Home Nyheter Dicots grundare Jarl Wikberg lämnar styrelsen

Dicots grundare Jarl Wikberg lämnar styrelsen

Dicots grundare Jarl Wikberg lämnar styrelsen

4 december, 2020

Det hela började med ett möte på en konferens i Sydafrika i början av 2000-talet. Mötet mellan professor Jarl Wikberg och den madagaskiska professorn Philippe Rasoanaivo ledde till ett samarbete i syfte att utforska en folkmedicinsk behandling av erektionssvikt, vilket senare mynnade ut i grundandet av forskningsbolaget Dicot. Förra veckan meddelades att Wikberg av personliga skäl begärt att lämna sin stol i styrelsen, till förmån för den disputerade apotekaren Eva Sjökvist Saers.
Uppsalabolaget Dicots läkemedelskandidat libiguin utvecklas för behandling av erektionssvikt och för tidig utlösning hos män. Till grund för kandidaten ligger den folkmedicinska tradition som professor Jarl Wikberg studerade tillsammans med den madagaskarianska forskaren Philippe Rasoaniavo i början av 2000-talet. Lokalbefolkningen på Madagaskar har nämligen traditionellt använt en dekokt av roten från Neobeguea Mahfalensis, ett träd som växer på södra Madagaskar, för att avhjälpa erektionsproblem.
”På Madagaskar finns en enorm kunskap om de lokala växterna och dess effekter, men traditionellt sett finns det inom skolmedicinen en skepsis till den här sortens växtbaserade läkemedel. Mycket av det tror jag handlar om att man inte riktigt vet exakt vilka substanser behandlingarna innehåller och vilken effekt det ger. Jag kan erkänna att jag själv till en början hade svårt att tro de historier som Philippe berättade”, säger Jarl Wikberg.

Potenshöjande dekokt med lång varaktighet

Rot från Neobeguea Mahafalensis på Madagaskar

Wikberg träffade Philippe Rasoanaivo för första gången på en konferens i Sydafrika. Professor Rasoanaivo, en välkänd kemist med växter som specialitet, höll ett föredrag om lokalbefolkningen på Madagaskar och dess sätt att behandla erektionssvikt. Wikberg, som under hela livet varit väldigt intresserad av växter, tog kontakt med Rasoanaivo.
Mötet ledde till att rötter skickades till Sverige och att en dekokt gjordes här som sedan testades på möss. När man såg resultaten i möss var den inledande tveksamheten kring dekoktens potens som bortblåst.

»Till min förvåning ökade mössens parningsbenägenhet, precis enligt samma mönster som de historier från Madagaskar som Rasoanaivo hade berättat. Som farmakolog blev man ju helt galen. Det var då vårt samarbete drog igång på allvar«, säger Wikberg.

Intervjuer med lokalbefolkningen

Efter det lyckade försöket utfördes intervjuer med män från lokalbefolkningen på Madagaskar som oberoende av varandra fick berätta om sina erfarenheter av dekokten. De flesta var äldre män som upplevt svårigheter med den sexuella förmågan men som erfarit en förbättring när de hade druckit dekokten.

Isolerade den aktiva substansen

Jarl Wikberg, grundare Dicot

Wikberg arbetade sedan tillsammans med Rasoanaivo för att isolera den aktiva substans i rötterna som gav den farmakologiska effekten. Detta resulterade efter flera års arbete i upptäckten av libiguin, som i studier demonstrerat mycket potenta effekter på sexualbeteendet hos djur. Den potenshöjande effekten visade sig även ha en mycket längre varaktighet än de läkemedel som finns på marknaden i dag och varken djurförsöken eller intervjuerna med användarna av dekokten från rötterna indikerade att medlet gav några allvarliga eller uppenbara biverkningar.
”Ett av de stora tillfällena i arbetet var när vi lyckades få fram den rena substansen i tillräcklig mängd för att kunna strukturbestämma den. Det var ett långt och mödosamt arbete. Extra glädjande var att få bekräftat att det var en helt ny struktur som upptäckts”, säger Wikberg.

Ser stor potential i libiguin

Upptäckterna lade grunden till Dicot som startades 2015 och som just nu genomför prekliniska studier med läkemedelskandidaten. Wikberg ser stor potential för libiguin inför den kliniska fas som väntar när det prekliniska arbetet väl är slutfört.

»En stor fördel med libiguin är att vi redan vet att det har effekt i människa. Här är det många preparat som stupar i fas II där man sett effekt i djur och sedan inte ser samma effekt i människa«, säger Wikberg.

En lång akademisk karriär

Professor Wikberg kan i dag se tillbaka på en lång akademisk karriär där han arbetat som lärare, forskare och professor vid flertalet universitet i Sverige och USA. Han har skrivit över 300 vetenskapliga publikationer inom biovetenskap och ligger bakom ett 50-tal patent och patentansökningar i bland annat USA, Europa och Kina.

Lämnar sin plats i styrelsen

Efter Dicots bildande har han med stort intresse kunnat följa den kommersiella utvecklingen av hans upptäckt. Nu ser han i den utvecklingen det som naturligt att lämna över styrelsearbetet till en mer kommersiellt erfaren person.
“Jag ser det som naturligt att bolaget behöver få in mer kommersiell kompetens i styrelsen inför kommande utvecklingssteg och jag är övertygad om att Eva kombinerar sådan erfarenhet med en gedigen kunskap inom läkemedelsområdet.” – Jarl Wikberg, grundare och avgående styrelseledamot Dicot.

Bidrar med kommersiell erfarenhet

I och med Wikbergs avgång har styrelsen i Dicot beslutat att adjungera Eva Sjökvist Saers till styrelsen, med målet att föreslå henne som ny ordinarie ledamot vid kommande bolagsstämma. Sjökvist Saers har bland annat varit vd för APL (Apotek Produktion & Laboratorier), arbetat som ordförande för Apotekarsocieteten och är i dag styrelseordförande för innovationsprogrammet Swelife.
“Jag är mycket glad att Eva Sjökvist Saers har accepterat att bli adjungerad till Dicots styrelse. Med sin gedigna bakgrund som disputerad apotekare och med en lång erfarenhet från läkemedelsindustrin tillför hon viktig kompetens som kommer att bli till stor glädje i Dicots fortsatta utveckling.” – Lars Jonsson, styrelseordförande Dicot.
Styrelseordföranden Lars Jonsson riktar samtidigt ett stort tack till Jarl Wikberg för hans stora och värdefulla insats i bolaget.

»Jarl har som upptäckare av Dicots läkemedelskandidat libiguin och som grundare till bolaget haft en betydande roll i företaget. Hans värdefulla bidrag har varit mycket uppskattade av styrelsen och jag har den största respekt för att Jarl nu av personliga skäl väljer att lämna styrelsen. Dicot är i en utvecklingsfas och jag ser båda de här förändringarna som naturliga steg i den processen.« – Lars Jonsson.

 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev