Home Nyheter Iconovo har passerat många milstolpar under 2020

Iconovo har passerat många milstolpar under 2020

Iconovo har passerat många milstolpar under 2020

18 januari, 2021

Iconovo har lämnat ett händelserikt år bakom sig och en titt i backspegeln visar att bolaget under 2020 ingick avtal med BNC Korea, Amneal och Monash University. Man erhöll även en CE-märkning och flera positiva patentbesked. Iconovo genomförde också betydande förändringar i organisationen för att stärka affärsutvecklingen, däribland ett vd-byte från Orest Lastow till Johan Wäborg. BioStock kontaktade Johan Wäborg för att höra hans tankar om 2020 och om bolagets planer för 2021.
Lundabolaget Iconovo utvecklar inhalationsprodukter bestående av både inhalatorer och tillhörande torrpulverformuleringar. Bolaget licensierar ut de kompletta inhalationsprodukterna och erbjuder därmed en snabbare väg till marknaden med lägre risk och lägre kostnad.
Inhalationsprodukterna är främst avsedda för behandling av astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL), men man ser även potential inom andra och nya typer av inhalerade läkemedel, vilket exemplifieras av Iconovos senast tecknade avtal med Monash University för inhalerat oxytocin.

Uppnådda milstolpar och god försäljning under 2020

Sedan grundandet 2013 har Iconovo utvecklat en bred produktportfölj som inkluderar fyra inhalationsplattformar – ICOresICOcapICOone och ICOpre. Under 2020 gjorde man betydande framsteg i utvecklingen och kommersialiseringen av samtliga plattformar trots Covid-pandemin. Man kunde också notera en stark försäljningsutveckling i kombination med flera uppnådda milstolpar.

Ny vd med internationell erfarenhet av affärsutveckling

I början av 2020 meddelade Iconovo att Dr Orest Lastow, uppfinnaren bakom Iconovos inhalatorplattformar, beslutat att lämna sin roll som vd för att istället verka som Iconovos CTO. Ny vd blev Johan Wäborg som närmast kom från en position som vd för Actelion Pharmaceuticals i Norden och Baltikum där han bl.a. var delaktig i processen när bolaget förvärvades av Janssen Pharmaceuticals för 30 miljarder USD.
Sedan Wäborg tog över vd-rollen i april, har Lastow som CTO särskilt fokuserat på utvecklingen av Iconovos fjärde inhalationsplattform, ICOpre, vilket är bolagets hittills största satsning. Detta markerar samtidigt ett skifte där bolaget transformeras från etableringsfas, till ett tillväxtbolag med hållbar lönsamhet.

Amneal – ny utvecklingspartner för ICOres

I maj välkomnade man Amneal Ireland Ltd som ny partner för utvecklingen av Iconovos ICOres budesonide/formoterol-produkt, en generisk version av AstraZenecas Symbicort. Det globala marknadsvärdet för en kombinationsprodukt med budesonide/formoterol beräknas till cirka 2,5 miljarder USD per år enligt Iconovo.
Amneal har stor erfarenhet av att ta generiska produkter till marknad, men också de nödvändiga finansiella musklerna för att garantera fortsatta framsteg i utvecklingen. Enligt Iconovo är det av yttersta vikt att man når marknaden så snabbt som möjligt för att kunna erbjuda patienter med astma och KOL ett bra produktalternativ, men även för att erhålla royalties på framtida försäljning.

CE-märkning för ICOcap och inskickad DMF till FDA

I slutet av maj erhöll Iconovo en klass I-certifiering för kapselinhalatorn ICOcap, vilket innebär att kraven för en medicinteknisk produkt i klass I är uppfyllda. Med denna kvalitetsstämpel i ryggen kunde ICOcap börja säljas till kunder för användning i kliniska studier. Detta var ett viktigt steg mot det slutgiltiga målet – att lansera ICOcap globalt och påbörja kommersiell försäljning.
ICOcap säljs via Stevanato, bolagets tillverknings- och distributionspartner, som i december kunde meddela att en typ III Drug Master File (DMF) hade lämnats in till amerikanska FDA. Enligt Wäborg togs därmed ett rejält steg framåt på den amerikanska marknaden, världens största läkemedelsmarknad och en avgörande marknad för framgång med ICOcap.

Utökad patentportfölj

I mars 2020 erhöll Iconovo två patentbesked från Europeiska Patentorganisationen (EPO) som meddelade att de avser bevilja två patent – ett för ICOres och ett för ICOone.
Iconovo hade sedan tidigare två godkända svenska patent för ICOone och nu hade man alltså även fått ett europeiskt patent för ICOone, vilket är en inhalator som är särskilt lämplig för engångsanvändning. Det europeiska patentet för ICOone beskriver den teknologi som bland annat används i Iconovos oxytocinprojekt med Monash University.

Avtal med Monash University för inhalerat oxytocin i ICOone

Precis innan årsskiftet 2020/2021 tecknade Iconovo ett avtal med Monash University för utvecklingen av inhalerat oxytocin i ICOone. Avtalet ger Monash University exklusiv rättighet att använda ICOone för att administrera oxytocin till lungorna för att förebygga blödning efter förlossning, vilket är den vanligaste orsaken till mödradödlighet globalt.
Idag administreras oxytocin endast i injektionsform för att förhindra blödning hos mamman efter barnfödsel. Om Monash University och Iconovo lyckas utveckla en inhalerad beredning av oxytocin i ICOone skulle det innebära stora fördelar, såsom billigare och smidigare transporter samt större användarvänlighet än en spruta. Enligt Iconovo kommer produktens främsta styrka vara dess värmestabilitet som gör att den kan distribueras och lagras utan krav på kylskåpstemperatur.

Patentskydd för ICOres i Kina och USA

I april 2020 kunde EPO meddela att de avsåg att bevilja Iconovo ett tredje patent för ICOres, något som är viktigt då Europa är den största marknaden för flerdos-inhalatorn.
Under sommaren kom ytterligare två positiva patentbesked för ICOres, i USA och Kina. Sedan tidigare hade Iconovo godkända patent för ICOres i Sverige, Europa och Japan. Särskilt det amerikanska patentet kommer vara en viktig tillgång i Iconovos patentportfölj, enligt vd Johan Wäborg:

»Ett godkänt patent i USA gör att vi nu kan intensifiera vår globala affärsutveckling. Detta patent innebär att ICOres har ett brett internationellt patentskydd vilket ökar värdet av vår produktportfölj« – Johan Wäborg, vd Iconovo 

Även den kinesiska marknaden är av högt värde med tanke på den ökande förekomsten av luftvägssjukdomar i Kina. Dessutom är ett beviljat patent i Kina avgörande för affärsutveckling i landet.

Avtal med BNC Korea

I juli tecknade Iconovo sitt fjärde licensavtal – ett 20-årigt avtal med BNC Korea Co Ltd för ICOcap formuleringar – som täcker utvecklingen av generiska versioner av Novartis Ultibro Breezhaler och Seebri Breezhaler som båda är godkända för behandling av KOL. Iconovos vd kommenterade också detta:

»Iconovo ser fram emot samarbetet med BNC Korea för att ta dessa två produkter till marknad i ett mycket viktigt territorium med över 2,7 miljarder invånare. Med BNC Korea som samarbetspartner känner vi att vi kan ta produkterna till marknad snabbt och effektivt.«

Affären med BNC Korea har ett milstolpsvärde på 550 000 Euro. Därutöver tillkommer framtida royalty-betalningar från BNC Korea baserat på försäljningen av de generiska produkterna när de väl har lanserats.
Enligt Novartis finansiella rapport för 2019 genererade Ultibro Breezhaler och Seebri Breezhaler tillsammans 548 miljoner USD i försäljningsintäkter under räkenskapsåret. Iconovo estimerar att cirka 15 procent av den globala försäljningen kommer från territoriet där BNC Korea har exklusiva rättigheter.

Två nyrekryteringar för ökat kundfokus

I och med bolagets expanderande projektportfölj och med många projekt i aktiv slutfas, valde Iconovo i oktober att göra två nyckelrekryteringar för ett ökat fokus på kundbehov och leverans av projekt. Nina Bladh, Ph.D, utsågs till Director Project Management och Måns Österberg Widerstrand utsågs till Director Alliance Management.
Nina kommer senast från en roll som Director CMC Regulatory Affairs för Camurus, medan Måns senast hade en position som Senior Scientific Advisor Allergy för Thermo Fischer.

Johan Wäborg, vd för Iconovo

Iconovos vd kommenterar 2020 och framtidsplanerna

BioStock kontaktade Iconovos vd, Johan Wäborg, för att höra hans tankar om året som har gått och planerna för 2021.
Johan Wäborg, 2020 var ett starkt år för Iconovo och det var även året som du tillträdde som vd för Iconovo. Hur skulle du beskriva 2020 och dina första månader som vd för bolaget?
– Mina första 9 månader på Iconovo har varit riktigt bra! Full fart. När jag kom in som ny VD mitt i Covid-19 pandemins första våg visste jag inte alls hur vi skulle påverkas. Det var bara att kavla upp ärmarna och med hög energi sätta mig in i verksamheten.
– Hjälpsamma och kunniga medarbetare gjorde min introduktionsperiod smidig. Jag känner mig väl inkörd nu och jag har en ledningsgrupp som fungerar mycket väl tillsammans – det är otroligt kul.
Ni har sannerligen åstadkommit en hel del under 2020 trots en rådande pandemi. Vilken är Iconovos största prestation under 2020 enligt dig?
 – Jag är stolt över våra medarbetare som arbetat med god energi genom hela 2020. Det har lett till framsteg inom alla funktionella områden, några exempel är nya kundavtal, nya patent, framsteg i utvecklingen av ICOpre, leveranser i projekten mm.
– Att vi lyckas avsluta året helt enligt vår tuffa plan tycker jag är vår största prestation. Det visar att det här gänget kan leverera även i tuffa tider.
Ni har precis träffat avtal med Monash University för utveckling av inhalerat oxytocin i ICOone. Hur bedömer du att potentialen ser ut för detta projekt?
– Inhalerat oxytocin är ett spännande projekt då det är vårt första kommersiella projekt för ICOone och för ett innovativt inhalationsprojekt då våra tidigare projekt är generiska projekt.
– Det har ett milstolpsvärde på 900 000 Euro och kommer ge en viss royaltyintäkt även om de låga priserna i resurssvaga länder kommer påverka royaltyintäkten. Det signalerar dock en ingång till fler innovativa inhalationsprojekt såsom inom vacciner, migrän eller akutbehandling av olika tillstånd.

»Vi kommer även fortsätta vår kommersiella ansats och siktar på att ingå nya avtal under året«

Nu när vi har lämnat 2020 är det dags att blicka framåt – vilka planer har Iconovo för 2021?
– Detta året kommer vi kunna lyfta oss ytterligare och arbeta med ökad kapacitet eftersom vi har flera nyanställda som kommit in under 2020. Vi ska snart göra en Technology transfer till Amneal så att de kan genomföra en pilot PK-studie under året. Även i projektet med Monash kommer en klinisk studie utföras.
– De andra projekten har något längre kvar till studier men även projekten med Intas och BNC har viktiga leveranser under året som är i sen fas av utvecklingen. Vi kommer även fortsätta vår kommersiella ansats och siktar på att ingå nya avtal under året.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev