Home Nyheter Genovis har höga ambitioner för 2020

Genovis har höga ambitioner för 2020

Genovis har höga ambitioner för 2020

10 februari, 2020

En milstolpe på Genovis tillväxtresa, så sammanfattar det lundabaserade bolaget år 2019. Med den nya spännande intäktsmotorn bioprocessapplikation som redan har genererat en stororder och med en stark tillväxt i kärnaffären, finns skäl att se framemot ett minst lika intensivt 2020.
Genovis som utvecklar och erbjuder nya verktyg för utveckling av framtidens läkemedel, släppte den 25 januari bokslutsrapporten för 2019 och kunde för första gången rapportera ett positivt resultat för ett enskilt verksamhetsår. Framgångarna under året återspeglades även i aktiekursen med en uppgång på cirka 260 procent.
Även exklusive ordern på en bioprocessapplikation som under hösten genererade en milstolpsorder värd 13,5 Mkr, avslutade Genovis året med sitt bästa försäljningskvartal någonsin. Försäljningen landade på cirka 13 Mkr, motsvarande en tillväxt på 22 procent jämfört med motsvarande kvartal 2018. Totalt uppgick intäktstillväxten till 75 procent under 2019 jämfört med året innan.
Höga förväntningar på bolaget
Bolaget har tidigare uttalat ett organiskt tillväxtmål på 25 procent per år och under fjärde kvartalet växte intäkterna med 22 procent jämfört med samma period 2018. Förväntningarna på bolaget är höga, vilket kan förklara aktiens kursnedgång på rapporten, som under fredagseftermiddagen låg på cirka minus 7 procent.
Under 2018 redovisade Genovis ett negativt fritt kassaflöde på cirka 3 Mkr, något man vände till positiva siffror under 2019, det fria kassaflödet under perioden uppgick till knappt 8 Mkr. Den totala kassabehållningen vid årsskiftet uppgick till strax under 15 Mkr.
Nödvändiga och långsiktiga investeringar
Genovis flaggade under inledningen av året att man avser att fortsätta expansionen av produktionskapaciteten, vilket kan medföra en fortsatt kostnadsökning under det första kvartalet. Genovis har tidigare haft målsättningen att släppa minst tre produkter per år, men inför 2020 är ambitionen att öka takten med fler produktlanseringar.
Därtill avser bolaget att, givet den alltmer mognande bioprocessaffären, göra fler nyanställningar och utöka övrig infrastruktur för att stå bättre rustade för denna typ av produktion än tidigare. Förutom att säkerställa den interna produktionskapaciteten, vill man även utöka marknadsutvecklingen och fortsätta ta fram förbättrade produkter och tjänster som matchar klienternas värdekedjor.
Denna framåtlutade tillväxtstrategi syftar naturligtvis till att säkerställa att den vinstgenererande utvecklingen fortsätter även under 2020. Allt ovan taget under beaktande, ser även detta år att bli ett händelserikt år för Genovis. Nästa rapport kommer att avges den 29 april.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev