Home Nyheter Artros uppmärksammas för 24:e året i rad

Artros uppmärksammas för 24:e året i rad

Reumatism

Artros uppmärksammas för 24:e året i rad

12 oktober, 2020

Den 12:e oktober är det artrosdagen, en global dag för att uppmärksamma världens vanligaste ledsjukdom. Malmöbaserade Cyxones läkemedelskandidat Rabeximod är tänkt att användas vid behandling av reumatism, en svår autoimmun sjukdom som 4 miljoner människor lider av runt om i världen. Målet är att ge patienter en säker och effektiv behandling, som kan tas bekvämt och som inte bara behandlar symptomen utan även stoppar skadorna på lederna innan de blir för svåra och oåterkalleliga. Bolaget håller just nu på att designa en fas II-studie som väntas starta under den senare delen av 2021.
Artrosdagen är ett globalt initiativ som startade 1996 för att uppmärksamma världens vanligaste ledsjukdom, som inte bara påverkar hälsan hos miljontals människor men även den globala ekonomin. Även om sjukdomen är relativt vanlig så är den fortfarande inte särskilt väl utforskad. Det finns över 100 olika typer av artros där reumatism är en undertyp. Reumatism är en autoimmun sjukdom där lederna i kroppen blir inflammerade, vilket gör att de ömmar, svullnar och stelnar, vilket i sin tur leder till smärta när den drabbade rör på sig. Det är också vanligt att inflammationen skadar området kring leden vilket påverkar patientens rörlighet och om sjukdomen inte behandlas så kan lederna få oåterkalleliga skador och förstöras helt.

Effekterna varierar från person till person

Reumatism påverkar alla olika och i olika grad, där symptomen varierar från person till person. Sjukdomens aktivitetsnivå kan utöver det variera över tid. Smärta, stelhet, trötthet och feber kan öka under några år för att sedan mildras och till slut helt försvinna. Men den kan också successivt bli värre med åren, vilket i själva verket är vad de flesta reumatiker upplever.

Sjukdomens fyra stadier


Sjukdomsförloppet kan delas in i fyra stadier där det första stadiet är när inflammationen i leden och vävnaden svullnar. Cyxone tror att Rabeximod kan sättas in redan i det här stadiet tack vare sin säkerhets- och tolerabilitetsprofil för att stoppa skadorna på lederna.
Under det andra steget börjar inflammationen skada brosket runt leden. Utöver smärtan som det medför kan patienten tappa rörlighet i leden.
När sjukdomen når det tredje stadiet räknas den som svår. Nu är kuddarna mellan benen helt utnött och benen har börjat gnidas mot varandra, vilket gör att rörligheten ytterligare försämras och att musklerna börjar tappa sin kraft.
I det fjärde stadiet finns det inte längre någon inflammation i leden, som nu helt slutat fungera. Den kan vara fullständigt förstörd och benen kan helt ha växt ihop.

Ökad risk för andra sjukdomar

Utöver smärtan som ofta är associerad med reumatism gör problemen med rörligheten att patienten även riskerar att drabbas av fetma, högt kolesterol, problem med hjärtat och diabetes. Bortsett från de rent medicinska bekymren är det också vanligt för reumatiker att få svårt att behålla jobbet, särskilt om det är fysiskt krävande. Detta är så klart ett hårt slag för varje individ och leder samtidigt till höga kostnader för samhället i form av sjukskrivningar och förtidspensioneringar.
2017 led ungefär personer av reumatism i USA, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien, Storbritannien och Japan. 3,3 miljoner av dessa led av måttlig till allvarlig reumatism. Enligt statistik drabbas 41 av 100 000 av reumatism varje år, där det är två till tre gånger vanligare att kvinnor drabbas. Marknaden för att behandla sjukdomen låg 2018 på ungefär 25 miljarder USD och växte med 4,1 procent på årsbasis. Den förväntas ha växt till över 36 miljarder USD till år 2027.

Autoimmun sjukdom utan botemedel

Som med alla andra autoimmuna sjukdomar är uppkomsten relativt okänd, utöver att det beror på en mix av genetiska faktorer och omgivning. Just nu finns det inget botemedel mot reumatism så målet med behandling är att förhindra progressionen så mycket som möjligt. Medicinerna som används vid behandling är dyra, besvärliga och medför risker för allvarliga bieffekter och en stor del av patienterna svarar inte heller särskilt väl på behandling. Det är här Rabeximod kommer in i bilden.

Kostnadseffektiv behandling som höjer livskvaliteten

Det finns flera sjukdomshämmande antireumatiska läkemedel, även kallade DMARD, för behandling av reumatism. Av alla fall världen över behandlas ungefär 800 000 med hjälp av cellgiftet methotrexate. Av de fallen misslyckas nästan en tredjedel vilka då behöver prova andra metoder. Nästa steg brukar vanligtvis vara att lägga till eller att helt gå över till TNF-blockerare, läkemedel som är kända för att vara effektiva, men som måste injiceras och som medför säkerhetsrisker. Cyxones ambition med Rabeximod är att användas både tidigt och senare delar av sjukdomen för att förbättra livskvaliteten för patienten över en längre tid.

Fas II-tester väntar

Läkemedlet utvecklas som en first-in-class-kandidat, vilket betyder att den har en alldeles ny mekanism som ger en sjukdomsmodifierande effekt med färre och mindre allvarliga bieffekter jämfört med existerande läkemedel.
Rabeximod hämmar de pro-inflammatoriska makrofagerna som är centrala i immunsystemets inflammatoriska process och som är huvudanledningen till att lederna förstörs hos reumatikern. Att läkemedlet har förmåga att rikta in sig på makrofagerna betyder att Rabeximod inte stör immunsystemet i sin helhet. Rabeximod agerar dessutom tidigare i immunkaskaden än tillgängliga behandlingar, vilket enligt bolaget sannolikt gör att läkemedlet ger effekt utan risk för infektioner och andra problem som vanligtvis uppstår när immunförsvaret hämmas.
Tidigare kliniska fas I-studier har gett preliminära bevis för läkemedlets effekter samt gett en fördelaktig säkerhetsprofil. Starten för nästa kliniska studie väntas under andra halvan av 2021.

Livesänd paneldiskussion

The European League Against Rheumatism (EULAR) arrangerar en livesänd paneldiskussion på ämnet “Risker och påverkan på arbetsplats för européer med reumatism under COVID-19-recessionen”. Diskussionen hålls den 12 oktober 14.00 – 15.30 centraleuropeisk tid. Vill du veta mer kan du besöka EULAR:s hemsida.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev