Home Nyheter Pusselbitarna på plats i Japan för OssDsign

Pusselbitarna på plats i Japan för OssDsign

Japan flag is depicted on a puzzle, which the man's hand completes to fold.

Pusselbitarna på plats i Japan för OssDsign

20 augusti, 2020

Karolinska Developments portföljbolag OssDsign, som utvecklar regenerativa benimplantat, presenterade nyligen Muranaka Medical Instruments som sin partner på den japanska marknaden. Bolaget har även släppt sina delårssiffror för andra kvartalet och aviserat ledningsförändringar från och med den första september.  
Uppsalabaserade OssDsign utvecklar regenerativa implantat för reparation av benvävnad och befinner sig nu i en kommersialiseringsfas på sina huvudmarknader i USA, Japan och Europa. Bolaget, som är ett av investmentbolaget Karolinska Developments innehav, har haft som en av sina målsättningar under året att lansera sin produkt OssDsign Cranial PSI i Japan, den näst största marknaden för kranioplastik och kranierekonstruktion inom OECD.

Affärspartner i Japan

Före det regulatoriska godkännandet som bolaget erhöll under våren 2020 har OssDsign genomfört en framgångsrik förlansering i Japan med ledande neurokirurger som har kunnat använda OssDsign Cranial PSI kliniskt.
Produkten har även inkluderats i det nationella kostnadsersättningssystemet och i augusti presenterade bolaget Muranaka Medical Instruments som OssDsigns kommersiella partner i Japan.
Muranaka Medical Instruments är Japans största distributör av medicintekniska produkter. Bolaget har specialistkompetens inom utrustning för neurokirurgi och har närvaro på samtliga sjukhus och kliniker i landet.

Q2-siffror och ledningsförändring

OssDsigns har avancerat även på sina övriga marknader under året, om än med lägre takt än vad bolaget själva hade förväntat. Coronapandemin hämmade intäkterna som ändå växte med 13 procent under kvartalet jämfört med Q2 2019. Resultatet uppgick till -22,6 Mkr, en 23-procentig ökning av förlusten jämfört med året innan.
Belastningen på sjukvården under krisens inledningsfas innebar en mycket begränsad tillgång till sjukhusen för OssDsign och vårdinrättningar världen över sköt upp planerade operationer för att prioritera covid-19-patienter, något som också påverkade bolagets försäljning negativt.
Mot slutet av perioden började dock sjukhusen genomföra uppskjutna operationer från i våras och bolaget kunde även notera en mer normal schemaläggning av neurokirurgiska ingrepp framöver. En oroande utveckling har varit ökning av smittspridningen i USA igen med nya nedstängningar i bl.a. Florida och Kalifornien som följd.
OssDsigns förhoppning är dock att effekterna av coronapandemin ska mattas av, vilket skulle innebära att bolaget kan komma tillbaka på tillväxtspåret som skall leda till lönsamhet om ett par år och en omsättning på 200 Mkr år 2023, en målsättning som bolaget även uttryckte i samband med noteringen 2019. På vägen dit kommer bolaget att fortsätta att investera i kommersialiseringsprocesser och produktutveckling och det innebär också en kapitalanskaffning inom ett år.
Anders Lundqvist, vd i OssDsign sedan 2015, meddelade i juni att han kommer att gå i pension den 31 augusti. Till hans efterträdare har styrelsen rekryterat Morten Henneveld som har lång erfarenhet inom medtech-industrin och närmast kommer från det danska hörselhjälpmedelsbolaget GN Hearing där han var chef för avdelningen transformation och strategi och även ingick ledningsgruppen.

Ökad efterfrågan i Frankrike

En av Morten Hennevelds första uppgifter i OssDsign blir nu alltså att leda bolaget under marknadslanseringsprocessen i Japan, men bolaget har rört sig framåt även på andra marknader.
I Europa har bolaget märkt en stark efterfrågan i Frankrike, där man redan har genomfört ett antal operationer på flera ledande sjukhus. En bredare lansering kommer att ske när OssDsign kan presentera en nationell partner och där bolaget har inlett diskussioner med tänkbara kandidater.
Under presentationen av kvartalsrapporten kommenterade den avgående vdn för ovanlighetens skull bolagets aktiekurs. Enligt honom har kursutvecklingen varit en besvikelse och inte återspeglat de framsteg som bolaget har gjort. Han antydde att en förklaring har varit att några större investerare sålde under hösten 2019 och även under försommaren 2020. En av de större ägarna är Karolinska Development, vars innehav om cirka 13 procent har varit oförändrat sedan utgången av första kvartalet.
OssDsigns aktiekurs står i skrivande stund cirka sju procent lägre än vid inledningen av året och har under den senaste månaden stigit med ungefär tre procent. Utvecklingen i Japan, partnernyheter i Frankrike och smittspridningens effekter på sjukvården i USA kommer att vara kortsiktiga drivkrafter för aktiekursen framöver.
 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev