Home Nyheter BioStock Studio: Cereno Scientific sätter nytt fokus för CS1

BioStock Studio: Cereno Scientific sätter nytt fokus för CS1

BioStock Studio: Cereno Scientific sätter nytt fokus för CS1

1 oktober, 2020

Cereno Scientific, som utvecklar läkemedel inom kardiovaskulära sjukdomar, presenterade i dagarna en ny klinisk strategi för sin ledande kandidat CS1. Den nya planen innebär att man i första hand kommer att inrikta CS1 mot pulmonell arteriell hypertension, PAH, i enlighet med den orphan drug-status som FDA tilldelade bolaget i våras och de råd som den kommersiella och vetenskapliga expertisen som bolaget har knutit till sig har gett. Samtidigt har bolaget genomfört en riktad emission om 60 Mkr samt upptagit ett lån om 10 Mkr. Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen kom till BioStocks studio för att berätta mer. 
Se hela intervjun med Cereno Scientifics vd Sten R. Sörensen nedan.


Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev