Home Nyheter Minskat lidande vid prostatacancer inom räckhåll

Minskat lidande vid prostatacancer inom räckhåll

Minskat lidande vid prostatacancer inom räckhåll

22 oktober, 2020

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige. Såväl tekniska som medicinska landvinningar har gjort att de flesta idag överlever sjukdomen, men bieffekter och återfall kan ändå leda till att världen vänds upp- och ned för den drabbade. Professor Emeritus Per-Anders Abrahamsson är en av många eldsjälar som arbetar för att minska det lidande som sjukdomen innebär.
Prostatan är en körtel som sitter mellan urinblåsan och urinröret på män och vars primära uppgift är att underlätta transporten av spermier vid sexuell utlösning. Ett vanligt tecken på att man drabbats av prostatacancer är att man upplever ett behov av att urinera ofta, särskilt nattetid. Det kan bli svårt att få igång urineringen, men det kan också bli svårt att hålla den tillbaka och det är inte ovanligt att processen är förenad med smärta.
Sjukdomen kan också ställa till det vid samlag där det kan störa erektionen och göra ejakulationen smärtsam. Andra symtom kan vara blod i urinen och smärtor i rygg och höfter.

Risken ökar med åldern

Varje år diagnostiseras omkring 10 000 män i Sverige med prostatacancer, vilket motsvarar ungefär en tredjedel av alla cancerdiagnoser hos män totalt. Det är framförallt äldre män som drabbas, där hälften är över 70 år när de får sin diagnos.
Men det är inte bara åldern som spelar roll, utan sjukdomen har även en ärftlig komponent. En man som har en far eller en bror som har, eller har haft, prostatacancer lider själv större risk för att drabbas. Det har också konstaterats att etnicitet har betydelse för risken att få prostatacancer. Sjukdomen har visat sig vara vanligare bland afroamerikaner än bland vita män och mindre vanlig hos asiatiska män och amerikanska urinnevånare.

Viktigt att få diagnos tidigt

Det kan ta 10 till 15 år innan prostatacancern ger sig till känna. När symptomen väl debuterar är det i regel för sent, då cancern redan börjat sprida sig och bilda metastaser på andra platser i kroppen. Hinner man upptäcka modertumören innan dess finns möjlighet att operera bort den eller behandla den med hjälp av strålbehandling.
Upptäcker man dessutom tumören tidigt och märker att den växer långsamt kan det räcka att ha sjukdomen under uppsikt. Detta kan ofta vara ett bra alternativ för äldre personer då behandling skulle kunna innebära mer komplikationer än sjukdomen i sig, så länge den inte progredierar.

Vid spridning försöker man bromsa

I de fall där cancern hunnit sprida sig eller återvänt efter initial kurativt syftande behandling, genom kirurgi eller strålning, finns idag inget botande behandlingsalternativ. Istället gäller det att försöka begränsa det fortsatta sjukdomsförloppet så mycket som möjligt. Här används bland annat testosteron- och cellhämmande läkemedel och i vissa fall behöver testiklarna opereras bort.

Nedsatt sexualitet och psykiska besvär vid kemisk kastrering

Den mest framträdande bieffekten av hormonbehandling av prostatacancer är den nedsatta sexuella förmågan. Mer eller mindre allvarlig impotens är vanligt förekommande och vid hormonbehandlingar kan patienten också uppleva klimakterieliknande tillstånd med blodvallningar och svettningar. Det patienter ofta upplever som svårast är dock de psykiska förändringarna som ofta kommer med hormonbehandlingarna. De förlorar kognitiv funktion, blir mindre kreativa och tröttare.  Ju yngre patienten är desto hårdare slår behandlingen.

Immunterapi för minskat lidande

Det är här det Lundabaserade forskningsbolaget RhoVac kommer in i bilden med sin önskan om att hjälpa till att minska patienternas lidande genom sin läkemedelskandidat RV001. Tanken är att använda kroppens immunförsvar mot sjukdomen. Cancerceller är vanligtvis ganska bra på att undvika immunförsvarets radar men med RV001 ges en hjälpande hand i kampen. Fördelen med detta är att behovet av hormonbehandling skjuts på framtiden, vilket gör att patienten slipper förlora sina kognitiva funktioner.

»Patienter med prostatacancer har behandlats med hormoner i över 70 år. Kan man få bort hormoner och dess biverkningar, framförallt i ett tidigt skede i sjukdomen, så vore det ett stort framsteg« – Per-Anders Abrahamsson, professor emeritus, som sedan juni sitter i RhoVacs vetenskapliga råd.

Ny klinik fokuserar på prostatacancer

Per-Anders Abrahamsson har jobbat med prostatacancer i större delen av sitt liv och är utöver sitt engagemang i RhoVac även initiativtagare till och medicinskt ansvarig på nyinvigda Perituskliniken i Lund som fokuserar på just prostatacancer. Syftet med det privata sjukhuset är att kunna avlasta den offentliga vården och erbjuda patienterna ett helhetskoncept med korta ledtider.
Genom att man valt etablering i omedelbar närhet till cancerforskarna, kommer klinikerna även att få stor betydelse för forskningen, då verksamheterna ger möjlighet till klinisk prövning.
Förutom att samla flera specialistkompetenser under samma tak har kliniken även investerat i en magnetkamera (MRT) som är ett viktigt verktyg för optimal diagnostik av prostatacancer. Dessutom har en PET-DT (Positron Emission Tomography) installerats för att med radioaktiva isotoper (PSMA) påvisa eventuell spridning till lymfa och andra organsystem.

Professor emeritus Per-Anders Abrahamsson

– Ett vanligt problem i vården i dag är bristen på personal och kompetens att ta MRT-bilder. I dag kan det vara upp till sex månaders väntetid för patienter”, säger Per-Anders Abrahamsson. På Petruskliniken siktar vi på att tolka MR-bilderna samma dag som de tagits. Målsättningen är att MRT-bilderna fusioneras med ultraljudsbilderna av prostata vilket ger bättre lokalisering av misstänkta områden för cancer i prostata (fusionsbiopsier). För att undvika risken för septikemi (blodförgiftning) tas prostatabiopsier via perineum (området mellan pungen och ändtarmsöppningen). Det ska inte gå mer än 2 veckor från att bilder och vävnadsprover tagits till att patienten får tid hos läkare för behandlingsbeslut och det ska inte heller vara någon väntetid för operation.
Genom att minska tiden det tar från första kontakt till behandling hoppas kliniken kunna minska frustrationen och oron som såväl patienter som deras anhöriga upplever.
– Att vänta på resultat och behandling utgör en stor frustration och psykisk påfrestning för patienter och anhöriga. När det gäller snabbheten i utredning och behandlingsprocessen finns det ingen i Sverige som kan matcha oss, säger Per-Anders Abrahamsson.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev