Home Nyheter CLS och universitetssjukhuset i Magdeburg utökar sitt samarbete och genomför klinisk studie...

CLS och universitetssjukhuset i Magdeburg utökar sitt samarbete och genomför klinisk studie inom prostatacancer

CLS och universitetssjukhuset i Magdeburg utökar sitt samarbete och genomför klinisk studie inom prostatacancer

13 oktober, 2020

Igår kom beskedet att svenska Clinical Laserthermia Systems (CLS) utökar sitt samarbete med det universitetssjukhuset i Magdeburg, Otto-von-Guericke-University Magdeburg, och tecknar avtal om en klinisk studie avseende FLA/LITT-behandling av lokaliserad prostatacancer. Sjukhuset kommer att genomföra studien medan bolaget kommer att bidra med en del av finansieringen samt engångsprodukter för behandlingarna. CLS laserenhet finns redan installerad på sjukhuset i och med det redan etablerade samarbetet inom ablationsbehandling av metastaser och huvudtumörer i levern. BioStock har pratat med CLS vd Lars-Erik Eriksson om projektet.
CLS utvecklar produkter för bildledd laserablationsbehandling av mjukvävnad, t.ex. cancertumörer. Produkterna används för fokal laserterapi (FLA/LITT), men är särskilt anpassade för bolagets egenutvecklade behandlingsprotokoll – Immune-stimulating interstitial thermotherapy (imILT) – en behandlingsmetod som långsamt dödar cancertumören och som därtill har potential att stimulera immunförsvaret till att attackera metastaser.

Lasertermoterapi med hög precision

Mer specifikt går magnetresonans (MR)-guidad LITT (laserinducerad interstitiell termoterapi) ut på laserljus leds in i tumören i syfte att förstöra tumörvävnaden. För att leda in ljuset används en tunn optisk fibrer. Placeringen av fibern görs med stöd av bildgivande teknik, såsom magnetresonans eller ultraljud, som idag används inom många olika områden i sjukvården. LITT-behandling är en bekräftat säker behandlingsmetod som dessutom innebär en minimal påfrestning på patienterna.
CLS TRANBERG Thermal Therapy System är optimerad för behandling med hög precision och kan användas tillsammans med MR genom anpassade instrument och mjukvaran Thermoguide, som erhöll CE-godkännande i början av året.

Utvärdering i levermetastaser

I mars 2020 inledde CLS ett samarbete med universitetssjukhuset i Magdeburg där sjukhuset utvärderade TRANBERG Thermal Therapy System för MR-guidad LITT-behandling av små levermetastaser och primärtumörer. Syfte med samarbetet, som leds av CLS tyska dotterbolag CLS GmbH, var att testa om behandlingen kan bromsa tumörtillväxten och lindra patientens smärta.
Till dags dato har fler än 20 patienter behandlats med positiva resultat och utan behandlingsrelaterade biverkningar.

Klinisk studie i lokaliserad prostatacancer

Sjukhuset kommer att fortsätta använda CLS produkter för LITT-behandling och igår kom beskedet att parterna valt att fördjupa sitt samarbete genom att genomföra en klinisk studie med MR-UL-fusion-guidad fokal laserablation av prostatacancer.
Studien, som sker på sjukhusets initiativ, kommer att omfatta 10 patienter med lokaliserad prostatacancer som ska följas under 12 månader efter genomförd behandling. För att kunna starta studien krävs först nödvändiga godkännanden från både det tyska läkemedelsverket BfArM och den lokala etikkommittén. Parterna ser dock inget hinder för att sådana kan erhållas och patientrekryteringen väntas kunna inledas redan i december. Därefter estimeras den totala studietiden estimeras till 18 månader, och den bör därmed kunna avslutas i mitten av 2022.
CLS vd Lars-Erik Eriksson kommenterade beskedet i ett pressmeddelande:

Jag är mycket nöjd med det utvidgade samarbetet med universitetssjukhuset i Magdeburg i Tyskland, och att få möjlighet att arbeta med sjukhusets skickliga team. CLS kommer att få ytterligare värdefull användarerfarenhet och dokumenterade kliniska data från prostatabehandling med TRANBERG Thermal Therapy System. Studien passar väl in i CLS strategi att fortsätta att bygga en bas av kliniska evidens för våra produkter inom FLA/LITT. Detta är vägen till att säkerställa klinisk relevans för våra produkter och skapa förutsättningar för en stark kommersiell utveckling för bolaget.

Kvitto på långsiktigt samarbete

CLS långsiktiga och fördjupade samarbetet med det välrenommerade tyska universitetssjukhuset är ett kvitto på att båda parter kunnat dra nytta av varandra. Detta är sannolikt också anledningen till att CLS kommer att vara med och delfinansiera den planerade kliniska studien inom prostatacancer. Bolaget kommer även förse sjukhuset med engångsprodukter för behandling.

Vd kommenterar

Lars-Erik Eriksson, vd, CLS

BioStock kontaktade vd Lars-Erik Eriksson för ytterligare kommentarer kring det fördjupade samarbetet.
Lars-Erik, varför är just universitetssjukhuset i Magdeburg en så tilltalande samarbetspartner för CLS?
– Sjukhuset ligger i framkant när det gäller ablationsbehandling och har stor kunskap inom området. De ställer därför höga krav och bidrar därmed till att ge våra produkter en slags kvalitetsstämpel.
– För CLS är det också ett insteg på den tyska marknaden och vi hoppas naturligtvis genom detta att fler sjukhus ska bli intresserade av att använda våra produkter.
Vad innebär det att den kommande kliniska studien i prostatacancer är prövar-initierad?
– Det betyder att sjukhuset är ansvariga för studien och driver den med vårt stöd. Det innebär också att de har möjlighet och rättighet att publicera resultat från studien.
Hur ser du på innebörden av att genomföra en studie inom just prostatacancer, som är en av de vanligaste cancerformerna världen över?
– Prostatacancer är en av de indikationer vi fokuserat på de senaste åren. Utöver den nya studien vid sjukhuset i Magdeburg har vi en pågående klinisk studie avseende FLA/LITT-behandling av prostata, med vårt TRANBERG-system, på Toronto General Hospital i Kanada. Kanada-studien är på väg att utökas med 30 patienter och vi är just nu i slutfasen av det administrativa arbetet för att kunna gå vidare.
– Prostatacancer är en vanlig och ökande cancerform. Vi vill visa att FLA/LITT är ett relevant behandlingsalternativ och genom studierna vill vi få data som kan visa på att metoden är effektiv och att biverkningarna få. De hälsoekonomiska fördelarna med minimalinvasiv behandling, där patienten oftast kan lämna sjukhuset samma dag, är stora. Det faktum att kringliggande vävnader inte skadas vid en ablationsbehandling, vilket är stor risk vid ett kirurgiskt ingrepp, har avgörande betydelse för patientens livskvalitet.
– Det vi sett hittills från studien i Toronto är lovande. Jag ser framför mig att studien i Magdeburg kommer att förstärka den bilden och visa att TRANBERG-systemet levererar goda behandlingsresultat.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev