteraturen och genom deras bidrag på vetenskapliga konferenser. I diskussion med sittande medlemmar i vårt vetenskapliga råd föreslogs också dessa namn så då var valet lätt.

»När vi nu börjar fundera på fas III-prövningar kommer deras råd vara ovärderliga, framför allt vad gäller kommande studier i USA«

Vilka meriter var det som avgjorde när valet föll på dr Aaron Calodney and dr Douglas Beall?

– Det var huvudsakligen två faktorer. Dels är de kända och respekterade i den vetenskapliga världen och dels har de stor erfarenhet av kliniska studier i detta fält.

– Deras synpunkter kommer vara mycket värdefulla för oss när vi vill göra studier i USA och de kommer även guida oss vad gäller USA-specifika regulatoriska frågor. När vi nu börjar fundera på fas III-prövningar kommer deras råd vara ovärderliga, framför allt vad gäller kommande studier i USA.

Varför valde dessa välrenommerade läkare att ta sig an rollen som vetenskapliga rådgivare för just Stayble Therapeutics tror du?
 

– Det är alltid osäkert hur opinionsbildare kommer reagera när man kontaktar dem om man inte träffat dem tidigare och när de inte känner till en. Jag tror det finns två skäl till att de aldrig tvekade. Det ena är att de verkligen tror på vår behandling, och det andra att de som behandlande läkare vill ha nya och bättre terapier för att hjälpa sina patienter.

»Jag tror det finns två skäl till att de aldrig tvekade. Det ena är att de verkligen tror på vår behandling, och det andra att de som behandlande läkare vill ha nya och bättre terapier för att hjälpa sina patienter.«

Avslutningsvis, hur arbetar ni med det vetenskapliga rådet?

– Vi jobbar huvudsakligen genom att diskutera specifika frågeställningar med den eller de KOLs (Key Opinion Leaders) som kan besvara dem bäst. En KOL kanske har stor kunskap om hur vårdkedjan ser ut på olika ställen i landet, och en annan kan ha stor erfarenhet av hur de regulatoriska myndigheterna arbetar och tänker, men ingen av dem täcker båda områdena. Så det gäller att skaffa sig en uppfattning om varje individs kompetensprofil för att kunna utnyttja deras expertis rätt.

– När man ska diskutera bredare strategiska frågor planerar vi att ha större möten med alla närvarande. Vi är angelägna om att arbeta aktivt och kontinuerligt med våra KOLs. I våra ögon ”sitter” de inte i det vetenskapliga rådet, de arbetar i det!

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev