Home Nyheter Ny studie öppnar dörren till precisionsmedicin för Scandion Oncology

Ny studie öppnar dörren till precisionsmedicin för Scandion Oncology

Ny studie öppnar dörren till precisionsmedicin för Scandion Oncology

17 april, 2020

Scandion Oncologys utvecklar läkemedel riktade mot de mekanismer som orsakar resistens mot kemoterapi. Nu indikerar en ny studie, som publicerats av bolaget tillsammans med akademiska samarbetspartners, att Scandion Oncology även kan ha de verktyg som krävs för att kunna förutse vilka patienter som är mottagliga för bolagets läkemedelskandidat SCO-101. Därmed öppnas dörren till individanpassad cancerbehandling för Scandion Oncology. BioStock har talat med bolagets CSO Jan Stenvang för att få veta mer.
Trots att onkologiforskningen har avancerat enormt de senaste åren gäckar cancer fortfarande forskare och läkare genom att beröva miljontals patienter livet varje år.

SCO-101 blockerar resistens mot cancerläkemedel

En av de främsta orsakerna till att så många cancerpatienter avlider till följd av sin sjukdom är läkemedelsresistens. Genom komplexa biologiska mekanismer hittar cancerceller sätt att undkomma effekterna av vanliga behandlingar, t.ex. kemoterapi. Det är här danska bioteknikbolaget Scandion Oncology kommer in i bilden, de har nämligen hittat metoder för att blockera en sådan kemoterapiresistens i cancerceller.

Bolagets huvudkandidat, SCO-101, har demonstrerat en förmåga att övervinna resistensproblematiken och göra cancerceller mottagliga för läkemedelsbehandling, efter att tidigare ha varit läkemedelsresistenta.SCO-101 befinner sig i fas II av den kliniska utvecklingen och utvärderas just nu i kombination med en vanligt förekommande kemoterapi (FOLFIRI) i kemoterapiresistenta patienter med metastaserad kolorektalcancer. Patientrekryteringen är i full gång och man räknar med att avsluta den första delen av studien under innevarande år.

Ett steg mot precisionsmedicin

Fas II-studien består av två delar. Målet med den första delen är att fastställa vilken dos av SCO-101 som är säker att ge tillsammans med en kombinationsbehandling bestående av kemoterapierna 5-FUL och irinotecan. Kombinationen förkortas ofta FOLFIRI och är en standardbehandling inom cancervården. I studiens andra delen ska kombinationsbehandlingens säkerhet och effekt undersökas som primära utfallsmått medan de sekundära utfallsmåtten inkluderar analyser av prediktiva biomarkörer.
Dessa prediktiva biomarkörer spelar en central roll i Scandion Oncologys arbete och skulle ta bolaget ett steg närmare precisionsmedicin, ett område som blir allt viktigare inom onkologiområdet. Biomarkörer är, precis som namnet indikerar, biologiska markörer som, i det här fallet, kan spåras och följas för att fastställa om en behandling kommer att fungera, eller inte, för en specifik patient. Att kunna förutse behandlingsutfall redan innan behandlingen administrerats skulle kunna få en enorm inverkan på framtida kliniska studier inom både onkologiområdet och cancermedicin mer allmänt.

Två potentiella biomarkörer identifierades i ny studie

Tidigare i veckan publicerade Scandion Oncology, tillsammans med en rad akademiska samarbetspartners, en artikel i den vetenskapliga tidskriften Cancers som styrker bolagets arbete med biomarkörer. Studien visar att man, genom att mäta två gener som är relevanta för kolorektalcancer i sjukdomsstadium 3 (ABCG2 och TOP1), kunde förutspå huruvida patienter som deltagit i en tidigare europeisk randomiserad prospektiv klinisk studie (PETACC-3) skulle svara på behandling med kemoterapin irinotecani kombination med 5-FUL.
Den nu publicerade retrospektiva analysen är ett viktigt steg i Scandion Oncologys läkemedelsutveckling. På lång sikt kan resultatet få stor inverkan på hur SCO-101 positioneras på marknaden. På kortare sikt kan kunskapen om biomarkörprofilerna hos individuella patienter som deltar i den pågående FOLFIRI-studien spela en stor roll för analysen av studiedata, då informationen om biomarkörerna kan relateras till behandlingsutfallet för respektive individ.

»In Scandion Oncology we are striving to optimize the treatment for drug resistant cancer patients. This means that our overall ambition is to provide SCO-101 in combination with chemotherapy to patients that will benefit from the treatment and spare non-responding patients for chemotherapy-induced side effects. Therefore, the inbuilt biomarker strategy in Scandion Oncology will eventually be a very important part to position the company in the landscape of personalized medicine« — Jan Stenvang, CSO på Scandion Oncology

Bolagets CSO kommenterar resultaten

BioStock har pratat med artikelns huvudförfattare Jan Stenvang – som även är CSO på Scandion Oncology – för att få en bättre förståelse för vad analysresultaten innebär för bolagets framtida verksamhet.
Jan Stenvang, the paper published this week is a very important step forward in the company’s strategy to develop predictive biomarkers for determining whether SCO-101 can have the desired effect on patients when combined with irinotecan. Could you dive a bit deeper into what the results entail?
– Currently, there are no biomarkers that can be used to predict the likelihood of response to FOLFIRI treatment. The published study demonstrates that it is possible to apply two biomarkers (ABCG2 and TOP1) to distinguish between FOLFIRI-sensitive and resistant subgroups of colon cancer patients. No differences were seen in the other treatment arm where patients only received 5FUL, which strongly suggests that the biomarkers predict the response to irinotecan in the FOLFIRI treatment.
– Thus, the published study demonstrates that patients with high tumour tissue levels of ABCG2 and low levels of TOP1 biomarkers, are resistant to FOLFIRI. We know that our drug SCO-101 binds and degrades the ABCG2 drug efflux pump and thereby inhibits the efflux of irinotecan from the cancer cells, which in turn makes the cancer cells sensitive to irinotecan.
– In the current clinical phase II study we do measure ABCG2 in the patient tumour samples, and these results will be compared with the effects of the SCO-101 plus FOLFIRI treatment combination on individual patients.
From your perspective, why is it so important to have such biomarkers in the first place?
– Predictive biomarkers are used to predict the most likely responders among cancer patients to a given treatment. Obviously, our hope is to treat only patients that will benefit from adding SCO-101 to the chemotherapy, and spare patients that are less likely to have benefit from SCO-101.
– When we will analyze the data from our clinical Phase II study, we will also make post-treatment analyses including the biomarkers. If our hypothesis is correct – that patients with high ABCG2 expression in the cancer tissue are those being resistant to FOLFIRI and being those having benefit from the addition of SCO-101 treatment – we will be able to improve the patient outcome data by removing data from patients with low ABCG2 levels in their cancer tissue.

Jan Stenvang, CSO Scandion Oncology

How do the results from this retrospective study impact the clinical phase II study with SCO-101 in metastatic colorectal cancer going forward?
– We are very encouraged by the results that demonstrates the proof-of-concept to identify FOLFIRI resistant and SCO-101 potential responders already in the adjuvant setting. This may prove very useful if Scandion Oncology will be allowed to move SCO-101 treatment to the adjuvant setting in the future. It can also be used if Scandion Oncology are allowed to move SCO-101 to first-line treatment in metastatic colorectal cancer patients.
What do these results mean for Scandion Oncology’s drug development strategy as a whole?
– The published data reinforces the drug developments strategy that is already implemented in Scandion Oncology, i.e. that we are actively including biomarker analyses in our ongoing clinical Phase II trial and will also include biomarkers in the coming clinical trials.
In your opinion, what implications do these results have on a broad scale within oncology, if any?
– This is hard to answer. However, the current adjuvant treatment of colorectal cancer is a combination of 5FUL and oxaliplatin. The addition of oxaliplatin to 5FUL has demonstrated the ability to increase the 6-year overall survival rate by only 4 per cent in stage III colon cancer. So, if our biomarker analyses can be confirmed in an independent study and in a prospective trial, then it is very likely that these data could contribute to changing future adjuvant treatment of colorectal cancer patients. Moreover, if we are able to reverse FOLFIRI resistance by adding SCO-101 to the FOLFIRI treatment, the impact would be even greater.
It seems that Scandion Oncology is moving into the personalized medicine landscape. Was this always part of the company’s goal?
– As stated above, the development and application of predictive biomarkers have always been an integrated part of the strategy in Scandion Oncology. It is well known that having validated predictive biomarkers will result in increased response rates to a drug; only patients with a high likelihood of responding to the drug are actually being treated with the drug.
How important is it for a biotech company like Scandion Oncology to insert itself into this landscape?
– In Scandion Oncology we are striving to optimize the treatment for drug resistant cancer patients. This means that our overall ambition is to provide SCO-101 in combination with chemotherapy to patients that will benefit from the treatment and spare non-responding patients for chemotherapy-induced side effects. Therefore, the inbuilt biomarker strategy in Scandion Oncology will eventually be a very important part to position the company in the landscape of personalized medicine.
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev