Home Nyheter Biotheus tar nästa steg med Alligators antikropp

Biotheus tar nästa steg med Alligators antikropp

Biotheus tar nästa steg med Alligators antikropp

3 juni, 2020

I augusti förra året tillkännagav Alligator Bioscience ett licensavtal med kinesiska Biotheus avseende en immunaktiverande antikropp från antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD. Efter en inledande utvärderingsperiod har Biotheus nu erlagt den andra delbetalningen om 0,5 MUSD och beslutat att driva utvecklingen vidare i läkemedelsprojektet som kan leda till milstolpsbetalningar på 141 MUSD till Alligator.
Lundabolaget Alligator Bioscience utvecklar tumörriktade immunterapier mot cancer och har fyra läkemedelskandidater i klinisk fas. Bolaget förfogar även över en teknologiplattform som genererat en rad nya läkemedelskandidater genom åren och som nu har rönt uppmärksamhet genom avtalet med Biotheus Inc.
Alligator meddelade nyligen att kinesiska Biotheus erlagt en andra betalning i licensavtalet som tecknades i augusti förra året.
Andra delbetalningen
Betalningen av resterande 0,5 miljoner USD innebär att Biotheus, efter en inledande noggrann utvärdering av Alligators antikropp, har bestämt sig för att gå vidare i utvecklingsplanen.
Ännu befinner sig projektet i tidig fas, men längre fram kan det bli aktuellt med ytterligare milstolpsbetalningar till Alligator. Totalt är den aktuella licensen värd cirka 50 miljoner USD och omfattar Kina, Hong Kong, Taiwan och Macau. Om projektet blir framgångsrikt kan avtalet dock utökas till att även omfatta andra regioner. Skulle Biotheus utnyttja den globala licensoptionen är Alligator berättigade till ytterligare 90 miljoner USD, vilket skulle ge ett totalt avtalsvärde om cirka 141 miljoner USD – vilket i dagsläget motsvarar drygt 1,3 miljarder kronor.
Antikropp från ALLIGATOR-GOLD
Den immunaktiverande antikroppen är framtagen med hjälp av Alligators antikroppsbibliotek ALLIGATOR-GOLD, och är en del av den portfölj av immunaktiverande bindare som Alligator tagit fram under de senaste åren men inte vidareutvecklat själva.

Per Norlén, vd Alligator Bioscience
Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

»Det är mycket glädjande att Biotheus valt att gå vidare med samarbetet efter att ha utfört en grundlig vetenskaplig och teknisk utvärdering av vår antikropp. Det innebär ännu en validering av vårt antikroppsbibliotek och vår kapacitet att ta fram immunaktiverande antikroppar, samtidigt som det ger Alligator ytterligare närvaro på den viktiga kinesiska läkemedelsmarknaden« – Per Norlén, vd Alligator Bioscience.

Som en del i projektet har det Zhuhaibaserade bolaget dessutom för avsikt att ta fram tre nya bispecifika molekyler baserade på Alligators antikropp. Målmolekylen för antikroppen ingår i den så kallade Tumour Necrosis Factor Receptor-superfamiljen (TNFR-SF) vilket är ett samlingsnamn för ett antal målmolekyler med liknande funktioner.
Teknologiplattformen en strategisk tillgång
Alligators verksamhet för framtagning av nya läkemedelskandidater inom tumörriktade terapier bygger på ett antal unika teknologier som tillsammans bildar en komplett och effektiv plattform.
Det humana antikroppsbiblioteket ALLIGATOR-GOLD innehåller mer än 60 miljarder antikroppsfragment. Från dessa kan bolaget ta fram antikroppsbaserade läkemedelskandidater riktade mot alla tänkbara målmolekyler.
Alligator har även utvecklat ett unikt bispecifikt antikroppsformat, RUBY, som möjliggör snabb utveckling av antikroppsbaserade läkemedel. Styrkan med bispecifika antikroppar är att de kan binda två olika målproteiner samtidigt och därmed uppnå helt nya funktioner som t.ex. att föra samman olika celler, skapa högre vävnadsspecificitet och ge kraftfullare effekt än vad man kan med monospecifika antikroppar.
FIND är en proteinoptimeringsteknologi med vilken man kan ytterligare förbättra egenskaper hos de antikroppar som har identifierats i ALLIGATOR-GOLD. Optimeringsarbetet innebär exempelvis att man kan öka bindningsstyrkan eller säkerställa antikroppens funktion i tumörmiljö, vilket kan vara avgörande för tumörriktade immunterapier.
Nytt unikt koncept på gång för svårbehandlad cancer
Vid vårens omstrukturering av bolaget med skärpt fokus på de kliniska projekten, valde man att behålla bolagets innovationsmotor intakt. Där är man i full gång med utvecklingen av ett unikt koncept med potential att revolutionera behandlingen av aggressiv cancer. Arbetet bygger på Alligators långa erfarenhet av utveckling av bispecifika antikroppar samt erfarenheten från utvecklingen av mitazalimab, bolagets läkemedelskandidat som är redo för fas II.
Ytterligare validering av plattformen
Genom att kunna kombinera de olika delarna i Alligators teknologiplattform med ledande forskning, har bolaget bred kapacitet att ta fram nya kandidater och driva projekt från upptäckt till kliniska faser.
Även om de riktigt stora intäkterna från det aktuella avtalet med Biotheus ligger några år framåt i tiden visar det på Alligators framskjutna position inom immunonkologi och kan bidra till nya liknande samarbeten i framtiden.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev