Home Nyheter BrainCools vd om EU-bidraget och effekterna av coronakrisen

BrainCools vd om EU-bidraget och effekterna av coronakrisen

BrainCools vd om EU-bidraget och effekterna av coronakrisen

18 maj, 2020

Medicinteknikbolaget BrainCool har efter en lovande inledning på 2020 haft en tung resa på börsen till dags dato. Sedan covid-19 slog till på allvar i februari har drygt en fjärdedel av börsvärdet utraderats, men trots det ser bolaget ljust på framtiden. I en längre intervju med BioStock kommenterar vd Martin Waleij finanserna, strategin, projekten och det ökande intresset för medicinsk kylning i spåren av coronaviruset.
Läs hela intervjun nedan.

Martin Waleij, vd BrainCool.

Martin Waleij, först och främst tack för att du tagit dig tid att medverka i den här intervjun. Om vi börjar med att prata lite om BrainCools ekonomiska situation: Ni fick nyligen EU-bidrag i den tyngre viktklassen, 3 miljoner euro avsett för att finansiera kommersialiseringen av ert BrainCell-koncept. Hur viktigt var bidraget och hur ska pengarna användas, i grova drag
– Icke utspädande kapital eller soft money är givetvis alltid välkommet, inte minst i tider som dessa när vi ser att många bolag har det tufft att resa kapital på marknaden. Att EU/Horizon beviljar bidrag av den här storleken för att stötta kommersialiseringen av BrainCell-konceptet, d.v.s. kombinationen av våra produkter RhinoChill och BrainCool System, är ett dubbelt kvitto: dels på tilltron till BrainCools förmåga att komma ut med produkterna på marknaden och dels på produkternas potential att framgångsrikt kunna behandla både hjärtstopps- och strokepatienter, och därmed fylla ett väldigt stort medicinskt behov.
– Tillskottet till kassan är betydande och tillsammans med den riktade emission som gjordes till två av våra industriella partners KCP Med i Sydkorea och Cardio Inc i Japan, som totalt gick in med 10 Mkr i slutet av februari, står vi väl rustade för att fortsätta vår pågående marknadslansering på flera fronter.

»Vi står väl rustade för att fortsätta vår pågående marknadslansering på flera fronter.« – Martin Walej, vd BrainCool

Den riktade emissionen till era partners i Asien gjordes till teckningskursen 5,50 kr och kan betecknas som offensiv. Inte alltför långt därefter gjordes ytterligare en emission till en grupp svenska investerare, då till betydligt lägre teckningskurs?
– Det stämmer att vi stängde den riktade i Asien precis innan covid-19, vilket var bra tajming. Den var också i linje med vår strategi att få in fler stabila ägare och knyta viktiga samarbetspartners närmare bolaget. Positivt inte minst då det är industriella partners med långsiktig syn på vårt samarbete. Det är även bra att sprida ut ägandet på flera parter så att inte en part utnyttjar en investering till att ställa för stora krav eller anspråk på bolaget, vilket skulle kunna låsa oss vid större strategiska grepp som globala partnerskap eller vid avyttring av verksamheter.
– Samtidigt kom covid-19 oturligt då vår tanke initialt var att bygga ut emissionen med ytterligare andra potentiella ägare till en riktad om totalt 20-30 Mkr. Coronakrisen som slog till i samma veva satte enorm press på marknaden och även aktiekursen, och som ett led i att minska bolagets kortfristiga skulder blev vi dessutom tvungna att kvitta en del av våra lån i en mindre riktad emission till långivare.
Hur länge räcker BrainCools befintliga kassa?
– Vi har som sagt minskat våra kortfristiga lån från 30 Mkr till 20 Mkr och dessutom landat ett bidrag om 3 MEUR under april. Vi har också erhållit ett SBA-lån i USA som säkerställer organisationen i USA under sommaren. Samtidigt arbetar vi på att ta in en lånefinansiering från ALMI och att dra fördel av de övriga möjligheter som erbjuds i samband med covid-19-krisen. Jag ser med andra ord goda möjligheter att säkerställa en bra fortsatt finansiering under 2020 och 2021 som kommer ta bolaget långt.
Om vi dröjer oss kvar i Asien lite: ett marknadsgodkännande i exempelvis Japan har ni väntat på under ganska lång tid nu. Vad talar för att ett positivt myndighetsbesked kommer – och gör ni bedömningen att väntetiden kommer att påverkas ytterligare av coronapandemin?
– Både PMDA och FDA påverkas av covid-19. Dock går vi ändå framåt, för BrainCool System har vi underlag klara för PMDA men vi har avvaktat dels på grund av covid-19 men även på grund av möjligheten att knyta till oss andra samarbetspartners. Detta då den positiva utvecklingen i Korea med reimbursement för kylbehandling i storleksordningen 12-13 000 SEK per behandling, samt vår partners ägarintresse i bolaget, öppnar nya möjligheter.

»Den positiva utvecklingen i Korea med reimbursement för kylbehandling i storleksordningen 12-13 000 SEK per behandling, samt vår partners ägarintresse i bolaget, öppnar nya möjligheter.«

– Genom att ta in KCP Med som ägare får vi ta del av deras starka nätverk i Asien och vi kommer tillsammans med dem att utvärdera hur vi bäst ska driva på marknadslanseringarna i Asien utanför Korea och Vietnam.
– I processen med Cooral System har vi kunnat genomföra ett telefonmöte med FDA istället för ett avtalat fysiskt möte, vilket möjliggjordes då myndigheten har ett stort intresse ta produkten till marknaden. Vi arbetar för närvarande på att få till en presentation i Japan. Där bedömer vi dock att ett face-to-face möte vore att föredra.
Primärt står dock USA och Tyskland i fokus för er lansering av BrainCool System, som säljs under varumärket iQool System i USA. Även efter att covid-19 tog fart har ni fått in beställningar av systemet från kliniker i bägge länderna. I Tyskland dels för behandling av hjärtstoppspatienter men en order avsåg också system specifikt för behandling av strokepatienter, kan du kommentera det?
– Vår produkt är ett avancerat TTM-system (Targeted Temperature Management) och passar väl för svårare behandlingar såsom inom neurologi/stroke. Det är ingen hemlighet att vi ser en enorm potential inom strokeområdet, därför är det också av stor vikt att vi ligger i framkant där. Vårdkostnaderna inom EU för stroke ligger i intervallet 45-60 miljarder euro årligen.

»Nu tog vi som sagt också hem en order inom stroke där vårt system dessförinnan utvärderats gentemot konkurrerande produkter och det ser åtminstone jag som ett viktigt styrkebesked.«

– Nu tog vi som sagt också hem en order inom stroke där vårt system dessförinnan utvärderats gentemot konkurrerande produkter och det ser åtminstone jag som ett viktigt styrkebesked.
Ni arbetar med ledande KOLs i Tyskland för att driva en förändring i riktlinjerna för intensivvården och därmed underbygga er marknadslansering. Kan du säga något om vilka aktiviteter som pågår och status där?
– Det stämmer, inom ramen för vårt nyligen beslutade EU-projekt har vi etablerat ett samarbete med tunga KOLs inom 10 ledande neuro-ICU-kliniker genom en non profit-organisation som heter IGNITE, som skapar en utbildningsplattform för våra produkter.
Även i arbetet med marknadslanseringen i USA ingår det i er strategi att arbeta med nyckelpersoner inom vården. Ni planerade ett TTM-event i New York i april som blivit framskjutet till september, kan du säga något om hur intresset har sett ut för att medverka vid eventet?
– Intresset är och har varit mycket stort, vi hade ett liknande event under DIVI-mötet i Tyskland i slutet av förra året där vi hade fler än 100 dedikerade läkare på plats vid ett möte som startade kl 08:00 på morgonen. Där presenterades bland annat våra första data inom trombektomi och en mer ingående presentation av Princess-publikationerna.

»Vi har sett ett minst lika stort intresse i USA som i Tyskland och vi har även dialog och samarbete igång med TTM-läkare med djupa kontakter inom intensivvården och läkare i New York.«

– Vi har sett ett minst lika stort intresse i USA som i Tyskland och vi har även dialog och samarbete igång med TTM-läkare med djupa kontakter inom intensivvården och läkare i New York. Inom neurobehandliing i USA och även i Tyskland använder man TTM-system i samband med avancerad feberbehandling , något som kan vara intressant även för covid-19-patienter.
Ja, ni har i era senaste pressmeddelanden nämnt att era produkter används eller utvärderas för behandling av covid-19-patienter med hög feber. Kan du utveckla lite kring det?
– En av komplikationerna vid covid-19 är hög feber, vilket i sig kan vara en riskfaktor. Vår produkt BrainCool/iQool System lämpar sig väl för att reglera kroppstemperaturen under längre perioder.
– Vi har också en unik och patenterad funktion för att kontrollera frossbrytningar, s.k. shivering. Samtidigt utgör kylbehandling med vårt system heller inget hinder vid samtidig behandling av de respiratoriska syndrom som är en vanlig och ofta livshotande komplikation vid covid-19.
Hur har BrainCools praktiska verksamhet i övrigt påverkats av den rådande situationen med covid-19, och vilka risker ser du framåt om krisen håller i sig?
– På försäljningssidan kan det naturligtvis få konsekvenser om det inte går att genomföra möten. Sjukvården i Tyskland och USA har varit stängd för leverantörer under april och många planerade vårdingrepp och behandlingar har skjutits fram, vilket naturligtvis påverkar många i medtech-branschen.

»Marknaden för intensivvård påverkas mindre, och vi har där upplevt ett de facto större intresse för våra produkter.«

– Marknaden för intensivvård påverkas mindre, och vi har där upplevt ett de facto större intresse för våra produkter. Dock är det svårt att boka möten och etablera nya kontakter, men i Tyskland öppnar vården upp nu, vilket även sker I västra delen av USA. På östkusten i USA är det dock stängt ännu ett per veckor som det ser ut.
Hur ser det ut inom onkologiområdet, vad är status där?
– En effekt av covid-19 specifikt inom onkologiområdet är att ASCO ändrades till ett digitalt möte och att MASCC har skjutits upp till i juni nästa år, vilket påverkat våra aktiviteter inom onkologi på kort sikt. Vi har dock haft en bra kontakt med FDA under april och arbetar nu framåt enligt vår regulatoriska plan för marknadsgodkännanden. Vi medverkar även i arbetet med en publikation och kommande presentation av den nordiska studien inom oral mukosit.
Avslutningsvis, när det gäller den amerikanska marknaden genomförde ni tidigare i år stora förändringar i organisationen. Kan du kommentera varför och vad ni velat uppnå med åtgärderna?
– Vi har gjort förändringar där vi sett att vi inte har uppnått önskade resultat, vilket resulterat i omedelbar förändring i ledningen av verksamheten. Inom andra delar är vi mycket nöjda med utvecklingen. Förändringarna är ett led i att skapa en mer effektiv organisation med bättre säljpenetration och det har vi redan sett effekter av.
 
Se även: Studiointervju med Martin Waleij samt BrainCools amerikanske försäljningschef Troy Van Der Veur här (Publicerad 7 feb 2020).
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev