Home Nyheter CombiGene kommenterar de senaste framstegen

CombiGene kommenterar de senaste framstegen

CombiGene kommenterar de senaste framstegen

10 december, 2020

Förra veckan kunde CombiGene rapportera att bolagets två teckningsoptioner utnyttjades till 98,4 procent, vilket därmed tillförde bolaget drygt 25 Mkr. Därtill kunde en av bolagets medgrundare, Docent David Woldbye, publicera en vetenskapligt granskad artikel i Frontiers in Molecular Neuroscience, rörande CombiGenes epilepsiprojekt CG01. BioStock kontaktade vd Jan Nilsson för en kommentar.
I fredags kunde alltså genterapibolaget CombiGene kommunicera att docent David Woldbye, en av bolagets vetenskapliga grundare, presenterat utfallet i CombiGenes prekliniska farmakokinetikstudie, företagets prekliniska inlärnings- och minnesstudie samt den prekliniska tropismstudien. Samtliga studier är genomförda inom ramen för epilepsiprojektet CG01 och publiceringen skedde i en vetenskapligt granskad artikel i Frontiers in Molecular Neuroscience, vilken kan läsas här.

Ett långvarigt uttryck i hjärnan

Läkemedelskandidaten CG01 ska injiceras in i hjärnan hos patienter med läkemedelsresistent fokal epilepsi. Fokal epilepsi är den vanligaste formen hos vuxna epileptiker.
Resultaten från farmakokinetikstudien som presenterades i Frontiers in Molecular Neuroscience, indikerar att man kan förvänta sig att NPY och Y2, de aktiva substanserna kodade i CG01, kommer att ha ett mycket långvarigt uttryck i den mänskliga hjärnan. Dessa studieresultat utgör ett viktigt underlag för att optimalt kunna planera de kommande toxikologi- och biodistributionsstudierna, men även när den första studien i människa sedan utformas.

»Vikten av att ha tillgång till en framtidssäker produktion illustreras bland annat av Bayers förvärv av AskBio och deras avancerade produktionsmetod och det är just den produktionsmetod som vi har tillgång till genom vårt avtal med Viralgen, som ursprungligen grundades av bl a AskBio. Sammantaget innebär alla de aktiviteter som vi genomfört under året flyttat fram våra positioner rejält« – Jan Nilsson, vd CombiGene

CG01 tas upp där det ska och påverkar inte minne och inlärning

Resultaten från inlärnings- och minnesstudien visar att NPY och Y2 inte har någon signifikant negativ påverkan på kognitiva funktioner. I de initiala kliniska studierna kommer CG01 att injiceras i hippocampus och CombiGene har nu visat att CG01 inte påverkar minne och inlärning i djur när det injiceras i en av hjärnans två hippocampi
Resultaten från tropismstudien slutligen, visade att CG01 tas upp exakt i de celler där det förväntades, vilket således innebär att CG01 når hjärnans celler som avsett.

Vd kommenterar

BioStock sökte CombiGenes vd Jan Nilsson för en kommentar.

Jan Nilsson vd CombiGene
Jan Nilsson, vd CombiGene

Jan Nilsson, till att börja med, en nära hundraprocentig teckningsgrad av teckningsoptionerna TO4 och TO5. Kommentar?
– Jag är självfallet oerhört glad. Kapitalet som nu tillförs bolaget, cirka 25,5 miljoner kronor före emissionskostnader, är ett mycket välkommet tillskott och innebär att vi kan fortsätta utvecklingen av våra två genterapiprojekt med full kraft. Jag vill gärna ta detta tillfälle att tacka våra ägare för det förtroende som de fortsätter att visa för CombiGene, det betyder mycket för alla på bolaget och ger oss ytterligare energi att fortsätta utvecklingen av våra unika genterapier.
Om vi går vidare till artikeln i Frontiers in Molecular Neuroscience. Är det något av studieresultaten som står ut mer än de övriga och som är extra betydelsefullt?
– Studieresultaten rör sig ju inom olika områden som alla är centrala för den fortsatta utvecklingen av vårt epilepsiprojekt så det går egentligen inte att lyfta en studie över de andra. Det viktiga är istället det sammantagna resultatet – att samtliga studier har haft positiva resultat. Att docent David Woldbye nu fått sin artikel publicerad i Frontiers in Molecular Neuroscience bekräftar kvaliteten i studierna och den vetenskapliga höjden i CombiGenes arbete.
Kan du berätta lite om årets uppnådda milstolpar?
– Det har hänt oerhört mycket i bolaget under 2020. Om vi börjar med resultaten från studierna som ligger till grund för David Woldbyes artikel så är de mycket betydelsefulla eftersom de ger positiva svar på viktiga frågor som myndigheterna ställt kring utvecklingen av vårt epilepsiprojekt. Andra framsteg under året, inte minst utvecklingen av en framtidssäkrad produktionsplattform innebär att vi nu kan producera material för alla våra avslutande studier och kommande kommersiella behov. Vikten av att ha tillgång till en framtidssäker produktion illustreras bland annat av Bayers förvärv av AskBio och deras avancerade produktionsmetod och det är just den produktionsmetod som vi har tillgång till genom vårt avtal med Viralgen, som ursprungligen grundades av bl a AskBio. Sammantaget innebär alla de aktiviteter som vi genomfört under året flyttat fram våra positioner rejält.
Vad händer i CombiGene under de återstående veckorna av 2020?
– Året närmar sig snabbt sitt slut men energinivån i bolaget är fortsatt mycket hög. Inom vårt epilepsiprojekt CG01 fortsätter de intensiva förberedelserna för de avslutande prekliniska studierna, framför allt biodistribution och toxikologistudierna samt förberedelser för den första kliniska studien. Inom lipodystrofiprojektet CGT2 ligger fokus på det fortsatta arbetet med att välja läkemedelskandidat.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev