Home Nyheter 2cureX prelanseringingsaktiviteter lönar sig

2cureX prelanseringingsaktiviteter lönar sig

2cureX prelanseringingsaktiviteter lönar sig

8 september, 2020

Vi närmar oss hösten och därmed också 2cureX officiella marknadslansering av sitt IndiTreat-test som väntas ske vid ESMO-konferensen som börjar den 19 september. Med tanke på att fler kliniska data kommer att släppas under de kommande månaderna, är sannolikheten stor att 2cureX kommer fortsätta generera intresse från investerare, och ett efterföljande ökat bolagsvärde. Om dessa förutsägelser går i uppfyllelse, beror det till stora delar på bolagets prelanseringsaktiviteter som syftar till att grundligt förbereda de europeiska marknaderna för kommersialiseringsfasen av IndiTreat.
Stärkta av sommarens övertecknade riktade nyemission som tillförde bolaget över 40 Mkr, samt genom rekryteringen av Michael Lutz och Nils Brünner i styrelsen som tillför värdefull klinisk och entreprenöriell erfarenhet, kommer Köpenhamnsbaserade 2cureX  snart att lansera IndiTreat. IndiTreat är ett kliniskt test baserat på principerna för Functional Precision Medicine (FPM) som kan förutsäga vilken behandling som fungerar bäst hos varje patient med kolorektalcancer. Under året har bolaget tagit flera viktiga steg för att marknadslansera IndiTreat framgångsrikt.
En av de kanske viktigaste förberedande aktiviteterna inför lanseringen har varit det sex månader långa Early Access Program som startade i mars i år. Aktiviteterna i programmet inkluderar att se till att alla IndiTreat-processer fungerar som de ska, delta i kommersiella dialoger med kunder och implementera supportprocesser som beställning, fakturering, konsultation och kundsupport. Sådana aktiviteter syftade till att lyfta fram IndiTreats potential som ett FPM-verktyg bland potentiella konsumenter, samt att ackumulera interna kunskaper om den kommersiella processen för IndiTreat inom olika europeiska marknadssegment.

Prelanseringsaktiviteter ger IndiTreat ökad marknadsaccess

2cureX fick CE-IVD-märkning för IndiTreat i slutet av 2018. Detta gav bolaget möjlighet att införa FPM-testet på sjukhus över hela Europa och därmed inleda en serie aktiviteter före lanseringen. Dessa har inkluderat att delta i en serie samarbeten, inte enbart med cancerkliniker och sjukhus i Norden och i Tyskland som kan få förstahandserfarenheter med IndiTreat, utan också med in vitro-diagnostiska (IVD) distributionspartners i andra delar av Europa, som kan hjälpa till att utöka IndiTreats marknadspotential inför den officiella lanseringen.
De kliniska samarbetena inkluderar Vejle universitetssjukhus i Danmark, Docrates i Finland och Skåne universitetssjukhus i Lund, några av de viktigaste cancerklinikerna i Norden.
För att ytterligare utöka 2cureXs marknadspenetrering efter lansering, har bolaget tecknat distributionsavtal med YourRad för att täcka den svenska marknaden, med Paralax Life Sciences Group i Bulgarien för att nå en stor del av den östeuropeiska marknaden och med Lab52 för att exponera IndiTreat för en större kundbas på de portugisiska och spanska marknaderna.

IndiTreats marknadsmöjligheter utökas

Hittills har Early Access-programmet bekräftat det stora behovet och önskan bland kliniker att inkludera ett FPM-test som IndiTreat i daglig onkologisk praxis, och 2cureX har nått en position där detta kan utnyttjas under den kommande marknadslanseringen. Efterfrågan på bolagets produkt understryks ytterligare av det faktum att man har erhållit tre stora internationella bidrag under det senaste kvartalet.
Två av bidragen var på 1 MEUR vardera från det tyska utbildningsministeriet (Bundesministerium für Bildung und Forschung, BMBF). De stöder projekt och samarbeten som har syftat till att utvidga användningen av IndiTreat-testet till att inkludera förutsägelsen av immunterapier för behandling av äggstockscancerpatienter, och å andra sidan att stödja bolaget automatiseringsinitiativ för att decentralisera testningen av patientprover.
 

En tillväxtperiod ligger i korten för 2cureX

En marknadsanalys som publicerades förra veckan pekar på att 2cureX är på gång. IndiTreat förväntas generera en begränsad försäljning det närmaste året, eftersom marknadspenetrationen av ny avancerad teknik behöver tid innan en bredare medicinsk acceptans kan få fotfäste, analytikerna ser en tydlig potential för tillväxt under år 2022 och framåt. De kliniska data som förväntas i början av nästa år från bolagets valideringsstudie i kolorektal cancer – men också resultatet av pågående samarbeten – förväntas ytterligare underlätta marknadspenetrationen och valideringen av IndiTreat.
Analytikerna pekar också på att 2cureX expanderar till andra indikationer som en styrka som bär dem framåt, och förutspår en uppgång med 30 procent från dagens aktiekurs under de närmaste sex månaderna.

IndiTreat lanseras under ESMO 2020

Med de ökade förväntningarna när IndiTreats lansering närmar sig, ser BioStock fram emot att följa 2cureX under de kommande veckorna. ESMO 2020, en av de mest prestigefyllda cancerkonferenserna på global nivå och ett forum som samlar världens ledande onkologiska proffs och några av de bästa innovatörerna inom onkologifältet, kommer att äga rum mellan 19 och 21 september. 2cureX kommer innan dess att sätta upp en virtuell monter online mellan 14 september och 18 oktober där bolaget officiellt lanserar IndiTreat och visar upp det för registrerade deltagare.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev