Home Nyheter Toleranzia erhåller återigen finansiellt projektstöd

Toleranzia erhåller återigen finansiellt projektstöd

Toleranzia erhåller återigen finansiellt projektstöd

6 april, 2020

För bara någon vecka sen tilldelades Toleranzia 2 Mkr från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova. I slutet av förra veckan stod det klart att man även får drygt 1 Mkr från Swelife för ett projekt som drivs tillsammans med Uppsala universitet med syfte att främja Toleranzias projekt inom myastenia gravis. 
Grunden till Göteborgsbolaget Toleranzias verksamhet utgörs av dess egenutvecklade toleransteknologi som bygger på sjukdomsspecifika ämnen, s.k. tolerogener. Teknologins syfte är att ge immunförsvaret tillbaka förmågan att utveckla tolerans mot de ämnen som immunsystemet felaktigt angriper och förstör vid autoimmun sjukdom. Till skillnad från dagens tillgängliga behandlingar riktar sig Toleranzias behandlingar mot den underliggande orsaken och inte bara mot sjukdomssymptomen.

Två kandidater på frammarsch

Idag driver Toleranzia två stycken läkemedelsprojekt: huvudkandidaten TOL2 mot den sällsynta autoimmuna sjukdomen myastenia gravis (MG), en sjukdom som drabbar musklerna, samt TOL3 mot ANCA vaskulit, en svår blodkärlsinflammation som kan drabba många av kroppens viktigaste organ.
TOL3-projektet lanserades så sent som i februari i år men har redan erhållit en kvalitetsstämpel i form av ett forskningsbidrag om 2 Mkr från den svenska innovationsmyndigheten Vinnova. Bidraget ska ses som ett kvitto på projektets solida plan och stora potential.
Läs mer om Vinnova-bidraget till TOL3 här. 

1 Mkr till TOL2-projektet

Nu har alltså även Toleranzias längst komna projekt, TOL2 mot myastenia gravis, återigen uppmärksammats i form av ett finansiellt bidrag, denna gång på drygt 1 Mkr. Redan 2019 erhöll man ett bidrag från Swelife, då avseende validering av kandidatens tillverkningsprocess. Även den här gången kommer bidraget från Swelife, en organisation vars mål är att stärka life science-sektorn i Sverige och därigenom bidra till en förbättrad folkhälsa. Detta gör man genom att stödja sammanverkan mellan akademi, näringsliv och hälso- och sjukvård.
Pengarna har tilldelats projektet ”Biomarkörer för myastenia gravis som stöd för utveckling av en sjukdomsspecifik behandling”. Projektet är i sig själv ett exempel på den samverkan mellan akademi och näringsliv som Swelife vill stötta då det är ett samarbete mellan Toleranzia och enheten för neurokirurgi på Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet. Pengarna delas mellan Toleranzia, som erhåller 599 900 kr, och universitet som erhåller 477 655 kr.

MG – en potentiellt livshotande sjukdom

Charlotte Fribert, vd Toleranzia AB.

MG är en kronisk och progressiv sjukdom som leder till muskelförsvagning. Hos de drabbade individerna angriper immunförsvaret receptorerna mellan nerver och muskler vilket hindrar nervernas impulsöverföring. Vanliga symptom inkluderar svårigheter att tala, tugga och svälja. Muskelförsvagningen kan i allvarliga fall leda till andningsproblem som kan vara livshotande.

Bidraget viktigt för framtida kliniska studier

Projektet som nu tilldelats 1 Mkr från Swelife syftar till att identifiera och validera en MG-specifik biomarkör. Detta skulle innebära att man kan övervaka sjukdomsutveckling och behandlingseffekt i patienter med MG i både kliniken och i kliniska studier. Bidraget är också av stor betydelse då det stärker projektet som i sin tur är en viktig del i Toleranzias förberedelser för kliniska studier med TOL2. Projektet kan nämligen leda till utvecklingen av en metod som gör det enkelt att mäta behandlingseffekten av TOL2, något som Toleranzias vd Charlotte Fribert underströk i ett uttalande:

»Vi är mycket glada och stolta över att Swelife har beslutat att tilldela Toleranzia detta bidrag, vilket är värdehöjande på flera sätt. Dels får samarbetsprojektet resurser för utvärdering av en viktig markör för att mäta behandlingseffekt hos MG‐patienter vilket saknas idag och därför kan markören få stort värde i våra kommande kliniska studier. Dels fördjupar det vårt samarbete med Professor Anna Punga vid Uppsala Universitet, som har lång erfarenhet av kliniska studier av MG och anses vara ett av de ledande forskningslaboratorierna för MG globalt.«

 
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev