Home Nyheter Integrum inväntar viktig milstolpe på väg mot kommersiellt genombrott

Integrum inväntar viktig milstolpe på väg mot kommersiellt genombrott

Integrum inväntar viktig milstolpe på väg mot kommersiellt genombrott

20 augusti, 2020

Medicinteknikbolaget Integrum fokuserar på att förbättra livet för amputerade genom skelettförankrade proteser baserade på bolagets OPRA-implantatsystem. De banbrytande produkterna finns sedan flera år på den viktiga USA-marknaden där man också har ett avtal med amerikanska försvarsdepartementet. Nu inväntar bolaget ett FDA-godkännande som kan ge ytterligare bränsle åt expansionsplaner och ett förestående kommersiellt genombrott. BioStock har talat med Integrums styrelseordförande och grundare professor Rickard Brånemark, för att få veta mer om bolagets innovativa teknologi och vad som väntar härnäst för Integrum.
Under 1960-talet gjorde professor Per-Ingvar Brånemark en upptäckt som skulle komma att förändra sjukvården världen över – nämligen att titan kunde växa samman med skelettvävnad. Brånemark kallade den här processen för osseointegration och dess första användningsområde var inom tandvården för att förankra tandimplantat i käken.
Idag har Mölndalsbolaget Integrum med sonen och medgrundaren Rickard Brånemark tagit osseointegration bortom tandvården och processen utgör nu en viktig del av bolagets teknologiplattform för utveckling av innovativa proteser för amputerade.

OPRA implantatsystem

Till grund för Integrums verksamhet ligger det egenutvecklade OPRA Implant System som innebär att man kan förankra en protes direkt till skelettet. På så sätt undviker man att förankra protesen i en hylsa, såsom traditionella proteser gör. Genom att förankra protesen direkt i skelett förbättrar man både protesens stabilitet samt patientens mobilitet. Dessutom är det betydligt bekvämare för patienten och leder till mindre smärta och tryck.

Patienten kontrollerar protesen

Integrums protessystem innebär inte bara ökad komfort och stabilitet, utan kan också ge patienten tillbaka känslan av att ha kontroll över sin kropp. Traditionella proteser upplevs ofta som främmande och icke-integrerade tillägg som patienten inte kan kontrollera. Genom att använda sig av implanterade elektroder har Integrum utvecklat en helt ny kategori av proteser som kan kommunicera med hjärnan med hjälp av artificiell intelligens. Teknologin innebär dels att patienten kan styra protesens rörelser neuro-muskulärt, men ger även patienten konstgjord känsel. Detta har visat sig har stor positiv inverkan på patienternas mentala välbefinnande och livskvalitet.

Stadig expansion mot viktig milstolpe

Sedan den första patienten opererades med ett OPRA implant 1990 har mer än 500 operationer utförts i 14 länder i takt med att Integrum stadigt avancerat på marknaden. Mycket fokus har legat på den amerikanska marknaden, världens största marknad för medtechprodukter, där man varit aktiv under nästan ett decennium och sedan fem år tillbaka även har ett FDA-godkännande.
Just nu behandlar FDA en ansökan från Integrum gällande s.k. Premarket Approval. Ett godkännande betyder att man tar ett mycket stort steg framåt på den viktiga amerikanska marknaden och skulle bl.a. underlätta för att få Integrums behandling godkänd av försäkringsbolag för ersättning, reimbursement, vilket är en viktig pusselbit för att ta marknadsandelar i USA.
För tre år sedan mottog Integrum en första order från amerikanska försvarsdepartementet och 2018 skrev man under ett ramavtal med departementet värt 60 Mkr. Nyligen har man även slutit ett samarbetsavtal med amerikanska Onkos Surgical. Bolaget med Rickard Brånemark i spetsen har dessutom forskningssamarbeten på plats med välrenommerade institutioner såsom MIT och Harvard Medical School samt ledande amerikanska sjukhus som Johns Hopkins och Walter Reed Army Medical Center.
BioStock fick möjligheten att tala med Integrums styrelseordförande och grundare Rickard Brånemark om bolagets teknologi, pågående samarbeten samt nästa steg i bolagets utveckling.
Rickard Brånemark, du är styrelseordförande i Integrum, ett bolag du även grundat tillsammans med din far, Per-Ingvar Brånemark. Skulle du kunna börja med att berätta lite kort om din professionella bakgrund och hur Integrums resa startade?
– Jag är civilingenjör i Teknisk Fysik från Chalmers och legitimerad läkare från Göteborgs Universitet med specialistkompetens i ortopedi. Min doktorsavhandling kartlade de biomekaniska egenskaperna hos osseointegrerade implantat, vilket bl.a. annat hjälpte till att designa om tandimplantaten så att de skulle bli starka nog att kunna gå på. 1997 skrev jag tillsammans med min ortopedikollega Magnus Ysander en stor EU-ansökan. Tyvärr fick vi inget EU-anslag den gången, men vårt arbete skapade underlaget för starten av Integrum 1998.

Rickard Brånemark, styrelseordförande och medgrundare, Integrum

– Inledningsvis delade jag min tid mellan Integrum och Sahlgrenska sjukhuset, fram till 2015. Det året fick Integrum ett speciellt FDA-godkännade, ett s.k. Humanitarian Device Exemption och jag flyttade till San Francisco och fick en professur i ortopedi vid University of California, San Francisco (UCSF) för att hjälpa till att skapa ett center of excellence där. Sedan 2019 jobbar jag deltid som forskare vid Center for Extreme Bionics, Biomechatronics Group, Massachusetts Institute of Technology (MIT), i Cambridge, Massachusetts, med fokus mot att utveckla nya kirurgiska principer för att förbättra samarbetet mellan människan och maskinen. I mitt fall är människan en amputerad person och maskinen en protes som sitter fast med Integrums implantat och använder Integrums styrsystem (e-OPRA).
Rötterna till Integrums teknologi återfinns inom tandvården och sträcker sig tillbaka till 1960-talet. Kan du kortfattat beskriva utvecklingen av er teknik för osseointegration, den process som innebär att skelettet växer samman med titanimplantat?
– Den del av Integrums teknologiplattform som är osseointegration utvecklades av min far på 60-talet och den första kliniska applikationen var tandimplantat. Han upptäckte att titan kunde växa samman med skelettvävnad. Kraftigt förenklat skulle man kunna säga att Integrums implantatsystem OPRA är ett stort tandimplantat, men det är många års forskning och utveckling som ligger bakom teknologin i dess nuvarande form.
Bolagets fokus ligger idag på att förbättra livskvaliteten för amputerade med skelettförankrade proteser. Vilka fördelar innebär Integrums produkter jämfört med mer traditionella proteser som inte är förankrade i kroppen?
– Med tanke på vår bakgrund är parallellen till tandimplantat uppenbar. Tandimplantat känns och fungerar som egna tänder. Löständer sitter dåligt fast och ger skavsår i gommen. Integrums amputationsimplantat sätter fast protesen till skelettet, precis som ett riktigt ben sitter fast. Traditionella proteser sitter fast med en hylsa utanpå benet och ger precis som löständer skavsår mot huden och sitter dåligt fast eller kan till och med ramla av.
– Med vår lösning kan man sitta och gå mer som om man inte vore amputerad och vi har flera fantastiska patientberättelser från personer som blivit hjälpta – dessa går att hitta på vår hemsida. Bland annat från Erik Ax, som har haft sitt implantat i mer än 20 år och dessutom fyller 80 år i september!
Integrum är också ledande på ett område som för en oinvigd närmast gränsar till science fiction, nämligen proteser som kan kontrolleras neuro-muskulärt av dess bärare. Kan du berätta lite om den här banbrytande teknologin och hur den kan påverka patienterna?
– Att förankra en amputationsprotes på bästa sätt till kroppen leder till avgörande förbättringar jämfört med traditionell teknik. För att protesen skall bli mer lik ett riktigt ben eller riktig hand, krävs ännu mer. Protesen måste kunna ”tala” med hjärnan på ett sätt som är enkelt för hjärnan, precis som när man viftar med handen. Det kan man göra utan någon påtaglig mental ansträngning, man gör det naturligt.
– Hur kan då protesen prata med hjärnan på ett naturligt sätt? Vi bestämde oss för att använda implanterade elektroder som känner av muskelrörelser och som kan sända signaler till nerver för att skapa konstgjord känsel. Det OPRA-implantat som vi redan använt under många år har ett genomgående hål som är förslutet med en liten skruv. Denna lilla skruv omvandlade vi till en smart skruv med 16 mycket tunna ledningar som kopplas till muskler och nerver inne i kroppen och på utsidan till Integrums elektronikenhet. Denna elektronikenhet kan med hjälp av artificiell intelligens tala med hjärnan på ett naturligt sätt.

»På vår huvudmarknad USA är Integrum det enda bolaget som har en FDA-godkänd produkt. «  – Rickard Brånemark, styrelseordförande och medgrundare, Integrum

Redan 2013 blev en svensk historisk som den första patienten någonsin som fick en protes som både ger patienten känsel och kan kontrolleras via neuro-muskulära impulser inopererad – hur har det påverkat intresset för Integrum, inte minst internationellt?
– Integrum leder denna utveckling och vi är många år före konkurrenterna. Det finns idag ingen konkurrent som har ett system som kan användas utanför laboratoriet, men det har Integrum haft på plats sedan 2013. Detta är ett mycket avancerat system inom ett mycket resurskrävande område, men trots detta är det ett litet svenskt bolag som leder denna utveckling.
– Intresse finns från amerikanska Department of Defense sedan länge. Integrum har förstås varit måna om att detta intresse skall leda till ett konkret samarbete och vi har sedan 2018 även ett kommersiellt avtal på plats. Vårt fortsatta samarbete med Chalmers och Sahlgrenska Sjukhuset, samt med MIT och Harvard Medical School i USA, kommer fortsatt att stärka vår position.
Hur ser det globala konkurrenslandskapet ut inom ert verksamhetsområde och hur väl är Integrum positionerat gentemot sina konkurrenter?
– På vår huvudmarknad USA är Integrum det enda bolaget som har en FDA-godkänd produkt. På övriga marknader finns ett mindre antal kommersiellt aktiva konkurrenter, men hittills har inte något av de två större ortopedibolag som påbörjat utveckling av konkurrerande implantatsystem, Zimmer/Biomet och DJO Global, lyckats driva sina utvecklingsprojekt till kommersiell fas. Bägge dessa bolag har USA som sin primära marknad och Integrums bedömning är att de inte kommer att kunna ta fram en FDA-godkänd produkt under åtminstone de kommande tre åren.
Integrums huvudmarknader idag är USA, Australien och Europa. Hur stor uppskattar ni att den potentiella marknaden för era produkter är i ett globalt perspektiv?
– Integrums huvudprodukt OPRA Implant System för lårbensamputerade har relativt snäva indikationer, men även med endast dessa indikationer är den potentiella USA-marknaden värderad till mer än 10 miljarder SEK.
Bolaget är sedan flera år aktivt på USA-marknaden och som du nämnde skrev ni 2018 ett ramavtal med amerikanska försvarsdepartementet (Department of Defense, DoD) värt motsvarande 60 miljoner kronor. Kan du berätta lite om hur samarbetet har utvecklats sedan dess och vad du hoppas att det kan leda till?
– Vi har ett utmärkt samarbete och DoD är mycket nöjda både med produkten och bolaget. För närvarande pågår två studier med DoD, en för lårbensamputerade och en för överarmsamputerade, båda med OPRA. Vi räknar med att samarbetet kommer att fortsätta och att det finns mycket goda förutsättningar för ett fördjupat samarbete, speciellt med hänsyn till det stora intresset för e-OPRA.
Utöver samarbetet med det amerikanska försvaret har Integrum även ett samarbete med ett amerikanskt bolag som heter Onkos Surgical, specialiserat på området cancerkirurgi. Vad kan du berätta om ert partnerskap?
– Onkos är ett relativt nystartat ortopedibolag som funnits sedan 2015, med fokus på avancerade ortopediska implantat som ofta används vid tumöroperationer. Bolaget leds av en grupp mycket erfarna före detta anställda från Stryker som är ett av världens största ortopedibolag. De har ett gediget kunnande kring införsäljning av avancerade ortopediprodukter till ledande sjukhus i USA, vilket till stora delar är samma målgrupp som Integrum vänder sig till. Vi har stora förhoppningar om att samarbetet med Onkos skall leda till en betydligt snabbare tillväxt i USA.

»Ju fler ledande sjukhus i USA, likt t.ex. Johns Hopkins, som börjar använda Integrums produkter, desto fler andra sjukhus kommer att bli intresserade – och inte bara i USA.«  – Rickard Brånemark

Har bolaget några liknande samarbeten på andra marknader?
– Vi är fortfarande i en tidig fas i samarbetet med Onkos och vi behöver utvärdera det ytterligare, men erfarenheterna vi sett hittills talar för att detta är en samarbetsmodell som vi kommer att utvärdera även på andra marknader.
Givet att ni har utvecklat en världsledande teknologi med potential att förändra patienternas livskvalitet i en starkt positiv riktning – vilka ser du som de viktigaste trösklarna för Integrum att passera för att nå ett riktigt genombrott försäljningsmässigt?
– Jag tror starkt på dels ett framgångsrikt samarbete med Onkos, dels ett ännu tydligare försäljningsfokus i EMEA. Ju fler ledande sjukhus i USA, likt t.ex. Johns Hopkins, som börjar använda Integrums produkter, desto fler andra sjukhus kommer att bli intresserade – och inte bara i USA.
I vilken mån har era expansionsplaner påverkats av den pågående coronapandemin?
– All planerad sjukvård har förstås fått stå tillbaka under pandemin. Kortsiktigt påverkar detta våra intäkter negativt, men långsiktigt finns patienterna kvar och intresset för vår lösning kvarstår.
En viktig milstolpe som kan få stor betydelse för bolagets fortsatta expansionsplaner i USA är ett eventuellt godkännande av den PMA-ansökan som lämnats in för knappt ett och ett halvt år sedan. Vad kan du säga om era förväntningar på den?
– Vi har förstås lämnat in ansökan med målsättningen att den skall bli godkänd. Det är emellertid FDA som hanterar godkännandeprocessen och vi räknar med att detta beslut kommer under året. Ett positivt besked är inte bara en viktig kvalitetsstämpel för Integrum utan också en dörröppnare till snabbare expansion i USA. Det kommer att bli enklare att få behandlingen godkänd av fler försäkringsbolag och Integrum kan lättare skapa underlag för ett godkännande av Medicare som är försäkringssystemet för pensionerade i USA, vilket kan vara en tidskrävande process.
Avslutningsvis, utöver PMA-ansökan, vilka övriga milstolpar kan vi förvänta oss från Integrum under det kommande året?
– I USA ligger fokus utöver PMA-ansökan primärt på att utveckla samarbetet med Onkos. Vi har dessutom precis slutfört rekryteringen av en mycket erfaren marknads- och säljchef för EMEA som inte bara kommer att stärka vår marknadspenetration utanför USA, utan också implementera ett förbättrat utbildningspaket i första hand för kirurger, så att bolaget blir mindre beroende av mitt deltagande och ger oss möjlighet att snabbt träna fler kirurger, vilket kommer att få stor betydelse för vår kommande uppskalning av affärerna.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev