Home Nyheter Cyxone ser fram emot en händelserik höst

Cyxone ser fram emot en händelserik höst

Cyxone ser fram emot en händelserik höst

4 september, 2020

När Tara Heitner kom in som ny vd i det Malmöbaserade bioteknikbolaget Cyxone, markerade det början på en ökad aktivitetsnivå i bolaget. Strax efter tillträdet i juni meddelade man om inlämnade patentansökningar, genomförde rekryteringar av vetenskapliga rådgivare och en utvecklingschef, samt etablerade ett nytt samarbete inom en ny indikation. Nyheterna satte fart på aktiekursen som steg med över 40 procent under sommarmånaderna, vilket har väckt förhoppningar om ytterligare värdeskapande händelser framöver.
Cyxone utvecklar immunmodulerande läkemedel mot autoimmuna sjukdomar som ledgångsreumatism (RA) och multipel skleros (MS). Bolaget förbereder sina båda kandidater för nästa steg i de kliniska utvecklingsprogrammen. För Rabeximod väntar en fas II-studie mot RA och T20K mot MS ska prövas i en kommande fas I-studie. BioStock har kikat närmare på Cyxones nysläppta Q2-rapport.

Q2-siffrorna visar ökad aktivitet

Cyxone ökade förlusten till 14,2 Mkr jämfört med 6,7 Mkr för samma period 2019. Kassabehållningen uppgick till 40,6 Mkr på balansdagen och bolaget redovisade ett negativt kassaflöde om 11,2 Mkr för perioden.
Den ökade förlusten och det större negativa kassaflödet speglar det faktum att bolaget har växlat upp utvecklingsarbetet jämfört med förra året. Toxikologistudierna för Rabeximod genomfördes under första halvåret och datan håller på att sammanställas för analys och tillverkningen av ny Rabeximod-substans har inletts.
I juni lämnade Cyxone även in fyra patentansökningar för att skydda nya innovativa resultat. De nya patenten kommer att ge bolaget utökat skydd inom fler sjukdomsområden och vidare skydd för tillverknings- och formuleringsprocesser gällande Rabeximod, samt ge potential att förlänga patentskyddet och exklusiviteten till 2043.

Stärkt fokus på läkemedelsutvecklingen

Cyxone knöt under sommaren till sig dr Maarten Kraan och professor Rikard Holmdahl som nya seniora medlemmar av bolagets vetenskapliga råd. Båda är välrenommerade forskare med lång erfarenhet inom inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar. BioStock får anledning att inom kort återkomma med en fördjupning kring de nya vetenskapliga rådgivarna.
Under augusti presenterade Cyxone Christin Arrhenius Bokedal som Head of Development, en roll som innebär att hon kommer att leda och koordinera bolagets prekliniska och kliniska utvecklingsprogram.
Christin har en apotekarexamen från Uppsala universitet och har lång och mångsidig erfarenhet av läkemedelsutveckling i flera olika roller, bl.a. inom Regulatory Affairs, Quality Assurance och Medical Affairs. Hon kommer närmast från Teva Sweden och inleder sin tjänst på Cyxone under hösten.

Malin Berthold, COO Cyxone

»Vi ser att Christin kommer tillföra stor kunskap till bolaget genom sin breda kompetens inom projektledning, prekliniska och kliniska studier samt hennes gedigna erfarenhet inom medicinsk information, registreringshandläggning och kvalitetsarbete. Hennes stora bredd inom läkemedelsutveckling i kombination med förmågan att få saker gjorda utan att tappa kvalitet och fokus kommer att utgöra en stor tillgång för Cyxone som just nu befinner sig i en otroligt spännande utvecklings- och tillväxtfas« – Malin Berthold, COO Cyxone, i ett pressmeddelande.

Aktiekursen har slagit index

Cyxones aktiekurs började röra sig norrut i samband med att Tara Heitner anslöt som ny vd den 1 juni. Därefter har kursen fortsatt att stiga i takt med de nyheter som bolaget har släppt. Den generella börsutvecklingen har varit god under sommarmånaderna, Stockholmsbörsens All share-index ökade med 10 procent mellan 1 juni och 31 augusti och särskilt bra har det gått för de mindre bolagen. First North-index i Stockholm steg med 29 procent. Under samma period steg Cyxones aktiekurs med 43 procent.

Tara Heitner, vd Cyxone

Covid-19 ett nytt potentiellt område

En anledning till marknadens intresse kan vara det avtal med uppfinnaren och entreprenören dr Kalev Kask som annonserades i juni. Samarbetet innebär att Cyxone utvidgar sina terapiområden till att även omfatta sjukdomstillstånd som är förknippade med Covid-19. Cyxone kommer att äga samtliga rättigheter till projektet och även bära utvecklingskostnaderna. I gengäld innehar Kalev Kask option att teckna nya aktier i Cyxone, totalt upp till 4 908 028 aktier.
I juli skickade dr Kask in en patentansökan som en grundläggande åtgärd i utvecklingsarbetet och i samband med det utnyttjades även en del av optionen då 202 274 nya aktier i Cyxone tecknades till kursen 4,45 kr per aktie, vilket innebar ett kapitaltillskott på cirka 900 000 kr. Optionen att teckna de resterande aktierna förfaller den 1 oktober och kan potentiellt tillföra Cyxone ytterligare drygt 20 Mkr.

Kommande händelser

Huruvida dr Kask väljer att lösa in sina optioner eller ej är dock inte höstens enda nyhetshändelse för Cyxone. Bolaget ska exempelvis bocka av ett antal punkter innan man kan starta det kliniska fas II-programmet med Rabeximod och Tara Heitner har under sommaren aviserat sina ambitioner att utöka personalstyrkan i bolaget för att ytterligare skruva upp takten i utvecklingsarbetet. Biostock ser fram emot att följa Cyxone under de kommande månaderna, vilket även aktiemarknaden gör.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev