Home Nyheter BIO-Europe Digital 2020 – fem svenska life science-bolag som deltar

BIO-Europe Digital 2020 – fem svenska life science-bolag som deltar

BIO-Europe Digital 2020 – fem svenska life science-bolag som deltar

26 oktober, 2020

Idag inleds en digital version av höstens upplaga av BIO-Europe, den största partneringkonferensen inom life science i Europa. Under 4 dagar kommer fler än 1700 bolag från 60 olika länder samlas online för att delta i det virtuella eventet. BioStock har kontaktat några av de svenska bolag som deltar; Stayble Therapeutics, Xintela, RhoVac, Idogen och Cyxone för att höra om deras förväntningar inför eventet och deras tankar om att det genomförs i digitalt format.
Idag skulle egentligen tusentals ledande befattningshavare från internationella bioteknik- och läkemedelsbolag samt investerare och affärsutvecklare packa väskan för att bege sig till München och BIO-Europe. Men Covid-19-pandemin kom emellan och därmed genomförs en digital upplaga av eventet istället. Under fyra dagar (26-29 oktober) kommer framförallt mängder av spännande partneringmöten hållas, men även en del bolagspresentationer och paneler.
Även i våras behövde eventet flyttats från den tänkta eventstaden – Paris – och ut på nätet på grund av den rådande situationen. BioStock ställde sig då frågan om virtuella partneringkonferenser och investerarevent är här för att stanna. Denna gången har BioStock kontaktat några som deltar i årets konferens; högaktuella life science-bolagen Stayble Therapeutics, Xintela, RhoVacCyxone och Idogen för att ta reda på vad de tycker om att BIO-Europe hålls digitalt.

Förväntansfulla bolag

Enligt de kontaktade bolagen finns det många fördelar med att eventet hålls digitalt. De menar att ännu fler internationella bolag kan delta då det inte krävs flera timmars resande för att komma till eventet, vilket gör att man sparar både tid och pengar. Dock går man miste om det spontana mötandet och face-to-face-sammankomsterna som kan vara viktiga för att etablera nya och starka relationer.
Vi passade även på att fråga bolagen om vad de har för förväntningar inför BIO-Europe. De flesta av dem berättade att syftet med eventet för dem är att fortsätta redan initierade diskussioner samt träffa ett antal nya potentiella partners. I många fall handlar det om att identifiera affärs- och licensmöjligheter som är viktiga för deras läkemedelskandidater.

Stayble Therapeutics vill bygga och underhålla relationer med framtida partners

Mattias Münnich, VP Business Development Stayble Therapeutics

BioStock kontaktade Mattias Münnich, VP Business Development i Stayble TherapeuticsMattias berättade att de sorterat bland flera tusen deltagande bolag för att hitta de som har ett intresse i Stayble Therapeutics verksamhetsområde, vilket är kronisk diskogen ryggsmärta. I diskussionerna med andra läkemedelsbolag vill de uppmärksamma det enorma terapeutiska behov som finns inom just kronisk diskogen ländryggssmärta och hur bolagets injicerbara läkemedel STA363 är positionerat för att fylla detta tomrum.
Vad förväntar ni er att få ut av ert deltagande på BIO-Europe?
– Det handlar om att bygga och underhålla relationer med framtida kommersiella partners. Konferensen erbjuder ett forum för att träffa läkemedelsbolag från hela världen. Där finns flera tusen bolag representerade och inför konferensen sorterar vi ut och bjuder in bolag till möte som har intresse inom Staybles verksamhetsområde. Ett bra förarbete ger ofta många relevanta möten och konkreta diskussioner.
– Vårt mål med konferensen är att sprida kunskap om vårt program runt STA363 och diskutera hur vår produkt kan komplettera potentiella partners produktportföljer. Vi gör det här för att underhålla eller komma upp på relevanta partnerbolags bevakningslista. Att bygga relationer tidigt och låta bolagen följa oss över tid är också viktigt för att snabba på processen runt en framtida deal när den tidpunkten kommer. Då är det viktigt att förtroende finns och att vi över tid har kunnat visa successiva framsteg.
Vilken typ av aktörer kommer ni att träffa och vilket budskap kring er verksamhet blir viktigast för er att belysa i dessa samtal?
– På BIO-Europe riktar vi in oss på att träffa stora och medelstora läkemedelsbolag som har ett intresse inom ortopedi och/eller smärta. Innan ett möte är det viktigt att förstå varför läkemedelsbolaget är intresserat av att träffa oss. Ju bättre förberedda vi är här desto bättre kan vi fokusera diskussionen och rikta budskapet för den aktören.
– Övergripande för alla diskussioner är att uppmärksamma läkemedelsbolaget på det enorma terapeutiska behov som finns inom behandling av just kronisk diskogen ländryggssmärta och hur STA363 är positionerat för att fylla detta tomrum. Kan vi belysa detta med incidensdata från partnerns territorium och komplettera med lokala riktlinjer för behandling av kronisk ryggsmärta idag vinner man förtroende. Enkelheten i konceptet är naturligtvis också viktigt att lyfta fram och att vägen till marknaden är klarlagd.
Vilken betydelse tror du att det kommer få att konferensen hålls digitalt?
– Det blir mer fokus på de individuella förbokade mötena och mindre spontana eller allmänbildande möten. Det är naturligtvis lättare att bygga relationer när man träffas fysiskt, dock märker vi en febril nivå i föraktiviteterna. Det verkar finnas ett uppdämt behov av att knyta nya kontakter och scouta nya möjligheter. Kanske är detta en konsekvens av en längre period med reserestriktioner och begränsade aktiviteter inom affärsutveckling som följd. Stayble har nu också ett projekt inom klinisk fas IIb-utveckling utan territoriella begränsningar. Det lockar ett stort intresse då utbudet av fas IIb-projekt är begränsat.

Xintela förväntar sig ta rejäla kliv framåt i partneringdiskussioner

Thomas Areschoug, CBO Xintela

Thomas Areschoug, CBO i Xintela, berättar att de kommer fortsätta redan initierade diskussioner samt träffa ett antal nya potentiella partners under BIO-Europe. I diskussionerna kommer de särskilt lyfta fram deras nya indikation inom onkologi – trippelnegativ bröstcancer – men även bolagets stamcellsprodukt för behandling av artros.
Vad förväntar ni er att få ut av ert deltagande på BIO-Europe?
– Vi hoppas ta rejäla kliv framåt i våra pågående partneringdiskussioner samt att knyta flera nya intressanta kontakter. En viktig del i detta arbete är också att utveckla och bygga långsiktiga relationer med potentiella partners.
Vilken typ av aktörer kommer ni att träffa på BIO-Europe och vilket budskap kring er verksamhet blir viktigast för er att belysa i dessa möten?
–  Vi kommer att fortsätta våra redan initierade diskussioner om möjliga samarbeten med flera globala läkemedelsbolag, samt träffa ett antal nya potentiella partners. Vad gäller vårt onkologiprojekt finns ett särskilt stort intresse för vår nya indikation trippel-negativ bröstcancer, där det medicinska behovet är mycket stort och marknaden enorm. Våra nya data med funktionshämmade antikroppar som visar att vårt behandlingskoncept mot trippel negativ bröstcancer har stor potential, får naturligtvis stor uppmärksamhet.
–  Inom stamcellsområdet kommer vi lyfta fram att vi inom kort lämnar in vår ansökan till läkemedelsverket om produktionstillstånd för vår stamcellsprodukt i vår GMP-enhet och att vi därmed snabbt närmar oss vår första kliniska studie för att utvärdera våra stamceller för behandling av artros. Vi kommer också träffa nya bolag som är intresserade av stamceller för behandling av Covid-19 associerad ARDS och här har vi lovande resultat från vår pågående behandlingsstudie som vi kommer lyfta upp.
Vilken betydelse tror du att det kommer få att konferensen hålls digitalt?
– En fördel med att eventet hålls digitalt är att ännu fler internationella bolag kan delta. Det krävs inte flera timmars resande för att komma till eventet vilket gör att man sparar både tid och kostnader.

RhoVac vill knyta ytterligare kontakter

BioStock kontaktade RhoVacs vd Anders Månsson som berättade att de kommer knyta ytterligare kontakter med andra läkemedelsbolag som är intresserad av att vara licenstagare till bolagets antigenbaserade cancerterapi, RV001, för eliminering av metastaserande cancerceller.

Anders Månsson, vd RhoVac

Vad förväntar ni er att få ut av ert deltagande på BIO-Europe?
– Knyta ytterligare kontakter och uppdatera existerande potentiella partners angående utvecklingen i RhoVac.
Vilken typ av aktörer kommer ni att träffa och vilket budskap kring er verksamhet blir viktigast för er att belysa i dessa samtal?
– Vi träffar helst läkemedelsbolag som är intresserade av att vara licenstagare till vår läkemedelskandidat RV001.
Vilken betydelse tror du att det kommer få att konferensen hålls digitalt?
– Man kan absolut hålla redan existerande dialoger uppdaterade via digitala media, men det kan vara svårt att etablera nya relationer. Man går också miste om det spontana mötandet.

Cyxone seeks to increase the visibility of the company

BioStock has talked to Tara Heitner, CEO at Cyxone, who told us that they will be focusing on meeting midsize to large pharma and biotech companies with the resources to support the further development and commercialization of Rabeximod, their drug candidate for the severe autoimmune disease rheumatoid arthritis (RA).

Tara Heitner, CEO Cyxone

What do you expect to achieve during BIO-Europe?
– We seek to increase the visibility of the company, make initial contact to potential partners and gain greater insight into RA unmet needs from the pharma perspective. We seek input and feedback from potential partners and will scout for interest in Rabeximod for RA and/or Covid-19 (ARDS).
What kind of companies/organizations/people will you meet and what will be the most important message from Cyxone in those meetings?
– We’re focused on meeting midsize to large pharma and biotech companies with the resources to support the further development and commercialization of Rabeximod. The message we wish to convey is that Cyxone is growing in scope and size. We are putting resources into the company and building up internal competencies. Cyxone is bringing our programs to the next level and we are seeking the ideal partner for co development, licensing and commercialization of Rabeximod.
What do you think about BIO-Europe being in digital format this year, will that affect you in any way?
– I will miss the face to face meetings which I think is important in building the strong relationships needed to make partnerships. The live venue allows for random meetings and networking that usually leads to unexpected but valuable new connections. It’s great that we live in an era where the online meeting is an option however since it would be irresponsible to hold large conference at this time.

Idogen vill bygga relationer med ledande big pharma-bolag

BioStock kontaktade Anders Karlsson, vd i Idogensom berättade att en digital version av BIO-Europe passar dem utmärkt med tanke på vilket skede de befinner sig i just nu. Idogen utvecklar tolerogena cellterapier med syfte att behandla oönskad aktivering av immunsystemet. Bolaget driver projekt inom områdena hemofili, organavstötning efter transplantation samt sällsynta, svåra autoimmuna sjukdomar.

Anders Karlsson, vd Idogen

Vad förväntar ni er att få ut av ert deltagande på BIO-Europe?
– Vi vill bygga relationer med ledande big pharma-bolag och finna partners för framtiden. Dessutom vill vi upprätthålla och utveckla tidigare initierade kontakter.
Vilken typ av aktörer kommer ni att träffa och vilket budskap kring er verksamhet blir viktigast för er att belysa i dessa samtal?
– Främst stora läkemedelsbolag – big pharma – som önskar uppdatering om vår teknologi. Även möjliga leverantörer och samarbetspartners för vissa projekt.
Vilken betydelse tror du att det kommer få att konferensen hålls digitalt?
– Det blir effektivt. Dagarna är välbokade och vi behöver inte resa. I det skede som vi är i just nu passar det utmärkt.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev