Home Nyheter PHI vidareutvecklar bolagets teknik i samarbete med National Institutes of Health

PHI vidareutvecklar bolagets teknik i samarbete med National Institutes of Health

PHI vidareutvecklar bolagets teknik i samarbete med National Institutes of Health

18 maj, 2020

Phase Holographic Imaging (PHI) har ingått ett nytt samarbetsavtal med den amerikanska myndigheten National Institute on Aging (NIA) för att utveckla en tilläggs­modul till PHI:s time-lapse cytometer, Holo­Monitor. Samarbetet är ett resultat av den direktupphandling av HoloMonitor som NIA genomförde under hösten 2019, i vilken NIA betonade att HoloMonitors tekniska fördelar saknar motstycke på marknaden. För BioStock berättar vd Peter Egelberg mer om det nya samarbetet.
I höstas blev Lundabolaget Phase Holographic Imaging (PHI) godkänd leverantör till National Institutes of Health (NIH), den amerikanska myndigheten för hälsovård och socialomsorg. Godkännandet följdes av att National Institute on Aging (NIA), som är en del av NIH, direktupphandlade ett första HoloMonitor-system från bolaget.

En direktupphandling innebär att upphandlingen inte konkurrensutsätts enligt sedvanlig praxis, något som endast kan ske då produkten anses sakna motstycke på marknaden. NIA motiverade inköpet med HoloMonitors “unika tekniska fördelar” gentemot övriga produkter på marknaden, vad gäller PHI:s expertisområde, single-cell analys.
Detta var ett utomordentligt erkännande på en marknad där PHI är en nischad, mindre aktör med en patenterad teknik som slår de större konkurrenterna på fingrarna.

»NIA:s direkt­upphandling bekräftar att HoloMonitor är ensam i sitt slag. HoloMonitor kompletterar snarare än konkurrerar med produktutbudet från dessa bolag, vilket gör att de främst är att betrakta som potentiella partners och/eller intressenter« — Peter Egelberg, vd PHI

Single-cell analys innebär att celler studeras enskilt i laboratoriemiljö för att förstå hur celler samverkar i en levande organism. En människa består av 37 000 miljarder celler. Cancer är resultatet av att någon av dessa celler förändrar sitt beteende till att föröka sig okontrollerat.

Denna bild av levande celler är skapad med bolagets produkt, HoloMonitor. Klicka för att förstora.

Nytt utvecklingsavtal med National Institute on Aging 
Med hjälp av PHI:s HoloMonitor kan cellbiologer övervaka fysiologiska förändringar hos laboratorieodlade celler. Tillsammans med NIA tar nu PHI nästa utvecklingssteg för att även kunna studera den genetiska aktiviteten hos enskilda celler samt hur denna är kopplad till fysio­logiska förändringar. Mer om utvecklingssamarbetet finns att läsa här på PHI:s hemsida.
BioStock kontaktade PHI:s vd och grundare, Peter Egelberg, för att få veta mer om det fördjupade samarbetet med NIA.
Peter Egelberg, förra året seglade HoloMonitor förbi hela startfältet av konkurrerande tekniker i NIA:s direktupphandling. Kan du mejsla ut betydelsen av detta för PHI som bolag?
Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI)
Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging (PHI)

– NIA tillsammans med de 23 andra forskningsenheterna inom NIH:s Intramural Research Program är i absoluta framkanten av medicinsk forskning. Med 5 200 heltids­forskare är NIH världen största bio­medicinska forskningsinstitut. 25 Nobelpristagare har varit eller är verksamma inom NIH.
– Direktupphandlingen och den utvärdering av “konkurrerande system” NIA genomförde inför denna visar att forskarna på NIA anser att HoloMonitor är en unik produkt för banbrytande single-cell analys.
Varför är single-cell analys viktigt?
– Tidigare teknikbegränsningar har inneburit att den medicinska forskningen i mycket varit hänvisade till att studera laboratorieodlade celler i bulk. Det har alltså inte varit tekniskt möjligt att studera celler som individer, vars enskilda egenskaper styr sjukdomsförloppet för bland annat cancer.
– Paradigmskiftet föranledde NIH:s generaldirektör att utse single-cell analys till den teknik som har störst potential att revolutionera sjukvården under det kommande decenniet, se VD-kommentaren “The Single-Cell Analysis Revolution”.
Nyligen kom ytterligare ett kvitto på att HoloMonitor fyller ett teknikvakuum då NIA vill vidareutveckla HoloMonitor tillsammans med er. Berätta gärna mer om det planerade projektet och vilka roller respektive part kommer ha!
– Utvecklingssamarbetet med NIA är en officiell bekräftelse av att HoloMonitor lever upp till förväntningarna och att de som vi ser ytterligare potential i HoloMonitor-konceptet, vilket naturligtvis ökar intresset för våra produkter bland både kunder och branschaktörer.
– Vår roll är att vidareutveckla och kommersialisera tekniken. NIA:s roll är att utvärdera tekniken genom att applicera den i intressanta forskningssammanhang för NIA och den medicinska forskningen i allmänhet.
Samtidigt som ni är på god väg att etablera HoloMonitor på single-cell analys-marknaden, som bedöms vara värd cirka 3 miljarder USD år 2023, har Covid-19-pandemin bromsat verksamheten, vilket nyligen föranledde ett lånelöfte om 15 Mkr från Formue Nord. Kan du kortfattat beskriva villkoren för detta lån?
– Eftersom världsekonomin är utlämnad till virusets slumpmässiga nycker har vi valt att ta det säkra före det osäkra. Lånelöftet skall ses som en reserv i det fall det visar sig att de världs­ekonomiska effekterna av Covid-19-pandemin blir långt mer förödande och långvariga än vad vi alla tror och hoppas på.
– Vidare öppnar lånelöftet möjligheten till “coronalån”. Dessa statliga lån är förhållandevis fördelaktiga, men tredje part behöver motfinansiera lånet med motsvarande belopp. Lånelöftet innebär att kravet om extern motfinansiering nu uppfylls.
Den amerikanska administrationen verkar mycket angelägna om att öppna upp samhället igen och vi har sett liknande tecken på denna vilja i Kina och nu även i Europa. När du pratar med era kunder, kan du skönja någon prognos när beställningarna kan börja ta fart igen?
HoloMonitor System M4

– Till skillnad från många andra branscher råder det inget tvivel om att life science-branschen kommer att återhämta sig, i takt med att restriktionerna successivt lättas upp runt om i världen.
Världens hopp om att snabbt få bukt med pandemin vilar på life science-branschen. Borde branschen inte gå som tåget nu under pandemin?
– Vaccinets fantastiska framgångar har lett till att enbart en försvinnande liten del av life science-branschen är inriktad mot virussjukdomar. Life science-branschen är i huvudsak inriktad mot de folksjukdomar som skördade flest liv före pandemin, som t.ex. cancer och hjärt-kärlsjukdomar. Huvuddelen av läkemedelsutvecklingen inom branschen är därför drabbad av samma restriktioner som övriga icke samhällsbärande branscher.
Hur ser du på konkurrensen från storbolag som Danaher, Merck, GE Healthcare, Agilent, Sartorius och Thermo Fisher, eller föredrar du att kalla dem potentiella samarbetspartners eller rentav intressenter?
– NIA:s direkt­upphandling bekräftar att HoloMonitor är ensam i sitt slag. HoloMonitor kompletterar snarare än konkurrerar med produktutbudet från dessa bolag, vilket gör att de främst är att betrakta som potentiella partners och/eller intressenter.
Ni för samtal med två icke namngivna bolag. Kan du kommentera hur dessa processer fortskrider?
– Nej, men gällande regelverk för publika bolag föreskriver att väsentliga händelser offentliggörs via pressmeddelande så snart som möjligt. Med det vill jag ha sagt att vi kommer att rapportera då något avgörande händer i ärendet.
Avslutningsvis, vad händer i bolaget just nu?
– Den finansiella trygghet lånelöftet ger gör att vi kan vända krisen till vår fördel, genom att utveckla verksamheten och våra produkter tillsammans med National Institute on Aging, Huntsman Cancer Institute, Gladstone Institute och våra andra strategiska partners. Detta medan konkurrenter och branschen i övrigt är upptagen med att krishantera de omedelbara effekterna av pandemin.

Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev