Home Nyheter CombiGene ökar farten i epilepsiprojekt

CombiGene ökar farten i epilepsiprojekt

CombiGene ökar farten i epilepsiprojekt

3 september, 2020

CombiGene kunde idag meddela att ett avtal har undertecknats med den spanska genterapitillverkaren Viralgen för produktion av läkemedelskandidaten CG01. Valet av partner grundas i det faktum att Viralgen kan tillverka kandidaten storskaligt, vilket ger kostnadsbesparingar och en snabbare utveckling av CG01, en genterapi som utvecklas för behandling av patienter med läkemedelsresistent fokal epilepsi.
Genterapibolaget CombiGene genomförde i juli en framgångsrik pilotproduktion av CG01 hos Viralgen. Att man nu går vidare i processen och väljer motparten som tillverkare, grundas i att bolaget kan erbjuda en suspensionsproduktionsmetod baserad på den branschledande tillverkningsprocessen för cellinjer, AskBios Pro10-plattform.
Därmed lämnar bolaget den adherenta produktionsmetod som använts tidigare och som är svår att skala upp, samtidigt som den är kostsam och tidskrävande.

»Vi är mycket glada över detta samarbete. Vår produktionsplattform kommer att ge stort värde till CombiGenes utveckling inom epilepsi genom att möjliggöra snabb, storskalig utveckling från preklinik, klinisk utveckling och hela vägen till kommersiell användning« – Javier Garcia, vd Viralgen


Med Viralgens suspensionsmetod kan CombiGene använda en och samma process för att producera material till CG01-projektets avslutande prekliniska studier, kommande kliniska studier och när produkten slutligen når marknaden och patienterna.

Tidigare samarbetspartners kvarstår

För CombiGenes andra leverantörer, CGT Catapult och Cobra Biologics, innebär CombiGenes nya avtal med Viralgen att samarbetet med CGT Catapult angående utveckling av en adherent produktionsmetod kommer att fortgå, avseende utvecklingen av analysmetoder som ska säkerställa kvaliteten i produktionen. Detta samarbete beräknas ge färdiga analysmetoder under september månad innevarande år. Vad gäller samarbetet med Cobra Biologics angående produktion av plasmider, så kommer det att fortsätta som tidigare.

»Genom avtalet med Viralgen tar CombiGene ett stort steg mot att ha en komplett produktionsmetod på plats. De få bitar som saknas för att starta en storskalig produktion räknar vi med att få plats inom en nära framtid. Vi befinner oss därmed i en position där vi snart har allt på plats för att börja producera material för de avslutande prekliniska studierna, bland annat toxikologi- och biodistributionsstudierna«, säger Jan Nilsson, vd CombiGene i en kommentar till BioStock

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev