Home Nyheter Sanionas VD om ledningsförändringen

Sanionas VD om ledningsförändringen

Sanionas VD om ledningsförändringen

24 mars, 2020

Som ett led i Sanionas strategiska omvandling och USA-expansion beslutade bolaget idag att utse en interim Chief Financial Officer och Head of Investor Relations samt en vice verkställande direktör. Samtidigt fortgår rekryteringsarbetet för en USA-baserad Chief Financial Officer. För BioStock berättar grundaren, och numera vice vd, Jørgen Drejer mer om bakgrunden till ledningsförändringen.
Saniona kunde idag meddela att Anita Milland utses som interim Chief Financial Officer (CFO) och Head of Investor Relations med omedelbar verkan till följd av Thomas Feldthus avgång.
Som ett led i Sanionas strategiska omvandling och expansion i USA kommer Jørgen Drejer, Ph.D., Chief Scientific Officer, styrelsesledamot och medgrundare, att anta rollen som vice verkställande direktör. Även denna roll innehölls tidigare av Feldthus, som också är en av Sanionas medgrundare.
Då bolagets nya vd Rami Levin utgår från Boston är planen att utse en permanent USA-baserad CFO. Rekryteringsarbetet för att tillsätta denna tjänst pågår. Läs en tidigare intervju med Rami Levin här.

»Det initiala kommersiella fokuset kommer att ligga på den amerikanska marknaden«  — Jørgen Drejer, vVD och CSO Saniona

För BioStock berättar Jørgen Drejer mer om orsaken till de ledningsförändringar som nu görs.
Jørgen Drejer, kan du berätta om bakgrunden till att dessa förändringar görs just nu?
– Under 2019 såg Saniona över sin globala strategi och uppdaterade den baserat på det faktum att vi nu närmar oss de sista registreringsgrundande studierna och kommersialisering av vår egen produkt Tesomet. Det övergripande målet var att omvandla Saniona från ett forskningsbolag till ett helintegrerat läkemedelsbolag som har en klinisk utvecklingsorganisation inriktad på sällsynta sjukdomar, där vi också förbereder och planerar för kommersialiseringsfasen.
– Det initiala kommersiella fokuset kommer att ligga på den amerikanska marknaden och som en del av detta tog Saniona beslutet att anställa en ny, USA-baserad vd, Rami Levin, som har omfattande kommersiell erfarenhet av CNS och sällsynta sjukdomar både i USA och globalt.
Anita Milland har en lång bakgrund inom finansiellt ledarskap, vilket bör komma väl till pass nu i denna strukturomvandling. Hur vill du kommentera utnämningen?

Anita Milland, interim CFO Saniona

– Ja, det stämmer, Anita har mer än 20 års erfarenhet från arbete med finans, administration och IR inom läkemedelsbranschen. Innan hon anslöt till Saniona var hon Vice President, Finance & Administration och CFO på NeuroSearch A/S, ett danskt noterat läkemedelsbolag (numera NTG Nordic Transport Group A/S).
– Anita började på Saniona redan 2014, då som konsult, varefter hon blev Vice President, Finance & Administration och nu tar hon alltså över rollen som interim CFO. Därutöver har Anita Milland omfattande erfarenhet av styrelsearbete i flera danska bolag.
Slutmålet är dock att rekrytera en USA-baserad CFO för att öka ert fokus och närvaron i USA. Varför är det viktigt att en USA-baserad vd åtföljs av en dito CFO?
Rami Levin är baserad i Boston, vilket är viktigt för Saniona eftersom detta kommer att underlätta vår tillgång till viktiga USA-baserade investerare samt utvecklings-, regulatoriska- och kommersiella experter. För att skapa maximal kraft i vår amerikanska satsning och som en del av denna strategiska omvandling, är det logiskt att nästa steg för Saniona är att leta efter en Chief Medical Officer och en Chief Financial Officer som båda kommer att ha sitt säte i Boston tillsammans med vd.

»Vi har en viktig milstolpe precis runt hörnet: avläsningen av våra fas II-data från Tesomet-studien hos patienter med hypotalamisk fetma. Alla kliniska aktiviteter har avslutats så nu väntar vi bara på topline-data« — Jørgen Drejer

Ni har några mycket spännande milstolpar framför er i år som kan komma att definiera Saniona under de närmaste åren, då ni förväntas transformeras till ett bolag med flera kandidater i klinisk fas och med ett läkemedel på marknaden. Kan du kortfattat berätta om dessa milstolpar?
– Vi har en viktig milstolpe precis runt hörnet: avläsningen av våra fas II-data från Tesomet-studien hos patienter med hypotalamisk fetma. Alla kliniska aktiviteter har avslutats så nu väntar vi bara på topline-data. Om allt ser ut som vi hoppas, så kan denna indikation till och med vara den snabbaste vägen till marknad för Tesomet.
– I vårt Prader Willi Tesomet-program har vi nu inlett en dialog med myndigheterna och planerar att starta de slutliga kliniska studierna i slutet av året. Detta kommer också att vara en viktig milstolpe för oss.
– Men vår första produkt på marknaden – och detta redan i år – förväntas bli tesofensine för behandling av fetma. Alla kliniska studier har slutförts och fullständig registreringsdokumentation utvärderas nu av den mexikanska hälsomyndigheten. Så vi väntar ivrigt på beskedet att tesofensine har godkänts och kan lanseras i Mexiko i år och eventuellt nästa år i Argentina.
Läs även:
Sanionas fas IIa-studie forcerar framåt trots virushot (20 mars 2020)
Saniona kommenterar finansieringsplanen (21 feb 2020)
Innehållet i BioStocks nyheter och analyser är oberoende men BioStocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från. 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev