Home Nyheter CLS har beviljats patent i Japan

CLS har beviljats patent i Japan

CLS har beviljats patent i Japan

18 augusti, 2020

För medicinteknikbolaget Clinical Laserthermia Systems avslutades förra veckan med goda nyheter då bolaget kunde meddela att man erhållit ett nytt patent i Japan. Det nyregistrerade patentet gäller produkt och metod för kontroll vid behandling med bolagets imILT-protokoll. För CLS innebär detta senaste patent att man nu ytterligare förstärkt skyddet för sin fiberteknik.
Lundabolaget CLS är verksamma inom bildledd laserablationsbehandling för mjukvävnad, såsom cancertumörer och utvecklar egna produkter för sådan behandling. CLS har också utvecklat metoden Immune-stimulating interstitial thermotherapy (imILT) för behandling av cancertumörer och det är en typ av kyld fiberteknik som kan användas vid imILT-behandling som patentet omfattar.

Bildledd laserbehandling

imILT är en värmebehandling som inriktar sig mot den yttre tumörytan, d.v.s. där tumören växer. Metoden innebär att man först värmer upp tumören under en period och därefter följer den aktiva behandlingsperioden. Förutom att döda cancertumören har imILT även potential att stimulera immunförsvaret till att påverka eventuella metastaser i kroppen.
Värmen leds in i tumören genom en optisk laserfiber som förs in i tumören och det nyregistrerade japanska patentet skyddar en fiberteknik för kyld fiber som CLS tidigare använt. Över tid har CLS utvecklat en teknik för en icke-kyld fiber, vilken är den som idag finns i bolagets produktportfölj, men det är strategiskt viktigt att täcka även annan teknik och försvåra för konkurrenter att utveckla en liknande produkt.

Patentet värnar CLS position

Förra året erhöll CLS ett motsvarande patent i Europa och nu kan man alltså konstatera ett förstärkt patentskydd på den internationella marknaden genom det japanska patentet. Detta underströks av Stephan Dymling, CTO på CLS, i ett pressmeddelande:

»På samma sätt som motsvarande patent i Europa är syftet med ett patent i Japan att stänga möjligheter för konkurrenter att ta fram en kyld fiber för vårt imILT-protokoll. CLS icke-kylda fiber har en unik position och den vill vi försäkra oss om att behålla.« – Stephan Dymling, CTO, CLS

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev