Home Nyheter Alligator genomför kapitalrunda med fokus på fas II

Alligator genomför kapitalrunda med fokus på fas II

Alligator genomför kapitalrunda med fokus på fas II

12 januari, 2021

Immunterapibolaget Alligator Bioscience inleder det nya året med att genomföra en garanterad nyemission om cirka 86 miljoner kronor för att hålla tempo och fokus på utvecklingen av sin kliniska pipeline. Precis före nyår lämnade bolaget in ansökan till berörda myndigheter om att inleda en fas II-studie i bukspottkörtelcancer med kandidaten mitazalimab i Europa. För att ytterligare stärka utvecklingsarbetet har man utnämnt dr Christina Reimer till ny CMO med tillträde i februari.
Lundabaserade Alligator Bioscience utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer och har ett flertal av sina utvecklingsprojekt i klinisk fas. I slutet av december lämnade bolaget in en s.k. Clinical Trial Authorization (CTA)-ansökan till berörda tillsynsmyndigheter om att få inleda fas II-studien med kandidaten mitazalimab i patienter med bukspottkörtelcancer. Kandidaten ATOR-1017 befinner sig i fas I och kandidaten ALG.APV-527 förbereds för att kunna lämna in en CTA för fas I under 2021.

CTA för mitazalimab inlämnad

Under hösten 2020 presenterades nya data som jämförde mitazalimab med andra CD40-inriktade antikroppar. Jämförelsedatan uppvisade fördelaktiga antitumöreffekter och immunaktiverande egenskaper med Alligators kandidat, som efter två fas I-studier nu närmar sig nästa steg.
Fas II-studien OPTIMIZE-1 ska genomföras på ett antal kliniker i Europa och studien ska omfatta 66 patienter med spridd bukspottkörtelcancer. Den första patienten väntas bli inkluderad under första halvåret 2021.

Även ATOR-1017 mot fas II under 2021

Bolagets läkemedelskandidat ATOR-1017 genomgår för närvarande en fas I-studie som har avancerat snabbare än väntat. Därför planerar Alligator nu för att slutföra fas I-studien och förbereda och inleda en fas II-studie under den senare hälften av innevarande år.

Stärkt ledning med ny CMO

Före nyår hann Alligator även med att annonsera tillsättningen av en ny Chief Medical Officer, dr Christina Reimer. Som CMO kommer dr Reimer att få det övergripande medicinska ansvaret för Alligators läkemedelsutveckling med särskilt fokus på mitazalimab och ATOR-1017.
Christina Reimer är disputerad specialistläkare inom gastroenterologi och kommer närmast från en befattning som Senior Medical Director på Ferring Pharmaceuticals i Köpenhamn. Hon tillträder sin nya tjänst den 1 februari 2021 och kommer att ingå i Alligators ledningsgrupp.

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

»Jag är mycket glad över att vi lyckats rekrytera Christina Reimer till Alligator. Hennes internationella erfarenhet av att driva klinisk utveckling och bygga upp FoU-organisationer kommer stärka vår kliniska kapacitet avsevärt, vilket är helt avgörande i det skede vi befinner oss i nu med två produkter på väg in i klinisk fas II och en ytterligare på väg in i fas I. Vi ser fram emot att välkomna Christina till Lund och till vår ledningsgrupp« – Per Norlén, vd Alligator Bioscience i ett pressmeddelande.

Garanterad emission stärker fokus och bibehåller tempot

Teckningsperioden i den aviserade fullt garanterade nyemissionen inleddes i måndags och pågår fram till den 25 januari. Kapitalet kommer att användas till de ovan nämnda kliniska projekten mitazalimab och ATOR-1017. Teckningspriset är fastslaget till 6 kr per aktie och bolaget ska totalt ta in cirka 86 Mkr.

Samtal med potentiella partners pågår

Utöver den aktuella kapitalrundan och det kliniska utvecklingsarbetet deltar Alligator även i samtal med potentiella partners om bolagets breda produktportfölj. Under denna vecka medverkar man exempelvis på den årliga JP Morgan Healthcare-konferensen, ett av årets stora life science-event, som tidigare har hållits i San Fransisco, men som under 2021 ska genomföras virtuellt.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev