Home Nyheter Abliva redo att inleda patientrekrytering under hösten

Abliva redo att inleda patientrekrytering under hösten

Abliva redo att inleda patientrekrytering under hösten

26 augusti, 2020

Abliva avslutade förra veckan med att publicera sin halvårsrapport. Trots ett kvartal präglat av Covid-19 understryker bolaget att Q2 innebar såväl avancemang på den finansiella som den kliniska fronten. I två emissioner under våren togs betydande kapital in och efter en Corona-relaterad försening, är studien med huvudkandidaten KL1333 inom kort redo att inleda patientrekrytering.
Lundabolaget Abliva är verksamma inom området primära mitokondriella sjukdomar. Detta är en grupp sjukdomar som innebär att kroppens energiproduktion i mitokondrierna, som finns i våra celler, inte fungerar som de ska vilket kan leda till cellskador. Primära mitokondriella sjukdomar medför ofta svåra symptom och resulterar i en förkortad livslängd för den drabbade.
Idag saknas i stor utsträckning effektiva behandlingar för dessa sjukdomar. Abliva hyser dock goda förhoppningar om att bolagets två kandidater inom primära mitokondriella sjukdomar: KL1333, mot MELAS och liknande tillstånd, samt NV354 mot Leighs syndrom, i framtiden skall kunna erbjuda patienterna nya effektiva behandlingsalternativ.

KL1333 är redo för nästa steg

Ablivas huvudprojekt är KL1333 där nästa steg i utvecklingen är att initiera den sista delen i den pågående fas Ia/b-studien. Bolaget har tidigare presenterat positiva resultat, i form av positiva säkerhetsdata, från de två första delarna av studien där friska frivilliga har doserats med KL1333.
I fredagens rapport kunde vd Erik Kinnman meddela att KL1333 nu är redo för nästa steg, d.v.s. patientdelen som innebär att patienter för första gången skall doseras med KL1333. Covid-19-pandemin innebar att denna del, som skulle ha påbörjats under våren 2020, sköts upp men nu räknar bolaget alltså med att kunna ta ett betydande steg framåt i KL1333s utveckling genom att rekrytera den första patienten under hösten. Ablivas mål är att kunna rapportera resultat från fas Ia/b-studien samt påbörja en effektstudie under första halvåret 2021.
I samband med utvecklingen av KL1333 är det också värt att nämna att Abliva i juli fick goda besked från den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA. Efter att ha granskat den existerande dokumentationen samt utvecklingsplanen för KL1333, som redan har särläkemedelsklassificering i både USA och Europa, ställde sig FDA positiva till Ablivas utvecklingsplaner.

NV354 – preklinik pågår

När det gäller Ablivas andra projekt inom primära mitokondriella sjukdomar, NV354, har de prekliniska studierna fortskridit under det gångna halvåret. Bolagets målsättning är att avsluta de prekliniska säkerhetsstudierna och producera prövningsmaterial för kliniska studier innan årsskiftet. Abliva planerar att starta en klinisk fas I-studie under första halvåret nästa år med förhoppningen att slutföra den under årets andra halva.

Dubbla emissioner gav miljontillskott

Under ett kvartal som har präglats av Covid-19-pandemin och ett besvärligt ekonomiskt klimat kunde Abliva ändå komma med ett finansiellt styrkebesked. I våras förstärkte bolaget sin kassa genom dubbla emissioner. I april tog man in cirka 67 Mkr, före emissionskostnader, i en företrädesemission. Därutöver tog man in 20 Mkr i en riktad emission till life science-investeraren Hadean Ventures. En investering från en tungviktare såsom Hadean Ventures är en kvalitetsstämpel både för Ablivas arbete och för bolagets beslut att fokusera verksamheten på primära mitokondriella sjukdomar. Ett beslut som, enligt vd Erik Kinnman i rapportens vd-ord, tagits emot mycket väl av investerare.
 Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev