Home Nyheter Dicot förbereder nästa steg efter övertecknad emission

Dicot förbereder nästa steg efter övertecknad emission

Dicot förbereder nästa steg efter övertecknad emission

6 juli, 2020

Under första halvan av 2020 har Dicot fortsatt lägga grunden för kliniska studier med Libiguin. Kandidaten utvecklas som en behandling mot erektionssvikt och för tidig utlösning, områden där behovet av nya behandlingar är stort. I år har bolaget inlett sin första studie med partnern Pelvipharm i Frankrike och samtidigt stärkt kassan genom en kraftigt övertecknad emission. BioStock har talat med vd Göran Beijer för att summera året såhär långt och blicka framåt mot resten av 2020.
Uppsalabolaget Dicot utvecklar Libiguin för behandling av sexuella dysfunktioner hos män, i ett första steg erektil dysfunktion och för tidig (prematur) utlösning. Detta är indikationer där det finns ett behov av nya behandlingar då tillgängliga alternativ är förknippade med biverkningar och dessutom endast har kortvarig effekt. Det betyder att man med befintliga behandlingsalternativ måste planlägga sin sexuella aktivitet för att kunna ta preparatet i nära anslutning, vilket leder till en förlorad spontanitet i sexuallivet. Detta vill Dicot ändra på genom Libiguin som har potential att ge färre biverkningar och ha långvarig effekt.

Prekliniska studier

Libiguin har sitt ursprung från en växt på Madagaskar som i lokal folkmedicin används för att öka männens sexuella förmåga. I djurstudier har man sett att växten ökar sexualdriften och just nu bedriver Dicot ytterligare forskning för att bättre förstå substansens verkningsmekanismer. I början av mars togs ett viktigt steg när Dicots samarbetspartner, franska Pelvipharm, inledde sin första studie med Libiguin. Studien är en preklinisk effektstudie i en etablerad djurmodelloch ska i första hand studera kandidatens effekt på erektion.
Under våren har Dicot även genomfört en retrospektiv intervjustudie med cirka 200 män på Madagaskar som använder dekokten som ligger till grund för Libiguin. Resultaten var glädjande för bolaget då männen rapporterade få biverkningar och dessutom understödde tesen att dekokten ger långvarig effekt.

Kraftigt övertecknad emission

En av 2020 hittills mest betydelsefulla händelser för Dicot är den företrädesemission som bolaget genomförde under juni. Emissionen kan inte beskrivas som annat än mycket lyckad då den tecknades till totalt 326 procent. Detta innebär att garantiåtagande inte kommer att användas och att bolaget tillförs cirka 21,8 Mkr före emissionskostnader.
BioStock fick chansen att tala med vd Göran Beijer om emissionen, det gånga halvåret och vad som väntar härnäst för Dicot.

Göran Beijer, vd Dicot.
Foto: Angeliqa Daldorph.

Göran, först och främst – grattis till den lyckade emissionen! Kan du berätta lite om varför emissionen genomfördes och hur du ser på utfallet?
– Tack så mycket, det är givetvis mycket glädjande att våra aktieägare helhjärtat fortsätter att stötta bolaget och att intresset från så många investerare är så stort. Arbetet med vår läkemedelskandidat Libiguin är ju i preklinisk fas och redan förra hösten kommunicerade vi planen att ta in mer pengar under 2020 för att fortsätta driva det prekliniska programmet till fas I-prövningar.
– Corona-pandemin som tog fart i början på året påskyndade processen med emissionen. Totalt tar vi nu in 21,8 Mkr före emissionskostnader som tillsammans med de optioner som ställts ut ger oss möjligheter att ta oss till fas I.
Vilka tror du är de främsta anledningarna till att investerarna attraheras att investera i Dicot?
– Jag tror att enkelheten, d.v.s. att det är lätt att förstå vårt erbjudande, gör det intressant. En helt ny molekyl som har koppling till lång folkmedicinsk användning på Madagaskar och en global  marknad som är enormt stor där relativt gamla produkter som Viagra dominerar. En ny produkt med längre verkningstid än dagens on-demand produkter där man slipper planera sin sexuella aktivitet med sin partner kommer givetvis att vara välkommen och kan bli en kommersiell succé.
När ni nu har fyllt på kassan, hur länge beräknar ni att pengarna ska räcka?
– Läkemedelsutveckling är en komplex och tidskrävande process och det går sällan att veta i förväg vilka studier som behöver genomföras innan resultaten av föregående studie är utvärderad.
– De units som gavs ut i samband med emissionen innehåller ju både aktier och optioner vilket innebär att om dessa totalt tillför bolaget 40-60 Mkr under 2020 och 2021 är min bedömning att det kommer att ta oss till fas I som är planerad till början på 2022.

»Verkningstiden i den ursprungliga folkmedicinska användningen är betydligt längre vilket också verifierats i beteendestudier på råttor av Dicots grundare professor Jarl Wikberg. Med en lång verkningstid kommer mannen och hans partner inte behöva planera den sexuella aktiviteten såsom är nödvändigt med dagens on-demand produkter.« – Göran Beijer, vd Dicot

Vad är det viktigaste som hänt i Dicot hittills under 2020?
– Vi har 2019 och 2020 kört två batcher storskalig produktion av råvara från Sydafrika, d.v.s. 400 kg + 800 kg råmaterial från träd där vi tillsammans med Rise och Ardena har genomfört en extraktion och därefter en slutframställning av läkemedelssubstans på Anthem Bioscience. Att ha en kedja från råvara till färdig substans är väldigt viktigt inför framtiden.
– Samarbetet med Pelvipharm i Frankrike skulle jag säga är ytterligare en viktig händelse då de är världsledande på området, har bra modeller och kan förhoppningsvis hjälpa oss att förstå Libiguinets verkningsmekanism.
Vad talar enligt dig för att Libiguin kommer att förändra landskapet inom manlig sexuell dysfunktion?
– Libiguinets egenskaper och verkningsmekanism så långt vi har sett hittills kommer att vara olik den som finns hos exempelvis PDE5 hämmarna Viagra, Cialis m.fl. Verkningstiden i den ursprungliga folkmedicinska användningen är betydligt längre vilket också verifierats i beteendestudier på råttor av Dicots grundare professor Jarl Wikberg. Med en lång verkningstid kommer mannen och hans partner inte behöva planera den sexuella aktiviteten såsom är nödvändigt med dagens on-demand produkter.
– De rapporter vi har från den folkmedicinska användningen tyder också på milda biverkningar vilket skulle kunna vara en förbättring mot dagens produkter där vissa patienter inte är nöjda.
– Sammantaget kan därför Libiguin bli en utmanare till befintliga produkter som ett nytt läkemedel från naturen som leder till att problem med erektionssvikt och för tidig utlösning löses för stora grupper patienter, det är vårt mål.
Just nu pågår ju en preklinisk studie genomförd av er samarbetspartner Pelvipharm. Kan du berätta om hur det arbetet fortskrider och när ni förväntar er att kunna presentera resultat från studien?
– Vi startade arbetet med Pelvipharm i Paris i våras och den första studien i en rad av flera pågår just nu. Pelvipharm har olika  djurmodeller for sexuella dysfunktioner och det vi gör just nu är att testa Libiguinets effekt på erektil funktion på råtta. Studien pågår och har hållit sin tidplan trots Corona problematiken och beräknas vara avslutad under augusti.
– Vi kommer att rapportera resultatet efter avslutad studie och samtidigt planera för nya studier där vi kommer att använda andra modeller och också försöka hitta Libiguinets verkningsmekanism.
Vilka milstolpar ser du framför dig att Dicot uppnår under resten av 2020?
– Ja, dels är det den första farmakologiska studien på Pelvipharm och därefter har vi toxikologiska studiepaketet som ska startas på Anthem Bioscience.
– Vi kommer också välja en GMP-tillverkare för vår läkemedelssubstans och påbörja det samarbetet. Råvarusidan där vi arbetar för att ta fram alternativa råvarukällor från naturen kommer också att ge ny information under hösten.
– Parallellt med aktiviteter i projektet kommer vår kommunikation och synlighet internationellt att öka via investerarmöten t.ex. LSX Nordic men också via webben.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev