Home Nyheter Lundbeck avslutar utveckling av schizofrenibehandling i fas II

Lundbeck avslutar utveckling av schizofrenibehandling i fas II

Lundbeck avslutar utveckling av schizofrenibehandling i fas II

7 augusti, 2020

Den danska tungviktaren Lundbeck avslutar utvecklingen av ytterligare ett av sina projekt inom det centrala nervsystemet. Lu AF11167, en behandling mot schizofreni, befann sig i fas II då bolaget tog beslutet att avveckla projektet efter att man fastslagit att det var osannolikt att kandidaten skulle ha en positiv inverkan på patienter med negativa schizofrenisymptom.
Att utveckla behandlingar riktade mot det centrala nervsystemet (CNS) har visat sig vara mycket svårt och onsdagens besked är inte första gången Lundbeck har tvingats ta beslutet att avveckla ett av sina projekt inom CNS. Så sent som i mars lade man ner utvecklingen av foliglurax, en behandling mot dyskinesi (ofrivilliga rörelser), då en fas II-studie inte kunde separera kandidaten från placebo. Nu har man alltså tvingats att lägga ner ytterligare en CNS-kandidat i fas II.

Positiva och negativa schizofrenisymptom

Enligt WHO lider cirka 20 miljoner människor världen över av schizofreni, en psykossjukdom som karakteriseras av vanföreställningar, hallucinationer och tankestörningar. Sjukdomssymptomen brukar delas in i två kategorier – positiva och negativa. Positiva symptom adderar något till den drabbade, t.ex. att känna dofter som ingen annan känner. Negativa symtom tar istället något ifrån den drabbade; exempel på sådana symptom är att bli apatisk eller att tappa kommunikationsförmågan.

Nedslående fas II-resultat

Idag finns ingen behandling mot negativa symptom, något som Lundbeck ville ändra på genom Lu AF11167. Syftet med den aktuella proof-of-concept fas II-studien med Lu AF11167 var att undersöka kandidatens effekt på just negativa symptom. Kandidaten är en s.k. PDE10A1-hämmare riktad mot ett enzym genom vilket man hoppades kunna påverka signalsubstansen dopamin och därmed de negativa symptomen.
Men när fas II-resultaten kom var de nedslående läsning för Lundbeck då kandidaten inte hade den önskade effekten och det var osannolikt att man skulle uppnå statistisk signifikans gällande det primära utfallsmåttet. Baserat på detta tog Lundbeck beslutet att lägga ned projektet.

Flertal misslyckande inom PDE10A1

Lundbeck är dock inte ensamma om att ha misslyckats med en PDE10A1-kandidat. År 2014 lade t.ex. Kalifornienbaserade Omeros ned en kandidat riktad mot PDE10A1 efter oroande säkerhetsdata i djurförsök. Takeda har också varit verksamma inom det här PDE10A1-området men det japanska bolaget tvingades också avveckla sin kandidat TAK-063 mot schizofreni.
Det är dock värt att notera att läkemedelsjätten Merck har en PDE10A1-kandidat, MK-8189, mot schizofreni som just nu befinner sig i fas II.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev